Mariehamns stad – Vi presenterar vinnarna i Östersjöprojektet 2024

Mariehamns stad

Namn: Ulf Simolin
Titel:Miljöamordnare, Maarianhaminan kaupunki

1. Berätta först, hur ser ditt Östersjön ut? Vad betyder Östersjön för dig?

Mariehamn ligger mitt i Östersjön med havet som närmsta granne, ett hav där vi är en liten del av ett mångfacetterat ekosystem som vårdas ömt för att kunna ge oss fungerande livsmiljöer och biologisk mångfald.

Mitt hjärta tillhör havet, inget annat– har gripit mig som detta. Östersjön är ett fantastiskt och vackert på många sätt men den kallas också ett av världens mest förorenade innanhav. Om våra barn ska ha ett rent hav att bada i och fisk att fånga i framtiden så kan vi inte stå och titta på, det krävs konkreta åtgärder, stora som små!

2. Östersjöprojektet finansierar goda idéer och åtgärder för att förbättra Östersjöns tillstånd. Vad är er projektidé? Hur bidrar den till Östersjöns tillstånd?

Dagvattnet är tidvis smutsigt. Längden på Mariehamns dagvattennät är 59 km. Vi har under en lång tid arbetat proaktivt med att installera olika reningssystem för vårt dagvatten som rinner ut i havet.

Att rena små dagvattenflöden som går ut i Östersjön gör skillnad, för våra lokala vikar och Östersjön i stort. Denna multifunktionella dagvattendamm kommer att rena dagvatten från centrala staden men är också ett steg i stadens långsiktiga arbete av klimatanpassningen. Med klimatförändringarna kommer varmare väder och förmodligen mer extrema regn, och med mer regn kan innebära mer föroreningar dras med i dagvattnet och då skapar dammar en buffert för ökade flöden.

3. Vad betyder det för er att få finansiering ur Östersjöprojektet?

Att få finansiering ur Östersjöprojektet är både hedrande och ger oss energi att fortsätta den hållbarhetsresa med slutmål om ett rent Östersjön vi har haft länge.

Mariehamns stad, en stolt mottagare av Östersjöprojektets finansiering, vilket ger uppmärksamhet och synlighet för ett aktivt miljöarbete och förankrar ett globalt ansvar för Östersjön.

4. Har du bekantat dig med de andra projekten som i år fick finansiering ur Östersjöprojektet? Skicka en hälsning till ditt favoritprojekt!

SansOx Ab:s projekt som visar hur ozonbehandling kan minska både läkemedelsrester i avloppsvattnet: Dagens avloppsreningsverk är inte byggda för att rena läkemedel och eftersom forskningen visar att de flesta substanserna är skadliga för vattenorganismer kommer de flesta reningsverk behöva installera någon form av rening- därför är det bra att belysa problemet samt att visa hur en viss tekniks reduktion fungerar.

Jaa somessa

Arkiv