Mistä projektissa on kyse?

Rakentamalla kosteikon Svibyhyn typpi ja fosfori päätyvät sinne oman paikallisen lahtemme sijaan. Sen lisäksi että parannamme paikallista vesialuetta, autamme myös vähentämään Itämeren rehevöitymistä. Kaikki teot ovat tarpeellisia, niin isot kuin pienet!

Sen lisäksi että kosteikko auttaa vähentämään meren ravinnekuormaa, se myös lisää alueen biologista monimuotoisuutta. Lisäksi viheralueiden rakennuttaminen on tärkeää myös sekä hyvinvoinnin että urbaanin kehityksen kannalta. Näiden seikkojen vuoksi halusimme suunnitella alueelle patikointipolkuja, joiden tarkoituksena on antaa mahdollisuus tutustua paikalliseen luontoon. Polkujen pituus on jopa 550 metriä ja matkan varrelta löytyy myös lintutorni.

 

Miten rahoitus auttaa projektia?

Terveemmän Itämeren saavuttamiseksi tarvitaan niin pieniä kuin suuria toimenpiteitä. Rahoituksen saaminen Ålandsbankenin Itämeriprojektilta tarkoittaa projektin siirtymistä sanoista tekoihin.

Tärkeä osa kaupungin ympäristötyötä on vähentää ympäristö- ja ilmastovaikutuksia sen omassa toiminnassa. Kuormituksen vähentäminen vesialueilta on ollut prioriteetti ympäristötyössämme, ja olemme toteuttaneet sen aikaansaamiseksi lukuisia onnistuneita ratkaisuja.

Suuri osa Maarianhaminaa ympäröivien lahtien vedestä tulee kunnan rajojen ulkopuolelta, mikä tarkoittaa sitä että on tehtävä yhteistyötä eri kuntien välillä. Kunnianhimoisten ja tehokkaiden toimenpiteiden toteuttaminen vaatii erilaisia resursseja, ja jos näitä toimenpiteitä toteutetaan eri kuntien kanssa, myös lisätoimenpiteitä kaivataan. Onnistuneiden tulosten saavuttaminen riippuu yhteistyöstä ja halusta löytää, kokeilla ja arvioida uusia keinoja parantaa ympäristöä. Yksi näistä projekteista on Svibyn kosteikko, jota Maarianhaminan kaupunginvaltuusto esitti jo kauan aikaa sitten. Prosessi johti tuolloin kuntienväliseen keskusteluun, mutta ei vielä yhteiseen ratkaisuun.

 

Mitä Itämeri merkitsee teille?

Maarianhamina sijaitsee keskellä Itämerta ja meren läheisyys tuntuu miltei jokaisella kadulla. Ahvenanmaalaisille meri on aina merkinnyt paljon, niin elinkeinona kuin arkielämässä.

Henkilökohtaisesti, minulle meressä on kyse vapaudesta, eikä ole suurempaa vapauden tunnetta kuin nähdä kesäisen aamuauringon säteiden nousevan Ahvenanmaan saaristossa, kertoo Ulf Simolin, Maarianhaminan ympäristökoordinaattori.