Itämeriprojektin rahoitushaku 2019 alkaa!

Itämeriprojekti rahoittanut useita Itämeren tilaa edistäviä menestyksekkäitä startup-yrityksiä

Ålandsbankenin Itämeriprojektin rahoitushaku alkaa tänään. Tänä vuonna Itämeren tilaa edistäville hankkeille jaossa on ennätyssumma rahaa, jopa 500 000 euroa.

Rahoitushaku järjestetään nyt viidennen kerran. Aiempina vuosina Itämeriprojekti on mahdollistanut monien startup-yritysten toiminnan käynnistämisen ja kehittämisen.

”Itämeriprojektiin on aikaisempina vuosina tullut mielettömiä aloitteita ja projekteja, jotka ovat jo tuottaneet tulosta. Seuraamme ylpeinä rahoittamiemme projektien etenemistä”, kertoo Itämeriprojektin tuomariston puheenjohtaja Anne-Maria Salonius.

Rahoitusta Itämeriprojektilta ovat saaneet muun muassa espoolainen startup Solar Foods, joka valmistaa ilmasta proteiinia, muovia biohajoavilla pakkausmateriaaleilla korvaava Sulapac, muoviroskan keruulaitteen kehittänyt Johannes Myllykoski, joka jatkaa laitteen kehitystä Clewat Oy -yrityksessään sekä lääkeainejäämiä ja muita haitta-aineita jätevesistä poistava Wapulec Oy.

Itämeriprojektin on mahdollistanut esimerkiksi tehtaan suunnittelua, tuotekehitystä, hankkeen monivuotista toimintaa sekä pilottiprojektien toteutusta.

Rahoitusta voivat hakea niin suuret kuin pienemmät toimijat

Startup-yrityksien ohella Itämeriprojekti on tukenut useita suuria Itämeren hyvinvointiin keskittyviä ympäristöorganisaatioita Suomessa. Rahoitusta Itämeriprojektilta ovat saaneet mm. WWF Suomi, BSAG, John Nurmisen Säätiö ja Pidä Saaristo Siistinä ry. Lisäksi monet tutkimukseen keskittyneet tahot, kuten SYKE ja Helsingin yliopisto, ovat saaneet rahoitusta Itämeriprojektilta.

”Toimimme useiden Itämeren tilaa edistävien hankkeiden rahoittajina, koska meillä kaikilla on sama tavoite: parantaa Itämeren tilaa ja lisätä tietoutta asiasta”, Salonius kertoo.

Rahoitusta Itämeriprojektilta voivat hakea esimerkiksi yritykset, säätiöt ja konkreettisiin tuloksiin tähtäävät tutkimushankkeet. Hakijan ei tarvitse olla vakiintunut toimija alalla.

”Emme etsi vain jo käynnistyneitä projekteja. Jos sinulla on idea, joka voisi edistää Itämeren hyvinvointia, voit saada idean toteutettua Itämeriprojektin avulla”, Salonius rohkaisee.

Ennätyspotti Itämeren hyvinvointia edistäville hankkeille

Viime vuonna Itämeriprojekti vastaanotti 128 hakemusta ja rahoitti hankkeita yhteensä 300 000 eurolla. Tänä vuonna rahasumma on noussut jopa 500 000 euroon.

Rahoituksen suuruuden taustalla ovat Ålandsbankenin Itämeritilien kasvaneet talletukset. Ålandsbanken lahjoittaa ympäristötyöhön summan, joka vastaa jopa 0,2 prosenttia kaikista Itämeritileillä olevista talletuksista.

100-vuotisjuhlavuottaan juhliva Ålandsbanken on tähän mennessä tukenut niin pienten kuin suurtenkin organisaatioiden tärkeää työtä ympäristön hyväksi lähes 2 300 000 eurolla.

”Haluamme olla konkreettisesti mukana parantamassa Itämeren hyvinvointia ja Itämeriprojekti on meille yksi tapa vaikuttaa siihen. Lisäksi Ålandsbankenilla on maailman ensimmäinen ympäristöystävällisestä materiaalista valmistettu maksukortti, Itämerikortti, johon on yhdistetty ympäristövaikutuksista kertova Åland Index”, Salonius avaa.

Itämeriprojektin vuoden 2019 rahoitushaku alkaa tiistaina 2.7. Viimeinen hakupäivä on 30. syyskuuta. Rahoitusta saavat hankkeet julkaistaan ensi vuoden alussa.