#ihanaitämeri – 1 000 €

#ihanaitämeri – 1 000 €

Haasteena on luonnollisesti Itämeren tila, sen rehevöitymisen estäminen ja sitä kautta lajien suojelu ja toki virkistyskäytön mahdollistaminen myös jatkossa.

1. Projektin nimi ja sen toteuttaja

#ihanaitämeri Kirkkojärven koulun 7E -luokka

2. Ongelman kuvaus

Haasteena on luonnollisesti Itämeren tila, sen rehevöitymisen estäminen ja sitä kautta lajien suojelu ja toki virkistyskäytön mahdollistaminen myös jatkossa. Haluamme lisätä niin aikuisten kuin lastenkin tietämystä Itämerestä ja sen suojelun tärkeydestä. Mitä enemmän tiedät ja tunnet luontoa, sitä enemmän arvostat sitä!

3. Mihin projekti tähtää? / Miltä ratkaisunne näyttää?

Ideamme konsepti on seuraavanlainen: perustamme Instagram-tilin, ainakin työnimeltään @ihanaitämeri ja järjestämme kampanjan, johon voi osallistua tekemällä hyvän teon Itämeren hyväksi ja ottamalla siitä kuvan ja tägäämällä sen meidän hashtagillä.

Kerromme kampanjasta sosiaalisen median lisäksi julisteilla, sähköposteilla ja nettisivuilla. Suunnittelemme valmiiksi toimia, joilla Itämerta voi auttaa, esim. roskien kerääminen rannoilta, luomuruokaan vaihtaminen, päästöjen vähentäminen, valistustyön tekeminen, rahankeruu (tarvitaan yhteistyökumppani), valuma-alueen hoito jne. Lisäksi osallistujat voivat toki keksiä myös omia ideoita ja osallistua niillä.

4. Miten projekti myötävaikuttaa Itämeren tilan parantamiseen?

Projekti tähtää lisäämään tietoutta Itämerestä ja sen suojelemisesta sekä madaltamaan kynnystä osallistua suojeluun. Palkinnoilla ja näkyvyydellä motivoidaan yksityishenkilöitä, organisaatioita, kouluja ja työpaikkoja osallistumaan kanssamme Itämeren kunnostustalkoisiin!

Jaa somessa

Arkisto