Finansieringskategorier

Barn och ungas projekt

I kategorin barn och ungas projekt finansieras barns och ungas egna projekt som skyddar Östersjön. Exempelvis skolklasser och hobbygrupper kan anmäla…

Lue lisää

Projekt som engagerar

I kategorin projekt som engagerar är målsättningen med de projekt som finansieras att åstadkomma en attityd- eller beteendeförändring, miljöfostran,…

Lue lisää

Lokala vattenskyddsprojekt

I kategorin lokala vattenskyddsprojekt bör projekten ha ett klart lokalt fokus. Projekten innehåller element av konkret vattenskydd. Vi ser som…

Lue lisää

Barn och ungas projekt

I kategorin barn och ungas projekt finansieras barns och ungas egna projekt som skyddar Östersjön. Exempelvis skolklasser och hobbygrupper kan anmäla…

Lue lisää

Finansieringsansökan

Ansökningstiden för Östersjöprojektet är öppen 1.1.2024-29.2.2024

Lue lisää