Finansieringskategorier

Konkreta kilogram

I kategorin konkreta kilogram finansierar vi projekt som har en tydligt mätbar effekt. De till exempel minskar fosfor- eller kväveutsläppen mätt i…

Lue lisää

Barn och ungas projekt

I kategorin barn och ungas projekt finansieras barns och ungas egna projekt som skyddar Östersjön. Exempelvis skolklasser och hobbygrupper kan anmäla…

Lue lisää

Lokala vattenskyddsprojekt

I kategorin lokala vattenskyddsprojekt bör projekten ha ett klart lokalt fokus. Projekten innehåller element av konkret vattenskydd. Vi ser som…

Lue lisää

Barn och ungas projekt

I kategorin barn och ungas projekt finansieras barns och ungas egna projekt som skyddar Östersjön. Exempelvis skolklasser och hobbygrupper kan anmäla…

Lue lisää

Finansieringsansökan

Ansökningstiden för Östersjöprojektet är öppen 1.1.2024-29.2.2024

Lue lisää