Solar Foods – 50 000 €

Solar Foodsin projektin tavoite on laatia ensimmäisen raaka-aineenaan hiilidioksidia, uusiutuvaa sähköä ja kivennäisaineita käyttävän kaupalliseen ruoantuotantoon tarkoitetun tehtaan…

Ugly Foods ja vuoden rumin kasvis

Ugly Foods nostaa rumat hedelmät ja kasvikset keskiöön, ja antaa niille niiden oikean arvon!

Ahvenanmaan siivous – 10 000 €

Ahvenanmaan siivous -projektin avulla haluamme paitsi koordinoida ja tukea vapaaehtoisten toimia ympäri Ahvenanmaata, myös tehdä töitä roskaantumisen ennaltaehkäisemiseksi.

Nya Åland julkistaa muovikamppailun

Oman muovikokeilumme innoittamana suunnittelemme vuoden 2019 muovittomalle syyskuulle hanketta, jossa jaetaan tietoa ja osallistetaan Ahvenanmaan koululaisia.

Kestävän maanhoidon karttapalvelu – 65 000 €

Voittoa tavoittelematon kaikille avoin karttapalvelu auttaa maanomistajia tehokkaassa Itämeren suojelussa ja ilmastotyössä.

Miksi Itämerta on suojeltava? – 17 500 €

Tässä ympäristökasvatusprojektissa oppilaat tutkivat Itämerta, sen rannikoita ja ympärillä olevia valtioita yhdessä yhteistyökoulujen ja -päiväkotien kanssa.

BagIt – 9 500 €

Muovipussit pois Itämerestä ainutlaatuisen paperikassin avulla.

Maaperästä Itämereen, oppilailta oppilaille

Maaperästä Itämereen, oppilailta oppilaille -hanke tuo uuden näkökulman Itämeren ja ilmastonsuojeluun.

Hiiliviljelyverkosto – 33 000 €

Kouluttamalla luomuviljelijät hiiliviljelijöiksi teemme pelloista hiilinieluja ja tukimme ravinnevuodot vesistöihin.

Siisti Biitsi – 90 000 €

Siisti Biitsi -ohjelman tarkoituksena on siivota rantoja, herättää kiinnostusta rantojen roskaisuustilanteeseen, kerätä tietoa rantojen roskaisuudesta, jakaa tietoa sekä yhdistää konkreettinen…

Nuori, sun ideat ja teot Itämeren hyväksi – 3 500 €

Projektiin haastetaan Itämeren rannoilla koulua käyvät nuoret mukaan ideoimaan tekoja, joilla kaunis Itämeremme puhdistuisi eikä likaantuisi.

Rauman freinetkoulun oppilaiden tutustuminen saaristoluontoon – 4 100 €

Tavoitteena on paitsi tehdä ympäristöteko, myös rakentaa oppilaidemme luontosuhdetta ja halua suojella yhteistä Itämertamme.

Petokala-projekti – 5 000 €

Tavoitteena on parantaa rannikon ekosysteemin tasapainoa vahvistamalla petokalakantaa.

Froodly GO – Pelillistämisen kautta ruokahävikkiä vastaan – 28 000 €

Froodly GO on moderni, hauska ja innostava tapa pienentää ruokahävikkiä.

Rannikko-observatorio – 35 000 €

Haluamme rakentaa automaattisesti toimivan mittariverkoston, joka mittaa keskeytyksettä tietoa ja lähettää sitä verkkoportaaliin.

Maarianhaminan Slemmernin lahti mikromuovittomaksi – 35 000 €

Nabbenin niemen läheisyydessä toteutettava kosteikkoratkaisu siihen kuuluvine altaineen ja jälkipuhdistuksineen luo edellytykset mikromuovien, ravintoaineiden ja muiden saasteiden erottelulle.

Nutribute – 15 000 €

Ainutlaatuinen joukkorahoitusalusta muuttaa Itämeren suojeluideat toiminnaksi.

Itämeri puhtaaksi muovista biohajoavilla pakkausvalinnoilla – 50 000 €

Sulapac® -materiaali ja -pakkauskonsepti on kehitetty ratkaisemaan osaltaan merien muoviongelmaa.

Muoviroskan keruulaite – 70 000 €

Tavoitteena on rakentaa erityisesti makromittaisten muoviroskien keruuseen kehitetty laite.

Itämeriprojektipäivät huhtikuussa 2017 – 1 000 €

Katse kohti Itämerta – Me hankolaiset nuoret välitämme ympäröivästä merestämme ja sen hyvinvoinnista.

Haluamme pelastaa Itämeren! – 1 000 €

Mitä useammat aikuiset kuulevat, että me lapset haluamme työskennellä puhtaamman Itämeren eteen, sitä parempi.

Tutkimusmatka Saaristomerelle – 6 000 €

”Tutkimusmatka Saaristomerelle” on aktivoiva seikkailuohjelma, joka on suunnattu lapsiperheille saariston vierasvenesatamissa.

Badewanne – 10 000 €

Tutkimushanke hylkyihin takertuneiden haamuverkkojen, ja hylkyjen sisältämien haitallisten aineiden kartoittamiseksi ja kuvaamiseksi.

Käymäläjätteet kuriin – Imutyhjennyslaitteen hankinta saaristoon – 14 000 €

​Haluamme estää jätteiden mereen pääsyn, sillä yhden ihmisen yhden päivän käymäläjätökset meressä antavat levänkasvatuspotentiaalin 2,5 kilolle levää.

Proteiinirehun ilmastotehokas tuotanto – 15 000 €

Tavoitteemme on kasvattaa hyönteisentoukkia, joita ruokitaan yllämainittujen teollisuuksien jätteillä ja jäämätuotteilla.

Haitallista ympäristökuormitusta vähentävä vedenalaisten rakenteiden puhdistuslaitteisto – 33 000 €

DG-Diving Group Oy:n kehittämä menetelmä mahdollistaa laivojen pohjien puhdistuksen Itämerellä vesistöä kuormittamatta.

Maatalouden fosforikuormituksen vähentäminen peltojen kipsikäsittelyllä – 40 000 €

Peltojen kipsikäsittely vähentää pelloilta tulevaa fosforihuuhtoumaa nopeammin, tehokkaammin ja edullisemmin kuin nykyisin käytössä olevat vesiensuojelukeinot.

Lääkeainejäämien ja muiden haitta-aineiden poistaminen jätevesistä – 80 000 €

Tavoitteemme on skaalata kehittämämme koronapurkausteknologia teolliseen mittakaavaan.

#ihanaitämeri – 1 000 €

Projekti tähtää lisäämään tietoutta Itämerestä ja sen suojelemisesta sekä madaltamaan kynnystä osallistua suojeluun.

Itämeriviikko 2016 – 1 400 €

Itämeri-teemaviikolla 7.-luokkalaiset opettajineen siivoavat koulun lähialueita sekä Munkkiniemen rantoja. Lisäksi Itämeri-teema näkyy keskitetysti opetuksessa eri oppiaineissa niin peruskoulussa…

Lapsilta lapsille – 3 600 €

Projekti tähtää siihen, että lapset itse löytävät Itämeren hienouden ja haluavat esitellä sen muillekin.

Mekaaninen eliönesto – 7 000 €

Tavoitteenamme on kaupallistaa ja vakiinnuttaa vaihtoehtoisia eliönestomenetelmiä, jotka tekevät työn paremmin kun nykyiset eliönestomaalit.

Itämeri-lähettiläsvierailut kouluissa – 10 000 €

Projektimme tavoitteena on järjestää puolentoista vuoden aikana 600 elämyksellistä Itämeri- lähettiläiden pitämää oppituntia peruskouluissa sekä toisen asteen oppilaitoksissa eri puolilla……

Itämeri-palapeli – 10 000 €

Projektin tavoite on osoittaa lapsille ja nuorille, että myös he voivat olla mukana Itämeren hyväksi tehtävässä työssä.

Roskapostia – Kansalaisen tietokirja merten roskaantumisesta – 20 000 €

Hankkeen kärki on tiedon levittäminen ja sitä kautta meriympäristön tilan parantaminen.

Täktominlahden ennallistaminen – 20 000 €

Kääntääksemme negatiivisen kehityksen, käynnistimme operaatio Täktominlahden vuonna 2010.

Typenpoiston parantaminen jätevedenpuhdistamoilla – 40 000 €

Projektin tarkoituksena on ottaa jätevedenpuhdistamoilla käyttöön tekniikkaa, jolla lisätään typenpoistoa energiankulutuksen jopa pienentyessä.