Projekt Björkskär – Itämeriprojektin 2024 voittajat esittäytyvät

Projekt Björkskär

Nimi: Magnus Hanstén
Titteli: CEO, Nemo Seafarms

1. Kerro ensin, miltä sinun Itämeresi näyttää? Mitä Itämeri sinulle merkitsee? 

Itämeremme, onnellisten muistojen sisämeri, seikkailujen sisämeri, kiehtovien löytöjen sisämeri, sisämeri, jossa tunnemme olomme kotoisaksi. Nykyään moniin ympäristöihin kohdistuu suuri paine, eikä rakas Itämeremme ole poikkeus. Rehevöityminen on jättänyt syvät jäljet mereen, luonnon monimuotoisuus vähenee, veden laatu heikkenee, ja kaiken tämän lisäksi ilmaston lämpeneminen luo lisähaasteita. Meille Itämeri on suojeltava valtameri, valtameri sekä mahdollisuuksien ja löytöjen koti. 

2. Itämeriprojekti rahoittaa hyviä ideoita ja toimenpiteitä Itämeren tilan parantamiseksi. Mikä on projektinne idea? Miten se vaikuttaa Itämeren tilaan? 

Projekti Björkskärissä työskentelemme yhdistääksemme toiminnan ja merialueiden kestävän käytön. Noudatamme luontoa osallistavan suunnittelun periaatteita, ja työskentelemme ekosysteeminäkökulmasta löytääksemme keinoja vähentää Itämeren rehevöitymistä ja lisätä biologista monimuotoisuutta. Näemme offshore-tuulivoiman paitsi vihreän energian lähteenä, myös mahdollisuutena synergiaan toiminnan ja ekosysteemien edistämistoimien välillä. Testaamme ja kehitämme menetelmiä alueen luonnon monimuotoisuutta edistävien keinotekoisten elinympäristöjen luomiseksi sekä tulevaisuuden kestävän raaka-aineen, kuten levien ja simpukoiden viljelytekniikoita. 

3. Mitä Itämeriprojektin rahoitus teille merkitsee? 

Ålandsbankenin Itämeriprojektin tuen myöntäminen toista vuotta peräkkäin on meille sekä konkreettisesti että symbolisesti erittäin tärkeää. Se antaa meille mahdollisuuden jatkaa työtä kohti rikkaampaa merta ja samalla osoittaa, että kiinnostus ja arvostus toimintaamme kohtaan on kasvanut. Viestintä on aina ollut tärkeä osa projektia, kiinnostus on kasvanut ja johtanut uusiin yhteistöihin. Tuki mahdollistaa työmme kasvun ja odotamme uutta ajanjaksoa uusien haasteiden ja mahdollisuuksien kera. Iso kiitos Itämeriprojektille! 

4. Oletko tutustunut muihin Itämeriprojektilta tänä vuonna rahoitusta saaneisiin hankkeisiin? Lähetä tervehdys suosikkiprojektillesi! 

On hienoa nähdä, että niin monet hienot hankkeet ovat saaneet tukea Itämerityöhönsä. Meren tuominen lähemmäksi yhteiskuntaa ja nuoria on lähellä meitä ja siksi haluamme nostaa hattua aloitteelle, joka mahdollistaa merielämykset ja mereen liittyvät harrastukset nuorille.  

Ihmisen yhteys mereen on Itämerelle tärkeä, ja sen hyvinvoinnin turvaamiseksi meidän on huolehdittava siitä, ettei kauniin meremme tuntemus ja tietoisuus siitä katoa. Haluamme myös lähettää terveiset BalticWatersille ja heidän ponnisteluilleen eteläisen Pohjanlahden turskakantojen elvyttämiseksi. Projekti Björkskär ulottuu samoille alueille ja teemme mielellämme yhteistyötä turskan istutuksen ja luontopohjaisten ratkaisujemme kanssa.  

Jaa somessa

Arkisto