Så finansierar ÖstersjöprojektetÖstersjöns skyddsarbete

Ansökningstiden för Östersjöprojektet är öppen 1.1.2024-29.2.2024

Finansiering delas ut i fem olika kategorier, och såväl privatpersoner som företag, skolklasser och forskningsgrupper kan ansöka om stöd för sina projekt. Ansökaren behöver inte vara etablerad på marknaden. Det viktigaste är att aktören har en idé som siktar på konkreta åtgärder för att främja Östersjöns tillstånd.

Efter ansökningstidens utgång går juryn igenom ansökningarna och tar beslut om vem som beviljas finansiering och dess belopp.

Finansieringskategorier

Konkreta kilogram

I kategorin konkreta kilogram finansierar vi projekt som har en tydligt mätbar effekt. De till exempel minskar fosfor- eller kväveutsläppen mätt i…

Läs mer

Barn och ungas projekt

I kategorin barn och ungas projekt finansieras barns och ungas egna projekt som skyddar Östersjön. Exempelvis skolklasser och hobbygrupper kan anmäla…

Läs mer

Projekt som engagerar

I kategorin projekt som engagerar är målsättningen med de projekt som finansieras att åstadkomma en attityd- eller beteendeförändring, miljöfostran,…

Läs mer

Lokala vattenskyddsprojekt

I kategorin lokala vattenskyddsprojekt bör projekten ha ett klart lokalt fokus. Projekten innehåller element av konkret vattenskydd. Vi ser som…

Läs mer

Barn och ungas projekt

I kategorin barn och ungas projekt finansieras barns och ungas egna projekt som skyddar Östersjön. Exempelvis skolklasser och hobbygrupper kan anmäla…

Läs mer

Finansierings­ansökan

Förfinansieringssökningen för Östersjöprojektet är öppen från den 1 januari 2024 till den 29 februari 2024.

Läs mer