BalticWaters – Vi presenterar vinnarna i Östersjöprojektet 2024

BalticWaters

Namn: Helene Limén
Titel: Senior Analyst

1. Berätta först, hur ser ditt Östersjön ut? Vad betyder Östersjön för dig?

Vi är en oberoende stiftelse med ett enda mål: att vårt hav ska leva. Ett levande hav för oss betyder ett hav fyllt av liv. Livskraftiga fiskbestånd, välmående rovfåglar och marina däggdjur.

Det är ett hav som är mindre påverkat av övergödningen än idag, vilket gör att utbredningen av syrefria bottnar är mindre och vattnet är klarare. Bottenvegetation kan sprida ut sig längs kusterna och erbjuda skydd och barnkammare för djur- och fiskarter.

Det är mindre miljögifter i fisk vilket gör den säker att äta. Men för att nå dit måste fiskeriförvaltningen ändras i grunden, och tillförseln av näringsämnen och miljögifter kraftigt begränsas.

Ett levande hav handlar inte bara om havet och dess invånare. Det är en källa till rekreation och livskvalitet för oss människor. Det bidrar till vår matförsörjning och är en viktig pusselbit för att bromsa klimatförändringar.

2. Östersjöprojektet finansierar goda idéer och åtgärder för att förbättra Östersjöns tillstånd. Vad är er projektidé? Hur bidrar den till Östersjöns tillstånd?

Idag finns det endast en plats kvar i södra Östersjön med de förutsättningar som behövs för att torsken ska lyckas reproducera sig. Genom att hjälpa torsken förbi det sårbara äggstadiet och sätta ut små torsklarver ska vi undersöka om det går att återetablera torsken i Gävlebukten – en plats där den tidigare har funnits. Skulle projektet lyckas skulle stödutsättning kunna vara ett sätt att stärka torskbeståndet i Östersjön. Ett välmående torskbestånd, kombinerat med en god förvaltning, skulle ge stora fördelar för havets ekosystem och bidra till att motverka övergödningen.

Vi ser att projektet även kan bli en viktig informationsbärare för Östersjötorsken, dess roll i havet, och arbetet för att stärka den biologiska mångfalden i vårt innanhav.

3. Vad betyder det för er att få finansiering ur Östersjöprojektet?

För oss finns bara ett sätt att nå vårt mål om ett levande hav och det är handling! Vi driver opinion, genomför projekt och stödjer forskning. Men för att kunna initiera och driva nya projekt och initiativ samt växla upp våra befintliga aktiviteter behöver vi stöd från externa givare.

Finansieringen från Ålandsbanken möjliggör att vi kan genomföra utsättning a torsklarver i Gävlebukten. Studien, tillsammans med kunskaper från projektet ReCod – utsättning av torsklarver i Östersjön, bidrar till mer insikter i torskens tidiga liv. Ju mer vi vet om den unika Östersjötorsken, desto bättre förutsättningar finns för en bevara den.

4. Har du bekantat dig med de andra projekten som i år fick finansiering ur Östersjöprojektet? Skicka en hälsning till ditt favoritprojekt!

Vi skickar en särskild hälsning till Mitt Hav som med sin dokumentär vill inspirera unga att få en relation till Östersjön. Vikten av att engagera och utbilda nästa generations Östersjöbor som kan arbeta för ett levande hav kan inte nog understrykas!

Jaa somessa

Arkiv