Tutkimusmatka Saaristomerelle – 6 000 €

Tutkimusmatka Saaristomerelle – 6 000 €

”Tutkimusmatka Saaristomerelle” on aktivoiva seikkailuohjelma, joka on suunnattu lapsiperheille saariston vierasvenesatamissa.

1. Projektin nimi ja sen toteuttaja

Finlands Öar – Suomen Saaret rf ry, FÖSS etsii Leader-rahoitusta ”Tutkimusmatka Saaristomerelle” -projektille.

2. Ongelman kuvaus

Ainutlaatuisten vedenpinnan ylä- ja alapuolisten luonnonvarojen säilyttäminen on ensiarvoisen tärkeää kaikille, jotka asuvat, vaikuttavat ja matkustavat saaristossa. Ilman ymmärrystä meriympäristön tilasta, saariston tulevaisuus on uhattuna. Lukuun ottamatta yksittäisiä näyttelyitä, Turunmaalla ei järjestetä meriympäristöön ja sen eläimistöön liittyvää pysyvää, jännittävää ja aktivoivaa ohjelmaa edes sesonkiaikana.

3. Mihin projekti tähtää? / Miltä ratkaisunne näyttää?

Projektin tavoitteena on kehittää saariaiheisia, pysyviä aktiviteettikylttejä, jotta lapset ja perheet voivat omatoimisesti suorittaa tehtäviä kylttien ohjeiden mukaisesti vierasvenesatamissa. Kaikki projektin materiaalit liittyvät konseptin punaiseen lankaan, ”Tutkimuspassiin”, joka kannustaa vierailemaan usealla eri saarella. Jokaiselta saarelta löytyy uusi kyltti ympäristötehtävineen. Kyltti sisältää lisäksi ytimekästä tietoa saaren luonnosta, kulttuuriympäristöstä ja ympäristön toiminnasta, kuten kierrätysasemista. Kyltin informaatio on sekä ruotsiksi että suomeksi.

Kehitämme myös sovelluksen, joka sisältää kartan projektiin osallistuvista satamista. Sovelluksessa on myös lisätietoa ympäristökysymyksistä, leikkejä, tehtäviä, ongelmanratkaisuja tai kokeita, joita on mahdollista suorittaa itsenäisesti.

4. Miten projekti myötävaikuttaa Itämeren tilan parantamiseen?

Monille veneilijöille voi perheystävällinen satama lapsille sopivalla ohjelmalla varustettuna olla ratkaiseva tekijä matkakohdetta valittaessa. Samanaikaisesti tarvitaan konkreettista ja viihdyttävää tapaa tutustuttaa lapset ja nuoret jännittävään meriympäristöön sekä sen eläinten ja kasvien elämään. Lapset, jotka tulevat uteliaiksi ja kiehtoutuneiksi merielämästä oppivat myös suojelemaan sitä. Haluamme vaikuttaa lasten ja nuorten ympäristökasvatukseen niin, että heistä kasvaa tulevaisuuden ympäristötietoisia aikuisia, jotka voivat päätöksillään pitää huolta merestä kestävällä tavalla.

Projekti pyrkii lisäämään vierailijoiden ja paikallisten tietoja Itämeren tilasta sekä kannustamaan hyviin ympäristötekoihin. Tuloksena on pysyvä ja itsenäinen ohjelma aktiviteetteineen lapsille ja uteliaille aikuisille vierasvenesatamissa. Ajan myötä projekti vaikuttaa parantavasti vesistöjen tilaan ja luonnon monimuotoisuuteen.

Jaa somessa

Arkisto