Siisti Biitsi – 90 000 €

Siisti Biitsi – 90 000 €

Siisti Biitsi -ohjelman tarkoituksena on siivota rantoja, herättää kiinnostusta rantojen roskaisuustilanteeseen, kerätä tietoa rantojen roskaisuudesta, jakaa tietoa sekä yhdistää konkreettinen ympäristötyö hauskaan ulkoilupäivään.

1. Projektin nimi ja sen toteuttaja

Siisti Biitsi on Pidä Saaristo Siistinä ry:n meri- ja rantaroskaan keskittyvä talkoo-ohjelma.

2. Ongelman kuvaus

Merten roskaisuus on viime vuosina noussut laajasti julkiseen keskusteluun ja saanut huomattavasti mediatilaa, kun toinen toistaan hälyttävämmät tutkimustulokset ovat tuoneet esille ongelman laajuuden ja vakavuuden. Pidä Saaristo Siistinä ry oli mukana Itämeren rantojen roskaisuutta kartoittavassa MARLIN- hankkeessa vuosina 2011–2013.

Hankkeessa saadut tulokset olivat karua luettavaa, sillä Suomen rannat osoittautuivat mukana olleista tutkimusmaista kaikkein roskaisimmiksi. On arvioitu, että 80 % merien roskasta on peräisin maalta. Suomen meriroskatilanteeseen vaikuttaa etenkin yleinen tietämättömyys ja välinpitämättömyys: suurin osa roskasta päätyy vesistöihin suoraan ihmisten arkipäiväisten rutiinien vuoksi.

3. Mihin projekti tähtää? / Miltä ratkaisunne näyttää?

Siisti Biitsi -ohjelman tavoitteena on nostaa vesistöjen roskaantumisongelma ihmisten tietoisuuteen, jotta kaikki voisivat tulevaisuudessa nauttia puhtaasta luonnosta. Siisti Biitsi -ohjelma iskee meriroskaongelman ytimeen osallistamalla, opettamalla ja tiedottamalla. Koska Suomen vesistöjen roskaantumisongelma liittyy paljolti tietämättömyyteen, on paras ratkaisu ongelmaan vankka ympäristökasvatuksellinen lähestymistapa.

Siisti Biitsi -ohjelmassa käydään porukalla siivoamassa rantoja ja raportoidaan löytyneen roskan määrät ja kategoriat. Pidä Saaristo Siistinä ry koostaa tulokset vuosittaiseen raporttiinsa Suomen rantojen roskaisuudesta. PSS ry myös ylläpitää ohjelman omia nettisivuja, johon omat talkoot ja niiden tulokset voi käydä ilmoittamassa. PSS ry tiedottaa vuosittain, kuinka monta rantaa on siivottu ja montako roskaa vapaaehtoiset ovat keränneet. PSS ry:n asiantuntijat järjestävät myös kattavampia siivoustapahtumia esimerkiksi koulujen, partiolippukuntien ja yritysten kanssa. Tällöin meriroska-aiheeseen keskitytään tarkemmin kolmeosaisen päiväohjelman kautta: Päivä sisältää opettavaisen meriroskaesitelmän, osallistavat rantojensiivoustalkoot sekä siivoustulosten tarkastelua ja ongelman ratkaisujen esittelyä.

4. Miten projekti myötävaikuttaa Itämeren tilan parantamiseen?

Siisti Biitsi -ohjelma parantaa Itämeren tilaa niin konkreettisen ja rantojen ja vesistöjen siisteyteen suoraan vaikuttavan talkootyön kuin ennaltaehkäisevän tiedotuksen ja ympäristökasvatuksen avulla. On ehdottoman tärkeää, että sekä nykyiset että tulevat sukupolvet sisäistävät kestävien elämäntapojen merkityksen, jotta samat virheet eivät toistu tulevaisuudessa.

Jaa somessa

Categories

Archive