Maarianhaminan kaupunki – Itämeriprojektin 2024 voittajat esittäytyvät

Maarianhaminan kaupunki

Nimi: Ulf Simolin
Titteli: ympäristökoordinaattori, Maarianhaminan kaupunki

1. Kerro ensin, miltä sinun Itämeresi näyttää? Mitä Itämeri sinulle merkitsee?   

Maarianhamina sijaitsee keskellä Itämerta ja meri on sen lähinaapuri. Olemme pieni osa monipuolista ekosysteemiä, josta pyrimme huolehtimaan hyvin sekä toimivan elinympäristön että biologisen monimuotoisuuden takaamiseksi.  

Sydämeni kuuluu merelle, eikä mikään muu ole koskaan saanut minua näin pauloihinsa. Itämeri on monella tapaa upea ja kaunis, mutta se tunnetaan myös yhtenä maailman saastuneimmista sisämeristä. Jotta lapsillamme olisi tulevaisuudessa puhdas meri, jossa uida ja kalastaa, emme voi vain katsoa tilannetta vierestä. Tarvitaan konkreettisia toimenpiteitä, isoja ja pieniä! 

2. Itämeriprojekti rahoittaa hyviä ideoita ja toimenpiteitä Itämeren tilan parantamiseksi. Mikä on projektinne idea? Miten se vaikuttaa Itämeren tilaan?

Kaupungin hulevesi on toisinaan likaista. Maarianhaminan hulevesiverkoston pituus on 59 km. Olemme jo pitkään työskennelleet ennakoivasti ja asentaneet erilaisia puhdistusjärjestelmiä mereen virtaavalle hulevedelle.

Itämereen kulkeutuvien pienten hulevesivirtojen puhdistaminen vaikuttaa paikallisiin lahtiimme ja Itämereen ylipäänsä. Monitoiminen hulevesipato puhdistaa keskusta-alueen hulevedet, mutta on myös askel kaupungin pitkäjänteisessä työssä ilmastomuutokseen sopeutumisessa. Ilmastonmuutoksen myötä sää lämpenee ja sateet todennäköisesti lisääntyvät. Sateiden lisääntyminen voi tarkoittaa sitä, että yhä enemmän saasteita kulkeutuu hulevesiin. Padot luovat puskurin lisääntyneille virtauksille. 

3. Mitä rahoituksen saaminen Itämeriprojektilta merkitsee teille? 

Rahoituksen saaminen Itämeriprojektilta on meille kunnia ja antaa energiaa jatkaa kestävän kehityksen matkaa, jonka perimmäinen tavoitteemme on jo pitkään ollut puhdas Itämeri. 

Maarianhaminan kaupunki on ylpeä Itämeriprojektilta saamastaan rahoituksesta, joka antaa huomiota ja näkyvyyttä aktiiviselle ympäristötyölle ja ankkuroituu globaaliin vastuuseen Itämerestä.

4. Oletko tutustunut muihin Itämeriprojektin tänä vuonna rahoittamiin hankkeisiin? Lähetä tervehdys suosikkiprojektillesi! 

SansOx Ab:n projekti osoittaa, kuinka otsonikäsittely voi vähentää myös lääkejäämiä jätevedessä: tämänhetkisiä jätevedenpuhdistamoita ei ole rakennettu lääkkeiden puhdistamiseen ja koska tutkimukset osoittavat, että useimmat aineet ovat haitallisia vesieliöille, suurin osa puhdistamoista joutuu asentamaan jonkinlaisen puhdistusjärjestelmän – siksi on hyvä tuoda esiin tämä ongelma ja näyttää, kuinka jäämien vähentäminen tietyllä tekniikalla onnistuu.  

Jaa somessa

Categories

Archive