Elävä Itämeri, Baltic Sea Action Group – 80 000 €

Kuvan on ottanut Visa Hietalahti.

Elävä Itämeri, Baltic Sea Action Group – 80 000 €

1. Projektin tausta:

Baltic Sea Action Group perusti Elävä Itämeri -hankkeen vuonna 2019, jolloin se sai Ålandsbankenin Itämeriprojektilta 80 000 euron rahoituksen. Nyt hanke sai jatkorahoituksen toiselle vuodelle.

Hanke tekee tiivistä yhteistyötä vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelman VELMU:n kanssa. Lisäksi BSAG:n ohella hankkeessa ovat mukana Suomen ympäristökeskus (SYKE), Metsähallitus, Tvärminnen eläintieteellinen tutkimusasema, Åbo Akademi, ELY-keskus sekä ympäristöministeriö.

Hankkeen pilottikohteena toimii Gullkronan saari, jonka ympärillä sijaitsee runsaasti monimuotoisuuden kannalta arvokkaita elinympäristöjä. Veden alla elävää lajistoa kartoitettiin Metsähallituksen toimesta tarkemmin vuoden 2019 syksyllä, ja vesialueelta löytyi mm. rakkohaurua ja sinisimpukkaa.

2. Projektin tavoite:

Elävä Itämeri -hanke pyrkii Itämeren monimuotoisuuden suojeluun hyödyntäen jo olemassa olevaa, laajaa VELMU-aineistoa. Suomen rannikkoalueilta löytyy runsaasti erilaisia elinympäristöjä, jotka tarjoavat asuinpaikkoja monenlaisille eliöille. Meren monimuotoisuus on kuitenkin uhattuna rehevöitymisen, ilmastonmuutoksen ja erilaisten ihmispaineiden takia.

Hankkeessa selvitetään uusia potentiaalisia suojelualueita mm. yhteistyössä Espoon kaupungin kanssa. Merellisen monimuotoisuuden merkitystä tuodaan sekä suuren yleisön että päättäjien tietoon järjestämällä aiheeseen liittyviä tapahtumia ja tuottamalla monipuolista viestintämateriaalia. Yksityisen suojelun käytäntöjä ja vaihtoehtoja selkeytetään Elävä Itämeri -suojelusivustolla. Sivustolle kootaan myös tietoa meriluonnon monimuotoisuuden merkityksestä ja vinkkejä siitä, mitä kukin voi tehdä monimuotoisuuden suojelemiseksi.

Hankkeen toinen vuosi jatkaa myös jo aloitettua työtä Gullkronan suojelupilotin edistämiseksi.

3. Projektin vaikutus Itämeren tilaan:

Elävä Itämeri kasvattaa tietoisuutta vedenalaisesta monimuotoisuudesta ja yksityisten tahojen roolista monimuotoisuuden suojelussa. Hankkeen tavoitteena on myös kehittää suojelupolkuja, jotta arvokkaiden alueiden suojelu olisi niitä omistaville yksityisille tahoille nykyistä helpompaa ja selkeämpää. Tämä on erityisen tärkeää, sillä tutkimusten mukaan suuri osa suojelua kaipaavista arvokkaista alueista sijaitsee yksityisillä vesialueilla.

Jaa somessa

Kategoriat

Arkisto