Itämeri-palapeli – 10 000 €

Itämeri-palapeli – 10 000 €

Itämeren tilan parantaminen edellyttää yhteistyötä eri toimijoiden kesken sekä tietoa ruohonjuuritasolla tehtävän työn merkityksestä.

1. Projektin nimi ja sen toteuttaja

Itämeri-palapeli – Elinikäisen oppimisen keskus, Åbo Akademi

2. Ongelman kuvaus

Itämeren tilan parantaminen edellyttää yhteistyötä eri toimijoiden kesken sekä tietoa ruohonjuuritasolla tehtävän työn merkityksestä.

3. Mihin projekti tähtää? / Miltä ratkaisunne näyttää?

Projektin tavoite on osoittaa lapsille ja nuorille, että myös he voivat olla mukana Itämeren hyväksi tehtävässä työssä. Projektissa tuotetaan kuvamateriaalia Itämeren puolesta työskentelevistä toimijoista ja ammattiryhmistä sekä laaditaan materiaalia, jota voidaan käyttää koululuokkien opetuksessa. Materiaali laaditaan pelin muotoon, ja siihen kuuluu niin aihetta koskevia kysymyksiä, tehtäviä kuin keskusteluteemoja.

4. Miten projekti myötävaikuttaa Itämeren tilan parantamiseen?

Projektin tavoitteena on tuoda esiin nuorten oman roolin merkitystä ja rohkaista heitä toimimaan Itämeren puolesta ja miettimään asioita itse. Itämeren vakavasta tilasta huolimatta materiaalin punaisena lankana kulkee toivo. Haluamme kertoa, että säilyttämisen arvoisia asioita on paljon ja painottaa, että tarvitsemme laaja-alaista asiantuntemusta ja monien eri toimijoiden yhteistyötä. Projekti opettaa nuorille, että yhteistyö on ratkaisu Itämeren tilan parantamiseen ja että nuoret ovat sekä tällä hetkellä että tulevaisuudessa tärkeitä toimijoita Itämeri-palapelissä.

Jaa somessa

Kategoriat

Arkisto