Jury för Östersjöprojektet 2024

Jury för Östersjöprojektet 2024

Anne-Maria Salonius

Direktör för Ålandsbanken Finland, ordförande för Finanssiala r.y:s hållbarhetskommitté

Anne-Maria ligger bakom hela idén med Östersjöprojektet och har varit ordförande för juryn sedan Östersjöprojektets första finansieringsomgång 2015. Havet ligger henne varmt om hjärtat och Anne-Maria hoppas kunna fortsätta arbeta för dess välmående, så att Östersjöns skönhet och rika biologiska mångfald kan bevaras även för kommande generationer.

Du är ordförande för Östersjöprojektets jury. Hur känns det nu?

Jag har varit ordförande för juryn sedan Östersjöprojektets första finansieringsomgång 2015. Under årens lopp har Östersjöprojektet vuxit och fått en prestigefylld status. Det märks till exempel på juryn – det är verkligt högklassiga experter som vill vara en del av Östersjöprojektet. Det gör mig väldigt glad.

Vad har du för relation till Östersjön?

Jag har tillbringat mycket tid vid och på Östersjön. Idén till Östersjöprojektet föddes i min egen segelbåt. Havet ligger mig mycket varmt om hjärtat. Jag älskar att segla och förra sommaren seglade jag långa sträckor ensam med min båtshund. Frodo är en treårig labradoodle som sitter uppmärksamt på skepparbänken och njuter av att vara till sjöss.

Vad var ledstjärnan för Östersjöprojektet när du grundade det?

Jag ville effektivisera det miljöarbete som Ålandsbanken redan påbörjat och inspirera både mina kollegor på Ålandsbanken och andra redan väletablerade Östersjöaktörer att engagera sig i Östersjöarbetet. Jag tror på kraften i samarbete. Vår roll har så att säga varit att föra samman aktörer med samma goda syfte till samma bord och att göra målen gemensamma. Detta återspeglas i långsiktiga partnerskap med till exempel olika stiftelser. Dessutom ville vi uttryckligen skapa en lättillgänglig plattform där praktiskt taget vem som helst skulle kunna ansöka om finansiering för alla idéer som potentiellt skulle kunna förbättra Östersjöns välmående.

Varför tycker du att det är viktigt att Östersjön mår bra?

Det bor 90 miljoner människor runt Östersjön och dess välmående har en stor inverkan på både djur och andra arter. Östersjön har länge varit ett av de mest förorenade haven i världen. Det är viktigt att arbeta för dess välbefinnande så att dess skönhet och artrikedom kan bevaras för kommande generationer.

Tycker du att något av de projekt som finansierats av Östersjöprojektet är särskilt intressant?

Projektet Ett levande Östersjön ligger mig särskilt varmt om hjärtat. På innovations sidan vill jag lyfta Solar Foods och deras fabriksprojekt, som finansierades av Östersjöprojektet i ett mycket tidigt skede. Jag blev också mycket imponerad av den personliga drivkraften hos Johannes Myllykoski från Clewat Oy. Han hade först utvecklat en lösning som lämpar sig för att samla upp olja från havet, men när han insåg plastproblemet ändrade han designen och utvecklade en effektiv metod för att samla in plastavfall från havet.

Jag har också uppskattat alla de projekt som fokuserat på att aktivera barn och unga. De får inte underskattas vid sidan av alla futuristiska innovationer.

Vilken typ av projekt hoppas du få se i den kommande ansökningsomgången?

Biologisk mångfald är ett hett ämne just nu. Det skulle vara trevligt att se projekt som på något sätt bidrar till den biologiska mångfalden i just Östersjön, samtidigt som de också har en bredare miljöpåverkan.

Vad förväntar du dig av uppgiften som ordförande för juryn?

Årets jury har ett helt nytt slags gedigen och bred kompetens. Vi hade chansen att träffa några av dem nyligen, och samtalet var redan under det mötet sådant att jag ser fram emot det faktiska bedömningsarbetet och det utbyte av idéer som följer med den. Vi kommer säkert att fatta bra beslut när vi överväger finansieringsbeslut.

Vad gör du på fritiden eller hur kopplar du av?

Jag tillbringar mycket tid i naturen och som jag redan nämnde tycker jag om att segla samt olika typer av skidåkning. Min hund Frodo ser till att jag får min dagliga utomhusvistelse. Vi har några favoritplatser i våra hemknutar, men på sommaren får Frodo springa fritt i skärgården. Jag njuter av att röra mig i naturen och tycker därtill om yoga och att läsa. Jag spelar också tennis och är med i en tränargrupp som tränar varje vecka. Tennis är en teknik som kräver långsiktigt arbete och ansträngning. När du slipar din backhand och passning, slipar du dem verkligen!

Vad värdesätter du i livet?

Jag värdesätter familj och vänner, samt ett ansvarsfullt tänkande som vägledning i livet. Arbetet är ofta hektiskt och det gör att man till exempel uppskattar lugna söndagsmorgnar och dagar när man inte har något program. Då kan man äta en lång frukost, läsa tidningarna i lugn och ro och bara njuta av stunden.

Hur påverkar eller försöker du bidra till en mer hållbar framtid?

Genom mitt arbete kan jag påverka hållbarhetsfrågor på företagsnivå. Ålandsbankens kontor i Uleåborg öppnar snart i nya utrymmen och till exempel är 85 procent av möblerna i detta kontor återvunna. I min vardag har jag gjort ett medvetet val att äta mindre kött och satsa på kvalitet och närproducerat i stället för kvantitet. Jag kör elbil och rör mig mycket till fots. Dessutom försöker jag gynna återvunna kläder och reparera gamla. Jag har också som mål att dra ner på flygandet – jag funderar mycket på alternativa sätt för mina arbetsresor.

Vad tror du att vi alla kan göra för en mer hållbar framtid?

Var och en av oss kan ta små steg mot en mer hållbar framtid i sitt eget liv. Du behöver inte ändra allt på en gång – en köttätare kan till exempel börja med att ha en köttfri dag i veckan. Mat är något som nästan alla kan påverka. Om du till exempel vet att du kommer att förbruka en produkt relativt snabbt, behöver du inte nödvändigtvis gräva efter förpackningen med längst hållbarhet. Detta kan mycket väl förhindra matsvinn.

Hur uppmuntrar du projekt och sammanslutningar att söka finansiering från Östersjöprojektet?

Hittills har vi redan gett vingar åt många imponerande projekt som har kämpat i sina tidiga skeden med finansiering som i allmänhet är svår att få. Tro på din innovation – när idén och teamet är bra kan det ta fart och förvandlas från en idé till ett imponerande projekt genom att övertyga juryn.

Jury för Östersjöprojektet 2024

Markku Ollikainen

Professor emeritus och forskningsledare. Ordförande för Finlands klimatpanel fram till slutet av 2023.

Markku Ollikainen anser att vi alla kan bidra till en mer hållbar framtid till exempel genom att återvinna och undvika så kallad skrytkonsumtion. Ollikainen, som själv också har ansökt om finansiering från Östersjöprojektet, tycker att det är särskilt fint att Östersjöprojektet finansierar ett brett spektrum av projekt.

Du sitter i juryn för Östersjöprojektet. Hur känns det nu?

Jag är i gott sällskap. Av de övriga jurymedlemmarna är jag mycket välbekant med Mari och jag känner även Mikko. Det blir säkert spännande att få bekanta sig med nya idéer och tankar tillsammans.

Vad har du för relation till Östersjön?

Jag har fiskat, skådat fåglar och forskat i frågor som rör skyddet av Östersjön i trettio år. Jag blev intresserad av att närmare studera området när jag fiskade med mina barn i Vanda å och lade märke till vattenkvaliteten. Eutrofiering var och är fortfarande ett av de största problemen i Östersjön. Det är lite frustrerande att vi tre decennier senare fortfarande kämpar med samma problem.

Varför tycker du att det är viktigt att Östersjön mår bra?

För många är Östersjön lokal natur, men indirekt mycket mer. Den driver eutrofierat vatten upp längs Atlantkusten. Till exempel flyttar arktiska fåglar norrut genom Östersjön, vilket innebär att havsområdets välmående kan avspeglas vida omkring. Östersjön är också en indikator på samhällets förmåga och vilja att skydda naturen. Om den viljan inte finns, tycker jag att det säger ganska chockerande saker om civilisationen.

Hur kom du i kontakt med Östersjöprojektet?

Jag ledde en gång i tiden ett mycket omfattande forskningsprojekt i huruvida gips kan få till stånd en minskning av jordbrukets fosforbelastning. Tillsammans med ett par kolleger startade vi ett projekt för vilket vi ansökte om samt blev beviljade finansiering från Östersjöprojektet. Projektets resultat var för övrigt utmärkta, och därefter anslog staten betydande medel för gipsbehandling. Gipsprojektet vid NTM-centralen i Egentliga Finland framskrider tack vare medlen.

Tycker du att något av de projekt som finansierats av Östersjöprojektet är särskilt intressant?

Det fina med Östersjöprojektet är att det finns så många olika projekt. För några år sedan var jag till exempel intresserad av Wapulec Oy:s projekt, som handlade om att avlägsna läkemedelsrester från avloppsvatten med hjälp av energieffektiv vattenreningsteknologi baserad på elektrisk koronaurladdning.

Vilken typ av projekt hoppas du få se i den kommande ansökningsomgången?

Det jag helst skulle vilja se är projekt som hittar lösningar på eutrofieringsproblemet. Likaså skulle projekt som kombinerar välbefinnande för både klimat och den marina naturen, liksom bevarandet av den biologiska mångfalden, vara mer än välkomna. Jag saknar också idéer om hur man kan bekämpa undervattensbuller. Sjöfarten orsakar enorm skada och lidande för det marina livet, och jag är oroad över hur bullerstressen påverkar den biologiska mångfalden.

Vad förväntar du dig av uppgiften som ordförande för juryn?

Intressanta förslag och idéer, men också svåra diskussioner om hur man ska prioritera och jämföra projekt.

Vad gör du på fritiden eller hur kopplar du av?

Jag har investerat i en bra cykel. På den cyklar jag 40–60 kilometers turer några gånger i veckan. Fiske är också viktigt för mig och Lappland är den bästa platsen för det. Jag har gjort fisketurer till de flesta delar av Nordkalotten. Jag fiskar harr och öring, ibland även lax. I Norra ishavet har jag fiskat torsk. Den största utmaningen där var att få betet tillräckligt djupt, annars kanske sejen först nappar i grundare vatten.

Vad värdesätter du i livet?

Även om jag är en akademisk forskare värdesätter jag god fysisk kondition och en viss kroppslighet. Dessutom värdesätter jag förmågan att kontemplera, det vill säga att meditera över saker och ting på djupet. Vikten av ett gott morgonkaffe får heller inte underskattas – jag dricker gärna italienskt mörkrostat och oftast alltid ur samma muggar. På 1980-talet höll jag ett föredrag om Östersjön och fick två svartvita blomstermuggar som tack. Ärligt talat är de inte särskilt vackra och resten av familjen lämnar dem förmodligen ifred av denna anledning. Men för mig är de viktiga, de är min först ”belöning” i min forskarkarriär.

Hur påverkar eller försöker du bidra till en mer hållbar framtid?

Som forskare påverkar jag naturligtvis genom mitt arbete och jag donerar också regelbundet pengar till skyddandet av Östersjön. Jag känner inte så stor stress över miljöfrågor och jag äger till exempel en bil, men jag har räknat ut att mitt koldioxidavtryck ändå är hälften så stort som genomsnittet. Man kan inte lägga hela bördan på enskilda individer, man måste ha rätt system på plats i samhället för att påverkan ska kunna ske i större skala.

Vad tror du att vi alla kan göra för en mer hållbar framtid?

Helt vanliga saker, som att återvinna och undvika så kallad ”skrytkonsumtion”.

Hur uppmuntrar du projekt och sammanslutningar att söka finansiering från Östersjöprojektet?

Det är inte värt att sätta ljuset under skäppan. Även en galen idé kan visa sig vara mycket imponerande i slutändan.

Jury för Östersjöprojektet 2024

Mikko Koskinen

Serieentreprenör, medgrundare och styrelseordförande för Kyrö Distillery samt Nemo Seafarms, ett startup-företag med fokus på regenerativ vattenodling. Bor på Island.

Serieentreprenören Mikko Koskinen tror regionala lösningar som främjar Östersjöns välmående kan kopieras och att de projekt som finansieras i bästa fall leder till välbefinnande långt bortom Östersjön. Koskinen, som värdesätter djup välvilja, är också miljömedveten i sin vardag: han lappar till exempel sina kläder själv med den japanska sashiko-tekniken.

Du sitter i juryn för Östersjöprojektet. Hur känns det nu?

Självklart har juryn ett stort ansvar, vilket lägger lite press på juryn. Men det känns bra!

Vad har du för relation till Östersjön?

I min barndom åkte vi mycket båt i trakterna kring Porkala udd och senare har fridykning öppnat upp en helt ny värld under ytan. Jag älskar Östersjön, men samtidigt kan jag inte låta bli att tycka synd om det, för under min livstid har jag sett det förändras till det sämre.

Varför tycker du att det är viktigt att Östersjön mår bra?

Låt mig närma mig frågan från en något annorlunda vinkel: Östersjön är ett bra testområde för resten av världens hav. Regionala lösningar som främjar Östersjöns välmående kan sannolikt replikeras, och därmed kan dess ökande välmående sträcka sig långt bortom Östersjön.

Hur kom du i kontakt med Östersjöprojektet?

När vi grundade Nemo Seafarms valde vi Ålandsbanken som bank för företaget. Deras värderingar är i linje med våra. Nemo Seafarms har även varit med i projekt Björkskär som ansökt om finansiering. Nya typer av affärsverksamhet och naturskyddstänkande behöver finansiärer, såsom Östersjöprojektet, för att främja utvecklingen i ett tidigt skede.

Tycker du att något av de projekt som finansierats av Östersjöprojektet är särskilt intressant?

Solar Foods har varit enligt min mening ett av de mest inspirerande projekten – ett genuint innovativt projekt med potential att få stor inverkan.

Vilken typ av projekt hoppas du få se i den kommande ansökningsomgången?

Jag skulle vilja se ambitiösa projekt för vilka Östersjöprojektet kan fungera som en språngbräda för ökad tillväxt och genomslag.

Vad förväntar du dig av uppgiften som ordförande för juryn?

Jag ser fram emot att använda det jag har lärt mig i min entreprenörskarriär samt att få lära mig något nytt av övriga jurymedlemmar och även av finansieringsansökandena. Det kommer att ta mig vidare i mitt eget arbete.

Vad värdesätter du i livet?

Djup välvilja. Med detta menar jag inte smicker, men det kan också vara välvilja att våga lyfta svåra saker. Mer vardagligt; jag gillar belöningen efter att ha överträffat sig själv. Till exempel då jag bor på Island har jag för vana att ta ett dopp i Atlanten, och när jag kommer upp ur havet förstår jag att uppskatta en varm badrock och kaffe.

Hur påverkar eller försöker du bidra till en mer hållbar framtid?

I mitt tidigare jobb på Running Tide arbetade jag med koldioxidbalansen i atmosfären. I det finska företaget Nemo Seafarms utvecklar vi affärsverksamhet som förbättrar Östersjöns tillstånd, och genom konsultföretaget ANDX hjälper vi till att göra hållbar utveckling till en konkurrensfördel genom marknadsföring och kommunikation. Ur ett mer vardagligt perspektiv kan jag nämna sortering samt att jag lappar mina kläder för hand med hjälp av den japanska sashiko-metoden. Det är också rätt avkopplande.

Vad tror du att vi alla kan göra för en mer hållbar framtid?

Att köpa och konsumera nytt är inte alltid nödvändigt. Vi skulle alla kunna reparera mera i stället för att alltid köpa nytt.

Hur uppmuntrar du projekt och sammanslutningar att söka finansiering från Östersjöprojektet?

En vän till mig använder sig av frågan ”om jag gör det här, blir det då en bra historia?” som ett verktyg för beslutsfattande. Om du har i åtanke en till synes bra idé som kunde hjälpa Östersjön, är jag ganska säker på att du genom att lyfta fram den kan skapa en bättre historia än att bara fortsätta i samma banor.

Jury för Östersjöprojektet 2024

Mari Pantsar

Filosofie doktor (PhD), docent och partner på Kari & Pantsar Co.

Mari, som har följt Östersjöprojektet under en lång tid, förväntar sig bra jurydiskussioner, vilka i sin tur kan bidra till att lära henne många nya saker. Hon hoppas att människor i allmänhet skulle våga sakta ner och stanna upp och fundera över varifrån genuint välbefinnande och lycka i livet kommer. En sådan reflektion skulle kunna hjälpa var och en att hitta sitt eget hållbara sätt att leva.

Du sitter i juryn för Östersjöprojektet. Hur känns det nu?

Jag har följt Östersjöprojektet länge. Det är roligt att få vara en del av juryn!

Vad har du för relation till Östersjön?

En nära relation. Under arbetsveckorna bor jag alldeles invid havet och tillbringar mycket tid i dess närhet. När jag var ung jobbade jag på havsforskningsinstitutet och ibland råkade vi ut för stormar på våra expeditioner. Det har lärt mig att ha respekt för naturens krafter. Havet ger mig också mycket glädje.

Varför tycker du att det är viktigt att Östersjön mår bra?

Östersjöns välmående speglar hur vi tar hand om oss själva och vår framtid. Om vi inte respekterar naturen och havet, hur ska vi då kunna respektera kommande generationer vars liv är beroende av naturen?

Hur kom du i kontakt med Östersjöprojektet?

Jag blev bekant med Östersjöprojektet genom mitt arbete redan för många år sedan. Jag gillar särskilt det faktum att Östersjöprojektet inte begränsar i för hög grad de projekt som kan ansöka om finansiering. Det ger utrymme för nya innovationer och nya infallsvinklar.

Tycker du att något av de projekt som finansierats av Östersjöprojektet är särskilt intressant?

När P2X Solutions ansökte om finansiering för första gången hade vätgasekonomin precis börjat ta sig in i människors medvetande. Nu finns det en enorm boom kring vätgas. Solar Foods är ett annat verkligt innovativt projekt som löser många problem.

Vilken typ av projekt hoppas du få se i den kommande ansökningsomgången?

Vi vet mycket om ekosystemen i marken, men mycket mindre om haven. Jag skulle till exempel vilja se projekt som anknyter till marinbiologisk mångfald och innovationer som jag ännu inte ens kan komma att tänka på!

Vad förväntar du dig av uppgiften som ordförande för juryn?

Framför allt ser jag fram emot bra diskussioner, som förhoppningsvis också bidrar till att lära mig nya saker.

Vad gör du på fritiden eller hur kopplar du av?

Jag kopplar av genom att röra mig i naturen. Till exempel gick nästan all min fritid i höstas åt till att plocka svamp, vilket jag tycker är lite som att leta efter skatter.

Vad värdesätter du i livet?

Vänlighet och godhet. Och mer vardagliga saker, som att gå ut på promenad varje morgon och morgonkaffet som följer därpå.

Hur påverkar eller försöker du bidra till en mer hållbar framtid?

Jag sitter i fyra styrelser och i våras grundade vi ett bolag vars mission är att i samarbete med näringslivet stoppa förlusten av biologisk mångfald. Jag har också gett upp bilen och i stället köpt en hopfällbar cykel. Jag köper nästan inte alls nya grejer, främst återvunnet.

Vad tror du att vi alla kan göra för en mer hållbar framtid?

Jag skulle vilja att människor stannade upp och funderade på varifrån genuint välbefinnande och lycka kommer. Kommer lyckan alltid från materiella saker eller, till exempel, genom att tillbringa tid i naturen och med människor som står dig nära? Lite lugnare tempo skulle ändå inte skada. Då får man ofta tid att tänka och reflektera över hur man själv kan göra gott. Det finns inget utstakat ramverk för en hållbar livsstil.

Hur uppmuntrar du projekt och sammanslutningar att söka finansiering från Östersjöprojektet?

Vi står inför stora ekologiska utmaningar när det gäller föroreningen av Östersjön och biologisk mångfald. Alla idéer behövs nu – ingen idé är för liten. Ju mer överraskande eller till och med galen en idé är, desto större anledning att dela med sig av den. Vi kan inte längre lösa problem genom att göra det vi alltid har gjort lite bättre, det behövs helt nya idéer.

Jury för Östersjöprojektet 2024

Alf Norkko

Forskare i marinbiologi och professor i Östersjöforskning (Helsingfors universitet). Bor och arbetar i Tvärminne i Hangö.

Alf Norkko är en marinekolog som forskar i de marina ekosystemens mångfald och effekterna av mänsklig påverkan, t.ex. eutrofiering, hypoxi och klimatförändringar, på ekosystemens funktion. Han är professor i Östersjöforskning och vetenskaplig direktör för Tvärminne Zoologiska Station vid Helsingfors universitet samt gästprofessor vid Östersjöcentrum vid Stockholms universitet. Han bidrar till förståelsen av samspelet mellan biologisk mångfald och klimatförändringar i kustekosystem. Han brinner för att öka förståelsen för grundläggande vetenskap som grund för politiskt beslutsfattande.

Du sitter i juryn för Östersjöprojektet. Vad för typ av arbete innebär det för dig?

Jag har medlem i juryn sedan Östersjöprojektet startade. Det har varit spännande att få vara med i det här projektet, som har gjort stora investeringar i olika projekt. Juryns sakkunskap behövs för att urskilja projekt med verklig genomslagskraft.

Vad har du för relation till Östersjön?

Jag är professor i Östersjöforskning vid Helsingfors universitet, vilket innebär att Östersjön är involverad i allt jag gör varje dag. Jag tillbringar också mycket av min fritid till sjöss.

Varför tycker du att det är viktigt att Östersjön mår bra?

Östersjön är vårt eget innanhav och dess välmående borde ligga i allas vårt intresse. De globala förändringarna syns snabbare här än någon annanstans: det snabbt uppvärmda, grunda innanhavet blir lätt eutrofierat och förorenat. Personligen är jag inte så intresserad av vad som kan produceras ur havet – det viktigaste just nu vore att fokusera på att minska trycket på Östersjön, det vill säga näringsbelastningen från land, och att försöka bevara Östersjöns mångfald och fungerande ekosystem.

Tycker du att något av de projekt som finansierats av Östersjöprojektet är särskilt intressant?

Östersjöprojektet har finansierat flera projekt som har visat sig vara effektiva. Personligen fäster jag särskild vikt vid så kallade outreach-projekt, det vill säga projekt som engagerar barn och unga i främjandet av Östersjöns välmående. Naturligt nyfikna barn är ofta lätta att engagera i detta viktiga arbete, och utbildning samt medvetandehöjande åtgärder kan i bästa fall bära frukt under hela livet.

Vilken typ av projekt hoppas du få se i den kommande ansökningsomgången?

Vi står för närvarande inför två sammanlänkade ondskefulla problem: biodiversitetskrisen och klimatförändringskrisen. För att lösa dem kommer det att krävas helt nya angreppssätt av hela samhället. Jag hoppas få se projekt som uppmärksammar dessa problem och som visar att de bygger på noggrann forskning och förståelse för situationen.

Vad gör du på fritiden eller hur kopplar du av?

Jag rör mig till havs närhelst jag kan och dyker både i jobbet och på fritiden. Skärgården är oerhört vacker på sommaren, men när det gäller dykning är senhösten den bästa tiden, eftersom vattnet då är som klarast. Sommarens varma och algrika vatten ger verkligen inte den bästa möjliga bilden av Östersjön. Min fru och jag har också en liten båt med utombordsmotor, som vi använder för att göra turer i skärgården.

Vad värdesätter du i livet?

Det slags opretentiöshet, ärlighet och speciella driv som människor som brinner för och tror på det de gör har. Forskningsvärlden kan ibland vara ganska tuff och konkurrensen är hård. Jag värdesätter också vänlighet och förmågan att respektera varandra, för när allt kommer omkring försöker vi alla uppnå saker som bidrar till det gemensamma bästa.

Hur påverkar eller försöker du bidra till en mer hållbar framtid?

Jag gör nog inte så mycket som jag förmodligen borde, även om jag till exempel har minskat mitt resande radikalt. Vi äter lokal mat så mycket och så länge som möjligt, så vi köper till exempel inte tomater på vintern. Min fru har anlagt en liten odlingslott på bakgården till vårt hus i Tvärminne där det växer allt möjligt. Faktum är att vi har blivit mer och mer entusiastiska över att odla våra egna grödor och i år skördade vi till exempel egna bönor, potatis, lök, sallad och morötter.

Vi har fortfarande två bilar i hushållet och när vi bo här i Tvärminne kommer de väl till pass. Vi kör dock inte alla sträckor med bil, vi promenerar mycket, och jag simmar till och med till jobbet då och då.

Vad tror du att vi alla kan göra för en mer hållbar framtid?

Alla borde äta mer närproducerad och säsongsbetonad mat. Dessutom är det bra att granska sina egna konsumtionsvanor. Få människor behöver verkligen alla de saker som kan beställas från kinesiska nätbutiker. Det är också en god idé att reparera gamla saker istället för att alltid köpa något nytt för att ersätta dem.

Hur uppmuntrar du projekt och sammanslutningar att söka finansiering från Östersjöprojektet?

Östersjöprojektet kan fungera som en värdefull hävstång för ett projekt med potential. Som jury försöker vi bedöma projektens funktionalitet – det är ingen lätt uppgift, men det har i alla fall varit ett nöje för mig. Jag läser gärna ansökningar för olika projekt. Det behövs nya idéer och det här är ett bra tillfälle att presentera dina egna idéer.