Finansieringskategorier

Barn och ungas projekt

I kategorin barn och ungas projekt finansieras barns och ungas egna projekt som skyddar Östersjön. Exempelvis skolklasser och hobbygrupper kan anmäla…

Lue lisää

Projekt som engagerar

I kategorin projekt som engagerar är målsättningen med de projekt som finansieras att åstadkomma en attityd- eller beteendeförändring, miljöfostran,…

Lue lisää

Lokala vattenskyddsprojekt

I kategorin lokala vattenskyddsprojekt bör projekten ha ett klart lokalt fokus. Projekten innehåller element av konkret vattenskydd. Vi ser som…

Lue lisää

Barn och ungas projekt

I kategorin barn och ungas projekt finansieras barns och ungas egna projekt som skyddar Östersjön. Exempelvis skolklasser och hobbygrupper kan anmäla…

Lue lisää

Finansierings­ansökan

Förfinansieringssökningen för Östersjöprojektet är öppen från den 1 januari 2024 till den 29 februari 2024.

Lue lisää