Projekt Björkskär – Vi presenterar vinnarna i Östersjöprojektet 2024

Projekt Björkskär

Namn: Magnus Hanstén
Titel: CEO, Nemo Seafarms

1. Berätta först, hur ser ditt Östersjön ut? Vad betyder Östersjön för dig?

Vårt Östersjön, ett innanhav med glada minnen, ett innanhav för äventyr, ett innanhav för fascinerande upptäckter ett innehav där vi känner oss hemma. Idag är många miljöer under stort tryck och vårt kära Östersjön är inget undantag. Övergödningen har satt djupa spår i havet, biodiversiteten minskar, vattenkvaliteten försämras, och på allt detta, skapar den globala uppvärmningen ytterligare utmaningar. För oss är Östersjön ett hav att värna om, ett hav och ett hem för möjligheter och upptäckter.

2. Östersjöprojektet finansierar goda idéer och åtgärder för att förbättra Östersjöns tillstånd. Vad är er projektidé? Hur bidrar den till Östersjöns tillstånd?

Inom Projekt Björkskär arbetar vi för att integrera verksamheter och en hållbar användning av havsområden. Vi använder oss av principer som naturinkluderande design och arbetar utifrån ett ekosystemsperspektiv, allt för att hitta metoder för att minska övergödningen samt öka den biologiska mångfalden i Östersjön. Vi ser den havsbaserade vindkraften inte bara som en källa för grön energi, utan också en möjlighet för synergier mellan verksamheter och ekosystemsfrämjande åtgärder. Vi testar och utvecklar metoder för att skapa artificiella habitat som gynnar biodiversiteten i området samt odlingstekniker för alger och musslor, framtidens hållbara råvara.

3. Vad betyder det för er att få finansiering ur Östersjöprojektet?

Att för andra året i rad beviljas stöd från Ålandsbankens Östersjöprojekt är både konkret och symboliskt väldigt viktigt för oss. Det möjliggör att vi får fortsätta arbetet mot ett välmående hav och visar samtidigt att det finns ett bredare intresse och uppskattning för det vi gör. Kommunikationen har alltid varit en viktig del av projektet, intresset har vuxit och lett till nya samarbeten. Stödet möjliggör vårt arbete att växa och vi ser framemot en ny period med nya utmaningar och möjligheter. Ett stort tack till Östersjöprojektet!

4. Har du bekantat dig med de andra projekten som i år fick finansiering ur Östersjöprojektet? Skicka en hälsning till ditt favoritprojekt!

Det är roligt att se att så många fina projekt har fått stöd för sitt Östersjöarbete. Att föra havet närmare samhället och unga är något som ligger oss nära, och därför vill vi lyfta hatten åt initiativet att möjliggöra havsupplevelser och havsrelaterade hobbyn för unga.

Människans koppling till havet är viktigt för Östersjön och för att värna om dess välmående måste vi se till att kunskap och kännedom om vårt vackra hav inte försvinner. Vi vill också skicka en hälsning till BalticWaters och deras försök på att återuppliva torskbestånd i södra Bottenviken. Projekt Björkskär sträcker sig till samma områden och vi vill gärna se ett samarbete med torskutsättning och våra naturbaserade lösningar.

Jaa somessa

Arkiv