BalticWaters – Itämeriprojektin 2024 voittajat esittäytyvät

BalticWaters

Nimi: Helene Limén
Titteli: Vanhempi analyytikko

1. Kerro ensin, miltä sinun Itämeresi näyttää? Mitä Itämeri sinulle merkitsee?  

BalticWaters on riippumaton säätiö, jolla on yksi tavoite: pitää meremme elossa. Elävä meri tarkoittaa meille merta, joka on täynnä elämää. Siinä kalakannat ovat voimissaan ja petulintu- ja merinisäkäspopulaatiot kukoistavat. 

Elävään mereen rehevöityminen vaikuttaa vähemmän kuin nykyään. Hapettomien pohjien leviäminen on vähäisempää ja vesi kirkkaampaa. Pohjakasvillisuus voi levitä pitkin rannikkoa ja tarjota lastenhuoneen tavoin suojaa eläin- ja kalalajien poikasille.  

Tällaisessa meressä elävissä kaloissa on vähemmän ympäristömyrkkyjä, mikä tekee kalasta turvallista syödä. Tähän päästäksemme kalastusta säätelevää hallintoa on muutettava perusteellisesti, ja ravinteiden ja ympäristömyrkkyjen määrää on rajoitettava voimakkaasti.  

Elävässä meressä ei ole kyse ainoastaan merestä ja sen asukkaista. Meri on virkistyksen ja elämänlaadun lähde myös meille ihmisille. Se edistää ravintotarjontaamme ja on tärkeä palapelin pala osana ilmastonmuutoksen hidastamista.  

2. Itämeriprojekti rahoittaa hyviä ideoita ja toimenpiteitä Itämeren tilan parantamiseksi. Mikä on projektinne idea? Miten se vaikuttaa Itämeren tilaan?  

Eteläisellä Itämerellä on nykyään enää yksi paikka, jossa on edellytykset turskan onnistuneelle lisääntymiselle. Auttamalla turskaa yli haavoittuvan munavaiheen ja vapauttamalla pieniä turskan toukkia, tutkimme, onko mahdollista saada turska kotiutettua uudelleen Gävlenlahdelle – paikkaan, jossa sitä on esiintynyt aiemmin. Jos hanke onnistuu, tällaista tuettua vapauttamista voidaan pitää tapana vahvistaa Itämeren turskakantaa. Terve turskakanta yhdistettynä hyvään hallintoon toisi suurta hyötyä meren ekosysteemille ja auttaisi torjumaan myös rehevöitymistä.  

Hanke voi tuottaa myös tärkeää tietoa Itämeren turskasta ja sen roolista meressä sekä tukea työtämme sisämeren biologisen monimuotoisuuden vahvistamiseksi.  

3. Mitä Itämeriprojektilta rahoituksen saaminen merkitsee hankkeellenne?  

Meille on vain yksi tapa saavuttaa tavoitteemme elävästä Itämerestä ja se on toiminta!  Esitämme näkemyksiä, toteutamme hankkeita ja tuemme tutkimusta. Jotta voimme käynnistää ja toteuttaa uusia hankkeita ja aloitteita sekä vauhdittaa nykyistä toimintaamme, tarvitsemme tukea ulkoisilta rahoittajilta.   

Ålandsbankenin rahoitus mahdollistaa turskan toukkien vapauttamisen Gävlenlahdella. Tutkimus yhdessä ReCod-projektin – eli turskan toukkien vapauttamisen Itämerellä – tiedon kanssa antaa tietoa turskan varhaisesta elämästä. Mitä enemmän tiedämme ainutlaatuisesta Itämeren turskasta, sitä paremmat ovat edellytykset sen säilymiselle.   

4. Oletko tutustunut muihin Itämeriprojektilta tänä vuonna rahoitusta saaneisiin hankkeisiin? Lähetä tervehdys suosikkiprojektillesi!  

Erityisen tervehdyksen lähetämme Mitt Haville, joka dokumenttielokuvallaan haluaa syventää nuorten suhdetta Itämereen. Itämeren puolesta työskentevän seuraavan sukupolven sitouttamista ja kouluttamista ei voi korostaa tarpeeksi! 

Jaa somessa

Categories

Archive