Täktominlahden ennallistaminen – 20 000 €

Täktominlahden ennallistaminen – 20 000 €

Kääntääksemme negatiivisen kehityksen, käynnistimme operaatio Täktominlahden vuonna 2010.

1. Projektin nimi ja sen toteuttaja

Täktominlahden ennallistaminen Hangon matkailutoimisto ja Täktominlahden hoitoyhdistys ry

2. Ongelman kuvaus

Täktominlahti Hankoniemellä on kuin Itämeri pienoiskoossa: matala allas, jota ihminen on kohdellut kaltoin vuosikymmeniä. Lahteen laskevasta kalojen kutupurosta on muodostunut viemäri, johon vetensä laskee iso suoalue, maanviljelykset, lentokenttä ja golf-kenttä. Ensin ehtyivät kalojen kutumahdollisuudet ja pikkuhiljaa myös ravinnekuorma on rehevöittänyt upean, hiekkapohjaisen lahden ja se on kasvamassa umpeen.

3. Mihin projekti tähtää? / Miltä ratkaisunne näyttää?

Kääntääksemme negatiivisen kehityksen, käynnistimme operaatio Täktominlahden vuonna 2010. Olemme talkoilla ja paikallisten yritysten voimin rakentaneet yhden kosteikon parantamaan puron veden laatua, mutta tarvitsemme vielä toisen kosteikon edellisen yläpuolelle päästäksemme päämäärään. Tämän jälkeen tulemme mahdollisuuksien mukaan kunnostamaan puron kalakuntoon ja lopulta ennallistaa lahden ja suoalueen.

4. Miten projekti myötävaikuttaa Itämeren tilan parantamiseen?

Projekti myötävaikuttaa Itämeren tilan parantamiseen kahdella tavalla. Ensinnäkin Itämereen valuu vähemmän ravinteita kun vedenlaatu purossa paranee. Toinen tärkeä päämäärä projektille on ympäristökasvatus. Projektin vetäjä, Täktominlahden hoitoyhdistyksen puheenjohtaja, Ari Heinilä on media-ammattilainen, minkä takia projektilla on ollut ja tulee olemaan hyvä medianäkyvyys. ”Haluamme olla esimerkkinä Itämeren suojelussa ja siinä, miten yksittäiset kansalaiset voivat vaikuttaa ympäristömme tilaan”, hän painottaa. Täktominlahdella vierailee vuosittain ryhmiä tutustumassa toimintaan ja mm. Hangon lukiot ovat olleet innolla mukana projektissa. Tavoitteena on että lukiolaiset mm. tutkivat valuma-alueen päästölähteitä, selvittää taustoja, istuttaa kosteikkokasveja ja valistaa paikallisia asukkaita ympäristöasioissa. Kaikella tällä vuorovaikutteisella toiminnalla näytämme esimerkkiä siitä, mitä jokainen voi tehdä yhteisen meremme hyväksi.

Jaa somessa

Kategoriat

Arkisto