Suomen Ympäristokeskus SYKE – 42 000e

Mistä projektissa on kyse?

Tässä hankkeessa selvitetään Suomenlahdella muovien määrää merilintujen pesissä. Tutkimme sekä muovimateriaalikirjoa että ilmiön alueellista laajuutta samoilla luodoilla, joilla Suomen ympäristökeskus (SYKE) seuraa vuosittain merimetsojen sekä haahkojen pesintää. Pesämateriaalit luokitellaan kansainvälisen protokollan mukaan vertailukelpoisen aineiston saamiseksi.

Merilinnut kärsivät ympäristön muovikuormituksesta. Ne nielevät muovikappaleita joko suoraan tai välillisesti ravinnon mukana. Muovikuormitus näkyy myös vesilintujen pesimäluodoilla. Useiden merilintulajien on havaittu käyttävän erilaista muoviroskaa pesiensä rakennusmateriaalina. Atlantin rannikoilla, Britteinsaarilla ja Norjassa, pesien muoviroskan määrää on kartoitettu systemaattisesti. Suomen rannikoilla on havaittu sama ilmiö, mutta systemaattisen kartoituksen puuttuessa ei ole voitu muodostaa kokonaiskuvaa tilanteesta.


Mikä merkitys Ålandsbankenin Itämeriprojektin rahoituksella on projektillenne?


Ilman Ålandsbankenin Itämeriprojektin tukea hanketta ei olisi pystytty käynnistämään tänä vuonna.


Mitä Itämeri merkitsee teille?

Itämeri on aina ollut osa elämääni. En ole koskaan asunut muualla kuin sen rannalla. Työskenneltyäni monta vuosikymmentä lähinnä Itämeren rehevöitymisongelman parissa olen tavattoman iloinen, että tässä hankkeessa pääsen tekemään työtä puolivuosisataisen rakkauteni, lintujen, pariin ja niiden puolesta.

Jaa somessa

Kategoriat

Arkisto