Natur & Miljö rf – Itämeriprojektin 2024 voittajat esittäytyvät

Natur & Miljö

Metsästä mereen – luontopohjaisia ratkaisuja puhtaampaan Itämereen  

 

1. Kerro ensin, miltä Itämerenne näyttää? Mitä Itämeri teille merkitsee?

Suomessa valtakunnallisesti toimivana ruotsinkielisenä ympäristöjärjestönä Itämeri on tärkeä sekä meille että jäsenillemme. Suomenruotsalaisilla jäsenillämme on vahva yhteys Itämereen; monet asuvat meren äärellä tai lähellä sitä ja heillä on mereen henkilökohtainen suhde.  

Rakas Itämeremme on ihanan ainutlaatuinen ympäristö, joka tarjoaa meille erilaisia ekosysteemipalveluita, kuten ilmaa, ruokaa ja hauskanpitoa. Natur och Miljö ei kuitenkaan näe Itämerta pelkästään hyödykkeenä, vaan myös arvokkaana luontokohteena. Itämeri tarjoaa kodin useille lajeille, joista useat ovat uhanalaisia rehevöitymisen, helleaaltojen, liikakalastuksen, saastumisen ja melun tuottaman paineen alla.  

Kaikkien näiden uhkien yhteinen nimittäjä on, että ne ovat ihmisten aiheuttamia. Itämeren tilan parantaminen on siis myös ihmisen vastuulla. Jotta Itämeri olisi elinkelpoinen myös tulevaisuudessa, meidän on suojeltava sitä yhteisin toimin. Terve Itämeri on elintärkeä siellä eläville lajeille ja myös ihmisen omalle selviytymiselle. Siksi me Natur & Miljössä haluamme suojella Itämerta sekä luonnon että tulevien sukupolvien vuoksi. 

2. Itämeriprojekti rahoittaa hyviä ideoita ja toimenpiteitä Itämeren tilan parantamiseksi. Mikä on projektinne idea? Miten se vaikuttaa Itämeren tilaan? 

Natur och Miljö aloitti keväällä hankkeen ”Metsästä mereen – luontopohjaisia ratkaisuja puhtaampaan Itämereen”. Uuden hankkeen tarkoituksena on parantaa Itämeren kuntoa kertomalla rannikon maanomistajille luontoon perustuvista ratkaisuista, joita hyödyntää kautta koko matkan metsästä mereen. 

Soveltamalla luontopohjaisia ratkaisuja niin metsissä kuin rannoilla voidaan vähentää ravinnepäästöjä ja samalla lisätä luonnon biologista monimuotoisuutta.  

Kampanjan kolme painopistealuetta ovat seuraavat: 1) luontoon perustuva metsätalous 2) kosteikkojen ja rantaympäristöjen ennallistaminen 3) ruo’on kestävä käsittely 

Hankkeen ensimmäinen vuosi on omistettu kampanjamuotoiselle tiedon levittämiselle. Tiedotuskampanjan yhteydessä Natur och Miljö ylläpitää kampanjasivustoa, jossa julkaistaan kampanjamateriaalia ja asiaan liittyvää tietoa.  

Lisäksi julkaisemme ajankohtaista tietoa sosiaalisessa mediassa ja muissa kanavissa. Tiedotuskampanja sisältää myös eri painopistealueisiin liittyviä tapahtumia ja työpajoja. Toteutamme kesän 2024 aikana myös pilottihankkeen, jonka tavoitteena on löytää sopivia menetelmiä rannikkoympäristöjen ja kosteikkojen ennallistamiseen. Nämä kunnostustoimenpiteet toteutetaan vuosina 2025 ja 2026, jolloin kunnostamme aktiivisesti tärkeitä rannikkoympäristöjä ja kosteikkoja Itämeren ympärillä.  

Hanke vähentää Itämeren ravinnepäästöjä motivoimalla ja tukemalla metsien- ja/tai rantojen omistajia toteuttamaan luontoon perustuvia ratkaisuja, parantamaan maaperän laatua ja raivaamaan ruokoa kestävällä tavalla. Ravinteita vapautuu vähemmän, sillä rantakasvillisuuden kyky imeä ravinteita lisääntyy kunnostustoimenpiteiden seurauksena. Hanke lisää myös luonnon monimuotoisuutta ja luo elinkelpoisia biotooppeja Itämeren ympärille rannikkoympäristöjen ja kosteikkojen ennallistamisen sekä luontopohjaisten ratkaisujen avulla.  

 3. Mitä Itämeriprojektin rahoituksen saaminen teille merkitsee? 

Itämeriprojektin rahoitus on korvaamatonta, jotta me Natur och Miljössä voimme työskennellä paremmin ja tehokkaammin Itämeren hyvinvoinnin puolesta. Rahoituksen avulla voimme levittää laajemmalle viestiämme luonnon kyvystä kääntää Itämereen vaikuttava synkkä kehityssuunta. Rahoitus mahdollistaa myös konkreettisen ympäristön ennallistamisen Itämeren terveyden vahvistamiseksi; suuri osa rahoituksesta käytetään Itämeren ympäristön aktiiviseen kunnostamiseen, mikä vähentää Itämeren ympäristökatoa ja rehevöitymistä.  

 4. Oletteko tutustuneet muihin Itämeriprojektin tänä vuonna rahoittamiin hankkeisiin? Lähettäkää tervehdys suosikkiprojektillenne! 

Monet erinomaiset hankkeet saivat tänä vuonna rahoitusta Itämeriprojektilta. Olemme erityisen iloisia, että myös paikallisyhdistys Kimitoöns natur rf sai rahoitusta Itämeriprojektilta. Heidän hankkeensa ”700 hehtaaria ympäristötoimenpiteitä Itämeren hyväksi” kulkee käsi kädessä omamme kanssa – siinä keskitytään siihen, mitä maalla voidaan tehdä meren tilanteen parantamiseksi.  

Projektimme tapaan Kemiönsaaren projektissa puututaan rehevöitymisongelman juureen; maaperäisiin päästöihin ja Itämeren terveyttä heikentäviin toimiin. Mitä useampi meistä työskentelee Itämeren tilan parantamiseksi toteuttamalla konkreettisia ympäristötoimenpiteitä maalla, sitä nopeammin voimme saada aikaan todellisia muutoksia. Me Natur & Miljössä haluamme tehdä yhteistyötä Kemiönsaaren luonnon ja muiden toimijoiden kanssa saavuttaaksemme näitä muutoksia.  

Jaa somessa

Arkisto