Så finansierar Östersjöprojektet Östersjöns skyddsarbete

Finansiering delas ut i fem olika kategorier och kan sökas av privatpersoner, företag, stiftelser samt forskningsprojekt som siktar på konkreta resultat. Den sökande behöver inte vara en etablerad aktör inom branschen. Det viktigaste är en idé vars syfte är att uppnå imponerande resultat för att förbättra Östersjön.

Efter ansökningstidens utgång går juryn igenom ansökningarna och tar beslut om vem som beviljas finansiering och dess belopp.

Finansieringskategorier

Konkreta kilogram

I kategorin konkreta kilogram finansierar vi projekt som har en tydligt mätbar effekt. De till exempel minskar fosfor- eller kväveutsläppen mätt i…

Läs mer

Barn och ungas projekt

I kategorin barn och ungas projekt finansieras barns och ungas egna projekt som skyddar Östersjön. Exempelvis skolklasser och hobbygrupper kan anmäla…

Läs mer

Projekt som engagerar

I kategorin projekt som engagerar är målsättningen med de projekt som finansieras att åstadkomma en attityd- eller beteendeförändring, miljöfostran,…

Läs mer

Lokala vattenskyddsprojekt

I kategorin lokala vattenskyddsprojekt bör projekten ha ett klart lokalt fokus. Projekten innehåller element av konkret vattenskydd. Vi ser som…

Läs mer

Barn och ungas projekt

I kategorin barn och ungas projekt finansieras barns och ungas egna projekt som skyddar Östersjön. Exempelvis skolklasser och hobbygrupper kan anmäla…

Läs mer

Finansieringsansökan

Ansökningstiden för Östersjöprojektet är öppen 1.1.2024-29.2.2024

Läs mer