Itämeren lämpeneminen uhkaa vedenalaista monimuotoisuutta – Itämeren tilaan vaikuttavia innovaatioita ja ideoita rahoitetaan nyt

Itämeri on matala meri, jonka veden vaihtuvuus on myös hidasta. Näistä syistä Itämeri lämpenee nopeammin kuin muut maailman meret, ja tänä vuonna sen lämpeneminen on ollut erittäin poikkeuksellista.

– Voisi sanoa, että Itämerellä oli kuumetta jopa seitsemän kuukauden ajan. Itämeren ongelmat liittyvät vahvasti sen rehevöitymishistoriaan, mutta sen lisäksi ilmastonmuutos pahentaa entisestään meren tilaa, Itämeritutkimuksen professori Alf Norkko kertoo.

Itämeren lämpeneminen on ollut Suomen rannikoilla ennätyksellisen nopeaa. Esimerkiksi Helsingin yliopiston Tvärminnen eläintieteellisen aseman ympäristössä Itämeren keskilämpötila on noussut 1990-luvun alusta tähän päivään jopa kaksi astetta.

Nopea lämpötilan nousu on riski jo ennestään haavoittuvaiselle Itämerelle. Se kierrättää koko meren ekosysteemin prosesseja nopeammin ja ensimmäisenä tästä kärsivät Itämeren tärkeät avainlajit, kuten meriajokkaat.

Norkko kertoo, että vuoden 2018 kuumana kesänä lämpöaalto johti laajoihin meriajokasniittyjen ja sinisimpukoiden kuolemiin matalissa vesissä. Avainlajeilla on keskeinen asema Itämeren hyvinvoinnin kannalta, sillä ne tarjoavat ravintoa sekä kasvu- että suojapaikkoja useille muille lajeille.

Kaikkia lämpenemisen vaikutuksia ei vielä edes tiedetä.

– Lämpeneminen näkyy ensimmäisenä meren monimuotoisuudessa. Eri lajien kärsiessä vaikutukset alkavat kertaantua ja lopulta se näkyy meille ihmisille asti. On myös paljon, mitä emme vielä tiedä. Esimerkiksi voiko meren lämpeneminen vaikuttaa negatiivisesti ilmastonmuutokseen, kun meren omat hiilinielut kärsivät, Norkko kertoo.

Rahoitusta Itämeren tilaa parantaville ideoille

Vaikka Itämeren tilassa on nähty myös positiivista kehitystä, niin toimia sen suojelemiseksi tarvitaan yhä kipeästi. Ravinteiden pitäminen maassa ja niiden Itämereen huuhtoutumisen minimoiminen sekä paikalliset toimet ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi ovat erityisen tärkeitä Itämeren hyvinvoinnin kannalta.

– Esimerkiksi paikallinen meren monimuotoisuuden ja mahdollisten hiilinielujen suojelu ovat tärkeitä ja vaikuttavia asioita. Myös yhteistyötä eri toimijoiden välillä tarvitaan, Norkko kertoo.

Norkko on myös mukana Ålandsbankenin Itämeriprojektin tuomaristossa. Itämeriprojekti on rahoittanut vuodesta 2014 lähtien vuosittain Itämeren tilaa edistäviä hankkeita, ja tänä vuonna rahoitushaussa on jaossa jopa 500 000 euroa.

Aiempina vuosina Itämeriprojektin rahoitus on mahdollistanut monien startup-yritysten toiminnan käynnistämisen ja kehittämisen sekä Itämeren tilaa parantavien innovaatioiden ja ideoiden toteuttamisen.

Itämeriprojekti on myös rahoittanut useiden Itämeri-toimijoiden työtä. Yksi rahoituksen saajista on Baltic Sea Action Groupin Elävä Itämeri -hanke, jonka tavoitteena on lisätä tietoisuutta Itämeren monimuotoisuudesta ja suojella sitä.

– Haluamme kannustaa kaikkia Itämeren suojeluun, sillä vain yhdessä voimme aikaansaada muutoksen. Siksi Itämeriprojektin rahoitushaku on avoinna kaikille. Tärkeintä on, että idealla on konkreettisia vaikutuksia Itämeren tilaan, Ålandsbankenin Suomen johtaja ja Itämeriprojektin tuomariston puheenjohtaja Anne-Maria Salonius kommentoi.

Rahoitusta Itämeriprojektilta voivat hakea niin yritykset, säätiöt kuin konkreettisiin tuloksiin tähtäävät tutkimushankkeet. Hakuaika päättyy syyskuun lopussa 30.9.

Näin haet rahoitusta Ålandsbankenin Itämeriprojektilta:

Hakemus jätetään Itämeriprojektin verkkosivuilla itameriprojekti.fi.
Ennen hakemuslomakkeen täyttämistä käy huolellisesti läpi esimerkkihakemus ja varmista, että olet valmistellut tiiviin ja selkeän vastauksen kaikkiin kysymyksiin.
Hakemusta ei ole mahdollista muokata sen lähettämisen jälkeen.
Tuomaristo pyytää tarvittaessa lisätietoa hakemukseen.
Viimeinen hakupäivä on 30.9.
Rahoitusta saavat hankkeet julkaistaan ensi vuoden alussa.

 

Lisätietoja:

Anne-Maria Salonius
johtaja, Ålandsbanken Suomi
p. +358 40 733 1106
anne-maria.salonius@alandsbanken.fi

Crista Hietala
viestintä- ja markkinointijohtaja, Ålandsbanken Suomi
p. +358 40 646 3501
crista.hietala@alandsbanken.fi

Itämeriprojekti toimii terveemmän meren puolesta rahoittamalla hyviä ideoita ja lisäämällä tietoutta Itämeren tilasta. Itämeriprojektin avulla Ålandsbanken haluaa kannustaa muita organisaatioita kehittämään hyviä ideoita luonnon hyväksi.

Ympäristöprojektien tukeminen on ollut tärkeä osa Ålandsbankenin toimintaa jo vuodesta 1997. Tähän mennessä Ålandsbanken on tukenut niin pienten kuin suurtenkin organisaatioiden tärkeää työtä ympäristön hyväksi lähes 2 745 000 eurolla. Vuosittain pankki lahjoittaa ympäristötyöhön summan, joka vastaa jopa 0,2 prosenttia kaikista Itämeritileillä olevista talletuksista.


kuva: Pidä Saaristo Siistinä ry 

Älä heitä roskia katukaivoon – ne voivat päätyä lähimpään vesistöön!

Pidä Saaristo Siistinä ry:n Mahanpuruja muovista -viestintäkampanja tulee taas. Kampanjassa kaupunkien kaivonkansia merkitään värikkäillä tarroilla, jotta kansalaisten tietoisuus roskien lähteistä vesistöihin lisääntyisi ja roskaantuminen vähentyisi.

Tarroitettuja kaivonkansia voi nähdä Espoossa, Helsingissä, Kauniaisissa, Lahdessa, Liedossa, Turussa ja Vantaalla. Kampanja-aika on 17.–31.8.2020. Kaivonkansien lisäksi Turussa on jo kesän aikana voinut bongata kampanjailmeellä tarroitettuja yleisiä roskiksia Aurajoen varrella.

– Tarrakampanjaa pilotoitiin viime vuonna Porvoossa, Turussa ja Vantaalla. Kampanjan viesti sekä raikas ja hauska ilme huomioitiin useissa medioissa, ja aihe herätti toivottua keskustelua vesistöjen roskaantumisongelmasta. Olemme iloisia, että kampanjaan lähti tänä vuonna mukaan useampia kaupunkeja, ja se laajeni myös sisävesille. Tänä vuonna kampanja-ajalle osuu myös Itämeripäivä, jota vietetään 27.8., kertoo PSS ry:n projektikoordinaattori Jutta Vuolamo.

Kampanjalla halutaan nostaa esille, että suurin osa vesistöjen roskista on peräisin kaupungeista ja ne kulkeutuvat sinne joko suoraan ihmisen kädestä tai esimerkiksi hulevesijärjestelmää pitkin. Erityisen tavallista on heittää tupakantumpit filttereineen sadevesikaivoihin tietämättä, että hulevedet johdetaan lähes kaikkialla puhdistamatta suoraan lähimpään vesistöön. Siksi ei ole yllättävää, että tupakantumppi onkin maailman tavallisin roska meren rannoilla.

– Myös muoviroskaa, erityisesti piknikeväiden kääreitä ja kertakäyttöastioita, löytyy huomattavan paljon rannoilta. Jokainen voi siis vaikuttaa omalta osaltaan roskaantumisongelmaan huolehtimalla omista roskistaan, Vuolamo kertoo.

Vuoden 2020 kampanja järjestetään yhteistyössä Espoon kaupungin, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän, Lahden kaupugin, Liedon kunnan, Liedon Veden ja Turun kaupungin kanssa.

Mahanpuruja muovista -kampanja sai alkuvuodesta rahoituksen Ålandsbankenin Itämeriprojektilta, mikä mahdollistaa kampanjan jatkumisen, kehittämisen ja laajentumisen myös vuonna 2021.

Itämeriprojektin rahoitushaku on jälleen käynnissä. Tänä vuonna Itämeren tilaa edistäviä hankkeita rahoitetaan jopa 500 000 eurolla. Viimeinen hakupäivä on 30. syyskuuta.

– Emme etsi vain jo käynnistyneitä projekteja. Jos sinulla on idea, joka voisi edistää Itämeren hyvinvointia, voit saada idean toteutettua Itämeriprojektin avulla, Ålandsbankenin Suomen johtaja ja Itämeriprojektin tuomariston puheenjohtaja Anne-Maria Salonius rohkaisee.

 

Teksti ja kuva: Pidä Saaristo Siistinä ry 


Itämeriprojektin rahoitushaku 2020 on avattu!

Ålandsbankenin Itämeriprojektin rahoitushaku 2020 alkaa tänään. Tänä vuonna Itämeren tilaa edistäviä hankkeita rahoitetaan jopa 500 000 eurolla.

Rahoitushaku järjestetään nyt kuudennen kerran. Aiempina vuosina Itämeriprojektin rahoitus on mahdollistanut monien startup-yritysten toiminnan käynnistämisen ja kehittämisen sekä Itämeren tilaa parantavien innovaatioiden ja ideoiden toteuttamisen.

– Jos sinulla tai organisaatiollasi on idea, joka voisi edistää Itämeren hyvinvointia, voit saada sen toteutettua Itämeriprojektin avulla. Uskomme, että yhdessä voimme aikaansaada muutoksen ja siksi rahoitamme jälleen suurella summalla monipuolisesti Itämeren tilaa edistäviä hankkeita, Ålandsbankenin Suomen johtaja ja Itämeriprojektin tuomariston puheenjohtaja Anne-Maria Salonius kommentoi.

Ålandsbankenin Itämeriprojektin tavoitteena on ennen kaikkea mahdollistaa Itämeren hyvinvointiin konkreettisesti vaikuttavia hankkeita sekä lisätä tietoisuutta Itämeren tilasta.

- Itämeren tila on kriittinen ja ympäristön suojeluun kaivataan uusia ideoita ja innovaatioita. Startupeille Ålandsbankenin Itämeriprojektin rahoitushaku on loistava mahdollisuus saada omalle hankkeelle lisää vauhtia kasvuun ja kehitykseen. Suurilla visioilla voi saada ihmeitä aikaan, kertoo Ilkka Paananen, Supercellin toimitusjohtaja.

Paananen toimii yhdessä Skype perustaja Niklas Zennströmin kanssa osana tuomaristoa arvioitaessa Itämeriprojektin digitaalisia innovaatioita.

Ålandsbanken on tukenut niin eri organisaatioiden tärkeää työtä ympäristön hyväksi yli 20 vuoden aikana lähes 2 745 000 eurolla.

Startup-yritysten innovaatiot keskeisessä osassa rahoitusta

Itämeriprojektin rahoituksella on aiempina vuosina mahdollistettu monien startup-yrityksien toimintaa aina tehtaan suunnittelusta tuotekehitykseen ja pilottiprojektien toteutukseen.

Ilmasta proteiinia valmistava espoolainen startup Solar Foods sai vuonna 2018 Itämeriprojektilta 50 000 euron rahoituksen, joka suunnattiin Suomeen tulevan uuden tehtaan suunnittelutyöhön.

- Rahoitusta kannattaa hakea olipa teko meren hyväksi pieni tai suuri, tai tapahtui se juuri nyt tai hieman kauempana tulevaisuudessa, kuten meidän kohdallamme. Meille rahoitus mahdollisti ensimmäisen tehtaan suunnittelun ja samalla sen, että pystyimme kertomaan, miltä ruuan tulevaisuus voisi konkreettisesti näyttää, Solar Foodsin toimitusjohtaja Pasi Vainikka kertoo.

Lisäksi Itämeriprojektilta rahoitusta ovat saaneet muun muassa muovia biohajoavilla pakkausmateriaaleilla korvaava Sulapac ja muoviroskan keruulaitteen kehittänyt Johannes Myllykoski, joka jatkaa laitteen kehitystä Clewat Oy -yrityksessään.

– Startupit ovat vakiinnuttaneet paikkansa Itämeriprojektin rahoituksessa, sillä niillä on usein ennennäkemättömiä ideoita, joilla voidaan vaikuttaa positiivisesti Itämeren tilaan. Olemme ylpeitä rahoittamistamme hankkeista ja seuraamme niiden kehitystä aktiivisesti, Salonius kertoo.

Kuka voi hakea rahoitusta Itämeriprojektilta?

Rahoitusta Itämeriprojektilta voivat hakea esimerkiksi yritykset, säätiöt ja konkreettisiin tuloksiin tähtäävät tutkimushankkeet. Hakijan ei tarvitse olla vakiintunut toimija alalla. Tärkeintä on, että toimijalla on vaikuttaviin tuloksiin tähtäävä idea Itämeren tilan parantamiseksi.

– Ihmisten toimet vaikuttavat Itämeren tilaan niin hyvässä kuin pahassa, ja Itämeri tarvitsee edelleen kaiken mahdollisen avun. Itämeriprojektin kautta haluamme kannustaa kaikkia osallistumaan suojelutyöhön, Salonius kertoo.

Viime vuonna Itämeriprojektin rahoitti eri toimijoiden työtä Itämeren hyvinvoinnin edistämiseksi 445 000 eurolla. Suurimman rahoituksen saajat olivat John Nurmisen Säätiö, Baltic Sea Action Group, Pidä Saaristo Siistinä ry sekä Ahvenmaan Emmaus-liike. Lue lisää vuoden 2019 rahoitetuista hankkeista täältä!

Itämeriprojektin rahoitus perustuu Ålandsbankenin Itämeritilien talletuksiin. Ålandsbanken jakaa vuosittain ympäristötyöhön summan, joka vastaa jopa 0,2 prosenttia kaikista Itämeritileillä olevista talletuksista.

Lisätietoja:

Anne-Maria Salonius
johtaja, Ålandsbanken Suomi
p. +358 40 733 1106
anne-maria.salonius@alandsbanken.fi

Crista Tammela
viestintä- ja markkinointijohtaja, Ålandsbanken Suomi
p. +358 40 646 3501
crista.tammela@alandsbanken.fi

Itämeriprojekti toimii terveemmän meren puolesta rahoittamalla hyviä ideoita ja lisäämällä tietoutta Itämeren tilasta. Itämeriprojektin avulla Ålandsbanken haluaa kannustaa muita organisaatioita kehittämään hyviä ideoita luonnon hyväksi.

Ympäristöprojektien tukeminen on ollut tärkeä osa Ålandsbankenin toimintaa jo vuodesta 1997. Tähän mennessä Ålandsbanken on tukenut niin pienten kuin suurtenkin organisaatioiden tärkeää työtä ympäristön hyväksi lähes 2 745 000 eurolla. Vuosittain pankki lahjoittaa ympäristötyöhön summan, joka vastaa jopa 0,2 prosenttia kaikista Itämeritileillä olevista talletuksista.


Malmgård – paljon enemmän kuin maatila

Malmgårdin kartanossa uskotaan puhtaaseen ruokaan, ja kartanossa siirryttiin luomuviljelyyn jo 25 vuotta sitten. Malmgård on kuitenkin myös paljon muuta kuin luonnonmukaiseen viljelyyn ja luomutuotteiden jalostamiseen erikoistunut maataloustuottaja.

Lue tästä Ålandsbankenin asiakaslehdessä julkaistu artikkeli Malmgårdin kartanosta sekä kartanonherra kreivi Henrik Creutzista!


Yhteistyöllä kohti terveempää Itämerta – Ålandsbankenin Itämeriprojektin rahoituksen saajina Suomen suurimpia Itämeri-toimijoita

Ålandsbankenin Itämeriprojekti vahvistaa yhteistyötä Suomen suurimpien Itämeri-toimijoiden kanssa rahoittamalla toimijoiden hankkeita ja työtä Itämeren hyvinvoinnin edistämiseksi. Itämeriprojektin vuoden 2019 rahoituksen suuruus on ennätyksellinen, jopa 445 000 euroa. Suurimman rahoituksen saajat ovat John Nurmisen Säätiö, Baltic Sea Action Group sekä Ahvenmaan Emmaus-liike. (lista kaikista rahoituksen saajista tiedotteen lopussa)

Itämeriprojektin rahoitusta oli mahdollista hakea vuonna 2019 alkukesästä syyskuun loppuun ja yhteensä hakemuksia Itämeren tilan parantamiseksi vastaanotettiin 95 kappaletta.

Rahoitus perustuu Ålandsbankenin Itämeritilien talletuksiin. Ålandsbanken lahjoittaa vuosittain ympäristötyöhön summan, joka vastaa jopa 0,2 prosenttia kaikista Itämeritileillä olevista talletuksista. Itämeriprojektin rahoitushaku järjestettiin vuonna 2019 viidennen kerran.

Itämeriprojektin tuomariston rahoituspäätösten tavoitteena on mahdollistaa pitkäkestoisia yhteistöitä eri toimijoiden kanssa.

– Kaikilla rahoitettavilla toimijoilla oli erinomaisia hankkeita, ja halusimme lähteä luomaan entistä tiiviimpiä yhteistöitä heidän kanssaan, sillä tarvitsemme rakentavaa yhteistyötä voidaksemme todella vaikuttaa Itämeren tilaan. Olemme iloisia, että voimme toimia mahdollistajana monelle merkitykselliselle hankkeelle ja toimijalle, Ålandsbankenin Suomen johtaja ja Itämeriprojektin tuomariston puheenjohtaja Anne-Maria Salonius iloitsee.

Kumppanuudet pitkäaikaisen ympäristötyön tulosta

Rahoituksen saajien joukossa on useita merkittäviä Itämeri-toimijoita, kuten John Nurmisen Säätiö, Pidä Saaristo Siistinä ry, WWF Suomi sekä Race for the Baltic. PPS ry saa 40 000 euron rahoituksen merten roskaantumisongelmaa esille tuovalla visuaaliselle kampanjalleen. John Nurmisen Säätiön kanssa Ålandsbanken aloittaa pitkäaikaisen yhteistyön säätiön päätukijana 80 000 euron rahoituksella.

– Ålandsbankenin Itämeriprojekti on vuosien varrella onnistunut tuomaan Itämeren suojeluun sellaista kierrettä ja näkyvyyttä, jota ei voi ohittaa. Tätä tarvitaan, sillä ilmastonmuutos pahentaa Itämeren vakavinta ympäristöongelmaa, rehevöitymistä, ja lisää suojelutyön haasteita monella tapaa. Uskomme, että yhdessä Ålandsbankenin ja monien muiden toimijoiden kanssa Itämeri voidaan vielä pelastaa, kertoo John Nurmisen Säätiön asiamies, FT Annamari Arrakoski-Engardt.

Lisäksi viime vuonna aloitettu yhteistyö Itämeren monimuotoisuuden eteen Elävä Itämeri -hankkeessa yhdessä Baltic Sea Action Groupin kanssa saa 80 000 euron jatkorahoituksen.

– Yhdessä voimme aikaansaada muutoksen ja siksi haluamme luoda kumppanuuksia toimijoiden kanssa, joilla on sama tavoite, eli Itämeren tilan parantaminen. Kumppanuudet ovat Ålandsbankenin pitkäaikaisen Itämeri-työn tulosta, Salonius kertoo.

Ålandsbanken on tukenut niin eri organisaatioiden tärkeää työtä ympäristön hyväksi yli 20 vuoden aikana lähes 2 745 000 eurolla.

– Vuosittaisen rahoitushaun ja rahoitettavien hankkeiden ja toimijoiden kautta jokaisen asiakkaamme talletukset konkretisoituvat Itämeren tilan parantamiseen ja ympäristönsuojeluun, Salonius kertoo.

Suurin rahoitus Ahvenanmaalle          

Rahoitusta tänä vuonna saivat myös Emmaus Åland sekä ReGeneration2030.

Emmaus Åland saa kahden vuodelle jakautuvan 120 000 euron rahoituksen, mikä oli suurin rahoituspäätös. Rahoituksella mahdollistetaan Emmaus-liikkeen hanke, jossa havainnollistetaan veden kiertokulkua ja miten se vaikuttaa meihin sekä luontoon ympärillämme.

– Emmaus Åland on harjoittanut kaupunkiviljelyä muutaman vuoden ajan. Ålandsbankenin Itämeriprojektin rahoituksen ansiosta voimme nyt toteuttaa unelmamme kiertokulkupuistosta. Saavuttaaksemme kestävän yhteiskunnan meidän on sekä ajateltava että toimittava kiertokulku huomioon ottaen. Kiertokulkupuistossa näytämme, että se ei ole niin vaikeaa. Täällä kaikki voivat olla mukana ja selvästi tuntea ja nähdä olevansa osa kiertokulkua – oikeasti, sanoo toiminnanjohtaja Robert Jansson, Emmaus Åland.

Nuorten ja nuorten aikuisten muodostama ReGeneration2030-liike saa 50 000 euron rahoituksen, jolla mahdollistetaan liikkeen säätiöityminen. Liike pyrkii luomaan kestävämpää yhteiskuntaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti.

Aiempina vuosina Ålandsbankenin Itämeriprojekti on mahdollistanut myös monien startup-yritysten toiminnan käynnistämisen ja kehittämisen, ja startupit ovat edelleen erittäin tärkeitä pankille.

– Seuraamme mielenkiinnolla ja innostuksella rahoittamiemme startuppien kehitystä ja olemme heidän tukenaan. Starupit tulevat olemaan myös jatkossa tärkeässä roolissa Itämeriprojektin rahoituksessa, sillä tarvitsemme myös uusia innovaatioita Itämeren pelastamiseen, Salonius tähdentää.

 

Ålandsbankenin Itämeriprojektin rahoitushaun 2019 tulokset:

Pidä Saaristo Siistinä, Mahanpuruja muovista -hanke: 40 000 €

John Nurmisen Säätiö, päätukijuus: 80 000 €

Emmaus Åland, veden kiertokulku: 120 000 € (kaksivuotinen rahoitus: 60 000 €/vuosi)

ReGeneration2030, säätiön perustaminen: 50 000 €

Baltic Sea Action Group, Elävä Itämeri -hanke: 80 000 €

WWF Suomi: 25 000 €

Race for the Baltic: 50 000 €

Siisti Biitsi -ohjelma: 90 000 € (kolmivuotinen yhteistyö 2019–2021: 30 000 €/vuosi)

Lisätietoja:

Anne-Maria Salonius johtaja, Ålandsbanken Suomi p. +358 40 733 1106


Åland Index tavoittaa nyt globaalisti 40 miljoonaa asiakasta

Ålandsbanken Abp
Lehdistötiedote
10.12.2019

Åland Index tavoittaa nyt globaalisti 40 miljoonaa asiakasta

Åland Index on Ålandsbankenin vuonna 2016 lanseeraama globaali indeksi, joka arvioi ostosten hiilijalanjäljen. Maksukorttiin liitetty Åland Index auttaa asiakasta arvioimaan ostosten hiilijalanjäljen ja ymmärtämään kulutuksensa ympäristövaikutuksia. Tieto auttaa yksilöitä muuttamaan kulutustottumuksiaan ympäristön kannalta kestävimmäksi ja halutessaan hyvittämään ostoista syntyneet hiilijalanjäljen.

Nordea ottaa ensimmäisenä ulkopuolisena pankkina Åland Indexin käyttöön kytkemällä indeksin osaksi Nordean digitaalisia pankkipalveluita, jotka ovat Pohjoismaissa 3 miljoonan asiakkaan käytössä.

– Torjumme ilmaston lämpenemistä ja ilmastonmuutosta yhdessä yhdeksän miljoonan asiakkaamme kanssa. Mobiilisovellustemme käyttäjät näkevät tästä päivästä lähtien arvion henkilökohtaisesta hiilijalanjäljestään. Haluamme kannustaa heitä hyödyntämään näitä tietoja ilmaston ja ympäristön hyväksi, kertoo Nordean henkilöasiakkaista vastaava johtaja Sara Mella.

– Hiilijalanjälkilaskuri on kätevä apuväline asiakkaille, jotka haluavat tehdä ilmastotekoja. He voivat käyttää tietoja hiilijalanjälkensä pienentämiseen tai kompensoimiseen, Sara jatkaa.

Åland Indeksistä pankkistandardi

Marraskuun lopussa Ålandsbanken julkisti uuden ratkaisun, jonka avulla pankki jatkossa saattaa Åland Indexin muiden pankkien käyttöön.

Åland Index Solutions, Ålandsbankenin ja ruotsalaisen fintech startup Doconomyn yhteisomistuksessa oleva yhtiö, luo pankeille, maksupalveluita tarjoaville yrityksille ja rahoituslaitoksille mahdollisuuden tarjota asiakkailleen transaktionpohjaisia vaikutuslaskelmia vaivattomasti pilvipalveluun kytkettävän API:n kautta. Doconomy lanseerasi tänään, että indeksi tavoittaa nyt 40 miljoonaa asiakasta kun Bank of the West, BNP Paribasin tytäryhtiö, liittyy taistoon ilmastonmuutosta vastaan ensimmäisenä yhdysvaltalaisena pankkina Åland Index Solutionsin kautta. Samanaikaisesti Doconomy ilmoitti, että indeksin kehittäminen saa lisäpuhtia Mastercardin päätettyä sijoittaa yhtiöön.

– Asiakkaamme ovat vuodesta 2016 lähtien voineet seurata ilmastovaikutuksiaan Åland Indexin avulla. Yhdessä Doconomyn kanssa iloitsemme siitä, että alkuperäinen ajatuksemme indeksin jakamisesta ja tietoisuuden lisäämisestä toteutuu, nyt kun muut pankit lanseeraavat indeksimme asiakkailleen, Ålandsbanken Suomen johtaja Anne-Maria Salonius kertoo.

Åland Indexin vaikuttavuus on huomioitu useissa eri kansainvälisissä tapahtumissa. Innovaatiota on esitelty muun muassa YK:n päämajassa New Yorkissa käytännön esimerkkinä saavuttaa Pariisin sopimuksen ilmastotavoitteet ja se on palkittu Cannes Lions -festivaaleilla Suomen ensimmäisellä Grand Prix -palkinnolla yritysvastuusta. Doconomy esittelee innovaation tänään, 10 päivä joulukuuta, Madridissa järjestettävässä COP25 konferenssissa.

Lisätietoja:

Anne-Maria Salonius johtaja, Ålandsbanken Suomi p. +358 40 733 1106


Tuuli Petäjä-Sirén varmisti Suomelle maapaikan Tokion olympialaisiin

Kilpapurjehtija Tuuli Petäjä-Sirén varmisti Suomelle maapaikan Tokion olympialaisiin purjehduksen RS:X-luokassa Italiassa syyskuussa purjehditussa MM-regatassa. Ålandsbanken on Tuulin pääyhteistyökumppani ja kilpapurjehtija toimii Ålandsbankenin Itämeriprojektin lähettiläänä.

– Maapaikan varmistaminen oli tavoitteeni ja olen todella iloinen sen saavuttamisesta. Sain kisoista paljon itseluottamusta, erityisesti yhden yksittäisen lähdön voittamisesta. Se oli osoitus siitä, että hyvänä päivänä kaikki on mahdollista, Tuuli kommentoi.

Tuuli varmisti maapaikan yltämällä Garda-järvellä järjestetyissä MM-kilpailuissa kultafinaaliryhmään. Hän sijoittui lopulta MM-taistossa sijalle 26.

– Minulla oli Itämeren aalloilla varsin mainio treenikesä. Meillä on nuori ja innokas treeniryhmä, josta saa hyvää sparrausta. Myös kelit suosivat kotivesillä harjoittelua, eikä sinilevää ollut yhtä paljon kuin edellisvuonna, Tuuli kertoo.

Ennen ensi kesänä järjestettäviä olympialaisia edessä on vielä harjoitusleirejä ulkomailla, MM-kilpailut helmikuussa sekä EM-kilpailut toukokuussa. Alkukesästä tavoitteena on jälleen hyödyntää kotimaan treenimahdollisuudet Itämerellä.

– MM-kisat osoittivat, että kehitystä on tapahtunut ja eteenpäin on menty. Minulla on hyvä tiimi ympärilläni ja loistavat yhteistyökumppanit. Nyt jatketaan harjoittelua ja kehittymistä, ja katsotaan mitä ensi vuosi tuo tullessaan, Tuuli sanoo.

Tuuli on edustanut Suomea kolmissa edellisissä olympialaisissa Pekingissä, Lontoossa ja Riossa. Lontoossa hän voitti olympiahopeaa ja oli Riossa 10:s. Kesäolympialaiset järjestetään Tokiossa 24.7.–9.8.2020.


Hae nyt rahoitusta Itämeriprojektilta – jaossa jopa 500 000 euroa

Ålandsbankenin Itämeriprojektin rahoitushaku on nyt käynnissä ja jatkuu vielä syyskuun loppuun. Tänä vuonna Itämeren tilaa edistäville hankkeille on jaossa ennätyssumma rahaa, jopa 500 000 euroa.

”Ihmisten toimet vaikuttavat Itämeren tilaan niin hyvässä kuin pahassa, ja haluamme kannustaa kaikkia osallistumaan suojelutyöhön. Tänä vuonna rahoitamme erilaisia hankkeita ennätyssuurella summalla. Vain yhteistyöllä voimme aikaansaada pysyvän muutoksen”, Ålandsbankenin Suomen johtaja ja Itämeriprojektin tuomariston puheenjohtaja Anne-Maria Salonius sanoo.

Rahoitusta Itämeriprojektilta voivat hakea esimerkiksi yritykset, säätiöt ja konkreettisiin tuloksiin tähtäävät tutkimushankkeet. Hakijan ei tarvitse olla vakiintunut toimija alalla, ja rahoitusta voi saada niin käynnissä oleville hankkeille kuin hyville toteuttamiskelpoisille ideoille.

Rahoitusta voi hakea viidessä kategoriassa: digitaaliset innovaatiot, konkreettiset kilogrammat, osallistavat projektit, paikalliset vesiensuojeluprojektit ja lasten ja nuorten projektit.

Aiempina vuosina Itämeriprojekti on mahdollistanut monien startup-yritysten toiminnan käynnistämisen ja kehittämisen. Lisäksi Itämeriprojekti on tukenut useita suuria Itämeren hyvinvointiin keskittyviä ympäristöorganisaatioita Suomessa ja jakanut rahoitusta useille tutkimukseen keskittyville tahoille.

”Rahoitamme monenlaisia toimijoita. Tärkeintä on, että hanke todella vaikuttaa Itämeren hyvinvointiin ja sen avulla voidaan saavuttaa konkreettisia tuloksia”, Salonius kertoo.

Hakuaika jatkuu syyskuun loppuun

Rahoitushaku järjestetään nyt viidennen kerran. Viime vuonna Itämeriprojekti vastaanotti 128 hakemusta ja rahoitti hankkeita yhteensä 300 000 eurolla.

Rahoituksen taustalla ovat Ålandsbankenin Itämeritilien talletukset. Ålandsbanken lahjoittaa ympäristötyöhön summan, joka vastaa jopa 0,2 prosenttia kaikista Itämeritileillä olevista talletuksista. Tänä vuonna rahoitussumma on suurempi kuin koskaan aiemmin.

”Itämeri tarvitsee edelleen kaiken mahdollisen avun ja haluamme Itämeriprojektin kautta kannustaa myös muita organisaatioita toimimaan meren hyväksi. Hakuaika jatkuu syyskuun loppuun, eli vielä on aikaa laittaa hakemus tulemaan”, Salonius kertoo.

100-vuotisjuhlavuottaan juhliva Ålandsbanken on tähän mennessä tukenut niin pienten kuin suurtenkin organisaatioiden tärkeää työtä ympäristön hyväksi lähes 2 300 000 eurolla.

Itämeriprojektin vuoden 2019 rahoitushaun viimeinen hakupäivä on 30. syyskuuta. Rahoitusta saavat hankkeet julkaistaan ensi vuoden alussa. Lisätietoa rahoituksen hakemisesta ja hakuohjeet löytyvät Itämeriprojektin sivuilta: https://itameriprojekti.fi/hae-rahoitusta-itameriprojektilta/

 

Lisätietoja:

Anne-Maria Salonius
johtaja, Ålandsbanken Suomi
p. +358 40 733 1106
anne-maria.salonius@alandsbanken.fi

Crista Tammela
viestintä- ja markkinointijohtaja, Ålandsbanken Suomi
p. +358 40 646 3501
crista.tammela@alandsbanken.fi

Itämeriprojekti parantaa Itämeren tilaa rahoittamalla hyviä ideoita ja rohkaisemalla toimintaan. Niin yksityishenkilöt, startupit kuin organisaatiot voivat hakea tukea hankkeilleen Itämeren pelastamiseksi. Ympäristöprojektien tukeminen on ollut tärkeä osa Ålandsbankenin toimintaa jo vuodesta 1997. Tähän mennessä Ålandsbanken on tukenut niin pienten kuin suurtenkin organisaatioiden tärkeää työtä ympäristön hyväksi 2 300 000 eurolla. www.itameriprojekti.fi


Ålandsbanken pienensi hiilijalanjälkeään yli tavoitteensa

Ålandsbanken pienensi hiilijalanjälkeään yli tavoitteensa – myös kuluttajat ovat noteeranneet pankin vastuullisuustyön

Ålandsbanken pienensi hiilijalanjälkeään vuonna 2018 noin 14 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Tämä ylitti pankin tavoitteen, joka oli pienentää hiilijalanjälkeä 10 prosenttia. Pankin hiilijalanjälki vuonna 2018 oli 338 500 kiloa.

Suurin hiilijalanjäljen pienentämiseen vaikuttanut tekijä oli työmatkojen päästöjen vähentäminen. Työmatkoista aiheutuvaa hiilijalanjälkeä pienennettiin noin 19 prosentilla vuoteen 2017 verrattuna.

Lisäksi Ålandsbanken vähensi paperin kulutustaan kolmella prosentilla ja onnistui myös pienentämään kokonaisenergiankulutustaan. Yli 65 % pankin käyttämästä energiasta on uusiutuvaa energiaa. Ålandsbanken kiinnittää erityistä huomiota myös hankintojensa ympäristöjalanjälkeen suosien ympäristösertifikaatin saaneita tuotteita ja toimittajia.

”Vastuullisuus on luonnollinen osa strategiaamme. Sen toteuttaminen vaatii niin johdon kuin työntekijöiden sitoutumista tavoitteisiimme. Halusimme kiinnittää erityistä huomiota matkustuskäytäntöihimme, ja onnistuimme siinä hienosti. Nyt tästä on pidettävä kiinni ja tehtävä muutoksesta pysyvä”, Ålandsbankenin toimitusjohtaja Peter Wiklöf kertoo.

Vastuullisuus on tärkeä asia niin työntekijöille kuin kuluttajille

Ålandsbanken kompensoi hiilijalanjälkeään myös Itämerityönsä kautta. Tähän mennessä Ålandsbanken on tukenut eri organisaatioiden työtä terveemmän Itämeren hyväksi lähes 2 300 000 eurolla. Vuosittain pankki lahjoittaa ympäristötyöhön summan, joka vastaa jopa 0,2 prosenttia kaikista Itämeritileillä olevista talletuksista.

”Meidän on huolehdittava, että toimintamme on niin sosiaalisesti, taloudellisesti kuin ympäristön kannalta kestävää. Pyrimme kehittämään toimintaamme YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin peilaten ja mittaamme onnistumistamme vuosittain”, kertoo Itämeriprojektin tuomariston puheenjohtaja ja Ålandsbanken Suomen johtaja Anne-Maria Salonius.

Salonius kertoo, että pankin toiminta kestävän kehityksen ja ympäristön hyväksi on tärkeä asia Ålandsbankenin työntekijöille.

Myös kuluttajat ovat panneet merkille Ålandsbankenin pitkään jatkuneen ympäristötyön. Pankki nousi huhtikuussa ensi kertaa Euroopan suurimman vastuullisuustutkimuksen Sustainable Brand Indexin vastuullisten brändien listalle.

”Tämä on meille tärkeä tunnustus siitä, että pitkäjänteinen työmme ympäristön hyväksi ja toimintamme vastuullisuuden jatkuva kehittäminen näkyy entistä vahvemmin kuluttajille”, Salonius iloitsee.

Itämeriprojektin rahoitushaussa jaossa ennätyssumma

Tänä vuonna satavuotisjuhlavuottaan viettävä Ålandsbanken jakaa Itämeriprojektin kautta ennätyssumman, jopa puoli miljoonaa euroa, Itämeren tilaa edistäville hankkeille. Tämän mahdollistaa talletusten kasvu Itämeritileillä.

”Olemme iloisia siitä, että juhlavuosi näkyy Itämeriprojektissa ennätyssummana. Itämeri tarvitsee edelleen kaiken mahdollisen avun sen hyvinvoinnin parantamiseksi”, kertoo Salonius.

Viime vuonna Itämeriprojekti vastaanotti 128 hakemusta ja rahoitti hankkeita yhteensä 300 000 eurolla.

Lisätietoja:

Anne-Maria Salonius johtaja, Ålandsbanken Suomi p. +358 40 733 1106

Crista Tammela viestintäjohtaja, Ålandsbanken Suomi p. +358 40 646 3501


Itämeri kaipaa hyviä ideoita

Itämeriprojektin rahoitushaku 2018 päättyy 30. syyskuuta.

Mitä voisimme tehdä Itämeren hyväksi? Tätä kysyy Ålandsbankenin Itämeriprojekti, joka rahoittaa hyviä ideoita Itämeren hyväksi tänä vuonna noin 360 000 eurolla.
“Haluamme korostaa, että Itämeriprojektissa rahoitamme myös hyviä ideoita, ei pelkästään jo käynnistyneitä projekteja tai vakiintuneita toimijoita”, sanoo Itämeriprojektin tuomariston puheenjohtaja Anne-Maria Salonius.“Jos sinulla on idea, joka voisi edistää Itämeren hyvinvointia, voit saada idean toteutettua Itämeriprojektin avulla”,Salonius jatkaa.

Viime vuonna Itämeriprojektissa käytiin muoviroskan kimppuun. Laite merialueiden siivoamiseksi muoviroskista sai pääpotin 70 000 euroa, ja muovia biohajoavilla pakkausmateriaaleilla korvaava projekti keräsi 50 000 euron rahoituksen. Mukaan mahtuu kuitenkin joka vuosi myös useita Pelle Peloton -ideoita sekä vaikkapa kasvatukseen ja viestintään liittyviä hankkeita. Myös digitaalisille innovaatioille on Itämeriprojektissa oma paikkansa.

Itämeriprojektin tuomaristossa niin ikään vaikuttava Suomen ympäristökeskuksen erikoistutkija Seppo Knuuttila peräänkuuluttaa ruokavaliokysymykseen liittyviä hankkeita.
“Noin 60 prosenttia Itämerta kuormittavasta ravinnejalanjäljestämme muodostuu ruokavaliosta, erityisesti liha- ja maitotuotteiden suosiosta”, sanoo Knuuttila.
Kesän 2018 ennätyshelteiden seurauksena myös ilmastonmuutos on ollut vahvasti esillä. Itämeren ravinnekuormituksella ja ilmastonmuutoksella on rajapinta suomalaisten kulutustottumuksissa.
“Hankkeet, jotka parantavat ravinnejalanjälkeämme ja ilmastonmuutoksen vastaista kehitystä muuttuvien kulutustottumusten seurauksena, ovat nyt erityisen tervetulleita”, sanoo Knuuttila.

Itämeriprojektin vuoden 2018 rahoituksen viimeinen hakupäivä on 30. Syyskuuta.

Lisätietoja:

Anne-Maria Salonius
Johtaja, Ålandsbanken Suomi
040 733 1106, anne-maria.saloinius@alandsbanken.fi

Crista Tammela
Viestintäjohtaja
040 646 3501, crista.tammela@alandsbanken.fi