Med hjälp av Östersjöprojektet uppmuntrar Ålandsbanken människor att utveckla idéer för att förbättra läget i Östersjön


Att stöda miljöprojekt har varit en del av Ålandsbankens verksamhet sedan så tidigt som 1997.

Miljöskyddet fick ny vind i seglen sommaren 2014, då Anne-Maria Salonius, direktör för affärsområdet Finland på Ålandsbanken, seglade med sina vänner från Åland till Skärgårdshavet och de såg på nära håll i vilket dåligt skick Östersjön var. Det hav som mötte dem var långt ifrån den rena Östersjö de hade föreställt sig. Vid slutet av dagen var de övertygade om att något måste göras. Senare samma sommar föll bitarna på plats, och observationerna gjorda till sjöss, kombinerade med Ålandsbankens miljöarbete, skapade grunden för Östersjöprojektet.

Östersjöprojektet fokuserar på att förbättra Östersjöns tillstånd genom att finansiera bra idéer och uppmuntra till handling. Genom en enkel process aktiveras och engageras både kunder, samarbetspartners och allmänheten.

Hittills har vi stött miljöarbete med nästan 5 miljoner euro. Våra Östersjökonton har spelat en viktig roll: varje år har banken donerat en summa från sina egna medel till miljöskydd, vilket motsvarar upp till 0,2 % av insättningarna på Östersjökontona.

Vad kan jag göra för Östersjön?

WWF:s fiskguidevisar vägen tillhållbar konsumtion

Att äta Östersjöfisk som fångats från hållbara fiskbestånd är en miljögärning.

WWF:s fiskguide

Vetdu dinmiljöpåverkan?

Med hjälp av Östersjökortet hänger du lätt med i din konsumtions miljöpåverkan.

Läs mer

Undersöklivet iÖstersjön

I Östersjön lever spännande djur och växter. Känner du till dessa?

Bekanta dig här

Sociala media

Kontaktuppgifter

Crista
Hietala

Marknadsförings- och kommunikationschef
+358 (0) 204 293 407
crista.hietala@alandsbanken.fi

Anne-Maria
Salonius

Direktör för affärsområdet Finland på Ålandsbanken
+358 (0) 20 429 3401
anne-maria.salonius@alandsbanken.fi