Vad är Östersjökortet?

Östersjökortet är ett betalkort för en renare Östersjö. Östersjökortet är världens första kort tillverkat av miljövänligt material som är kopplat till ett index för miljöpåverkan, Åland Index. Med hjälp av Åland Index hjälper vi dig uppskatta koldioxidavtrycket för dina inköp och utifrån detta kan du, om du vill, förbättra miljöns tillstånd genom att stödja miljöskydd eller uppmärksamma din livsstil.

Östersjökortet har alla funktioner du är van vid, men det är ändå inte bara ett vanligt kort. Östersjökortet tar ställning och vi hoppas att också du vill tala för en renare natur och ett friskare hav.

Blev du intresserad av Östersjökortet? Skicka in din ansökan!

Så här fungerar Åland Index

Koldioxidavtrycket beräknas med hjälp av Åland Index™, som kombinerar varje köpesumma med koldioxidavtrycket för den specifika handelskategorin. Detta betyder att indexet kan skilja mellan ett tandläkarbesök och ett blomsterhandelsbesök, men inte mellan rosinköp och tulpaninköp. Indexet påstås inte kunna beräkna ett exakt koldioxidavtryck baserat på din livsstil, men kan ge dig en fingervisning angående koldioxidutsläppen associerade med dina vanor.

Åland Index™ lanserades år 2016 av Ålandsbanken och har utvecklats vidare i samarbete med S&P Global Market Intelligence. Indexet förvaltas och vidareutvecklas av Doconomy AB, som är baserad i Sverige och som partner till UNFCCC främjar det globala klimatarbetet. S&P Global Market Intelligence är inte anknuten till Ålandsbanken eller Doconomy AB och frånsäger sig allt ansvar för eventuella krav, förluster eller skador som uppstår i samband med användning eller tillämpning av det material som bolaget har överlämnat till Åland Index.

Syftet med Åland Index är att hjälpa användare komma till insikt om hur deras livsstil påverkar klimatet samt att främja en positiv beteendeförändring. Dock kan tidigare prestationer ses varken som en indikation eller som en garanti om framtida resultat. Indexet granskas av en oberoende tredje part, EY, och uppdateras regelbundet. Läs mera om Åland Index och det viktiga arbetet som utförs av Doconomy AB här: www.doconomy.com.

  1. Östersjökortet kopplas till Åland Index.
  2. Åland Index uppskattar miljöpåverkan för dina kortköp på basis av köpställets bransch.
  3. En uppskattning av ditt individuella koldioxidavtryck presenteras månatligen på Internetkontoret och i Mobilbanken.
  4. Baserat på det uppskattade koldioxidavtrycket får du möjlighet att stöda miljöprojekt lokalt, globalt eller genom beteendeförändring.
Blev du intresserad av Östersjökortet? Skicka in din ansökan!