Joukolla Itämerta parantamaan – Itämeriprojektin rahoittama Projekti Björskär tuo asiantuntijatason osaamisen yhteen

Vuoden 2022 rahoitusta saaneiden tahojen esittelyt jatkuvat! Tällä kertaa meillä oli ilo haastatella Projekti Björskärin Lotta Nummelinia, Magnus Hansténia ja Joel Lindholmia. Heidän yhteistyöhankkeensa tähtää Itämeren monimuotoisuuden lisäämiseen.

 

 

“Itämeren ravinnekuorma toimii leväviljelyn raaka-aineena” – Projekti Björskär (OX2, Nemo Seafarms, Under Ytan)

Miten projektinne parantaa Itämeren tilaa?

Projekti-ideamme alkoi aikaisemmin, kuin olimme edes tavanneet. Olimme kaikki yhtiöissämme päättäneet investoida Itämeren luonnon monimuotoisuuden lisäämiseen ja rehevöitymisen vähentämiseen. Meillä oli erilaisia ajatuksia siitä, miten se pitäisi tehdä, mutta kun kokoonnuimme ja aloimme keskustella ajatuksistamme, palaset loksahtivat paikoilleen. Projektissamme tutkimme erilaisia merenalaisia viljelyolosuhteita ja -pintoja eri lajeille, erityisesti leville. Makrolevät imevät itseensä tehokkaasti ravinteita merestä. Projektissamme Itämeren ravinnekuorma toimii leväviljelyn raaka-aineena. Björskärin saarelle ja merituulivoimapuiston yhteyteen sijoittuva tutkimus edesauttaa sen ymmärtämistä, miten merituulivoimapuistojen infrastruktuuria voitaisiin käyttää meriviljelyn keinoin Itämeren biodiversiteetin lisäämiseksi ja ravinnekuorman vähentämiseksi.

Projektissa yhdistämme toimialamme monitoimialueiksi, jotka tuottavat fossiilitonta energiaa ja luovat lisäarvoa meriympäristöllemme, samalla kun vähennämme rehevöitymistä muun muassa merilevien ja simpukoiden avulla. Tarkoituksena on myös edistää kalakantojen toipumista. Se on jotain, jota ei ole aiemmin testattu, mutta visiossamme siitä tulee itsestäänselvyys tulevaisuudessa.


Mitä Itämeriprojektin rahoitus merkitsee teille?

Rahoituksen merkitys on meille suuri. Tämä tarkoittaa, että meillä on mahdollisuus laajentaa useita Itämeren parannustoimenpiteitä. Rahoituksen avulla voimme parantaa Itämeren tilaa nopeammin ja oppia lisää sen arvokkaasta ja herkästä ekosysteemistä.

 

Oletteko tutustuneet Itämeriprojektin muihin hankkeisiin, jotka saivat rahoitusta tänä vuonna? Lähetä tervehdys suosikkiprojektillesi!

Näemme eri hankkeiden välillä monia synergioita. Toivomme saavamme mahdollisuuden yhteistyöhön tulevaisuudessa. Toivotamme OY Lykkan AB:n ja heidän uudistavat maataloushankkeensa lämpimästi tervetulleiksi. Meillä on useita erilaisia yhteistyöideoita sekä maan että meren käytöstä regeneratiivisin menetelmin ja toivomme, että meillä on mahdollisuus tavata vaihtaaksemme ajatuksia siitä, miten voimme parhaiten yhdistää toimintamme, menetelmämme ja tulevat tuotteemme.

 

 

Haastateltavina Lotta Nummelin, Magnus Hanstén ja Joel Lindholm
Björskär-projekti on OX2:n, Nemo Seafarms:n ja Pinnan alla:n yhteishanke.

Rahoitus: 70 000 euroa