Nuori, sun ideat ja teot Itämeren hyväksi – 3 500 €

Projektiin haastetaan Itämeren rannoilla koulua käyvät nuoret mukaan ideoimaan tekoja, joilla kaunis Itämeremme puhdistuisi eikä likaantuisi.

Rauman freinetkoulun oppilaiden tutustuminen saaristoluontoon – 4 100 €

Tavoitteena on paitsi tehdä ympäristöteko, myös rakentaa oppilaidemme luontosuhdetta ja halua suojella yhteistä Itämertamme.

Petokala-projekti – 5 000 €

Tavoitteena on parantaa rannikon ekosysteemin tasapainoa vahvistamalla petokalakantaa.

Froodly GO – Pelillistämisen kautta ruokahävikkiä vastaan – 28 000 €

Froodly GO on moderni, hauska ja innostava tapa pienentää ruokahävikkiä.

Rannikko-observatorio – 35 000 €

Haluamme rakentaa automaattisesti toimivan mittariverkoston, joka mittaa keskeytyksettä tietoa ja lähettää sitä verkkoportaaliin.

Maarianhaminan Slemmernin lahti mikromuovittomaksi – 35 000 €

Nabbenin niemen läheisyydessä toteutettava kosteikkoratkaisu siihen kuuluvine altaineen ja jälkipuhdistuksineen luo edellytykset mikromuovien, ravintoaineiden ja muiden saasteiden erottelulle.

Nutribute – 15 000 €

Ainutlaatuinen joukkorahoitusalusta muuttaa Itämeren suojeluideat toiminnaksi.

Itämeri puhtaaksi muovista biohajoavilla pakkausvalinnoilla – 50 000 €

Sulapac® -materiaali ja -pakkauskonsepti on kehitetty ratkaisemaan osaltaan merien muoviongelmaa.

Muoviroskan keruulaite – 70 000 €

Tavoitteena on rakentaa erityisesti makromittaisten muoviroskien keruuseen kehitetty laite.