What is the Baltic Sea Card?

The Baltic Sea Card is the payment card for a cleaner Baltic Sea. The Baltic Sea Card is the world’s
first payment card made from environmentally friendly materials, and it is coupled to
the Åland Index. Through the Åland Index, we can help you estimate
the carbon footprint of your purchases, and you can use that information to help the environment
by supporting environmental organizations or by adjusting some aspects of your lifestyle.

The Baltic Sea Card has all the functions you are used to having, but it is not just
any regular card. The Baltic Sea Card takes a stand, and we hope that you too will want to speak
for a cleaner environment and a healthier sea.

Interested in the baltic sea card? Apply for it now!

Watch a video on

the Baltic Sea Card and the Åland Index

The Åland Index works like this

The Åland Index calculates the impact that your card purchases have on the climate based on the average carbon footprint for each category of industry. This means that it can tell whether you have been at the gas station or the florist, but it can’t connect transactions to individual products. This is because there is no climate data available at that level of detail, and also due to privacy concerns.

Åland Index™ lanseerattiin vuonna 2016 Ålandsbankenin toimesta, ja sitä on kehitetty edelleen yhteistyössä S&P-luottoluokitusyrityksen markkina-asiantuntijoiden (S&P Global Market Intelligence) kanssa. Indeksiä hallinnoi ja kehittää Ruotsissa toimiva Doconomy AB, joka YK:n ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen, UNFCCC:n,kumppaniyrityksenä tukee maailmanlaajuisia toimia ympäristön hyväksi. S&P Global Market Intelligence ei ole sidossuhteessa Ålandsbankenin tai Doconomy AB:n kanssa ja irtisanoutuu kaikesta vastuusta mitä tulee mahdollisiin korvauskäsittelyihin, tappiohin ja vahinkoihin liittyen sen Åland Indexille tuottaman materiaalin käyttöön tai soveltamiseen.

Åland Index on luotu lisäämään tietoisuutta elintapojemme vaikutuksesta ilmastoon sekä myönteisen käyttäytymismuutoksen aikaansaamiseksi. Aiemmat tulokset eivät kuitenkaan ole tae tai edes indikaatio tulevaisuuden kehityksestä. Indeksiä valvoo riippumaton kolmas osapuoli, EY, ja sitä päivitetään jatkuvasti. Lue lisää Åland Indexistä ja Doconomy AB:n tärkeästä työstä osoitteessa www.doconomy.com.

  1. The Baltic Sea Card is connected to the Åland Index.
  2. The Åland Index estimates the environmental impact of your card purchases based on the category of the industry.
  3. You can see an estimate of your individual carbon footprint monthly at the online bank and at the mobile bank.
  4. Based on your carbon footprint, you can give back to nature by changing your behaviour or funding local or international environmental initiatives.
Interested in the baltic sea card? Apply for it now!