Käymäläjätteet kuriin – Imutyhjennyslaitteen hankinta saaristoon – 14 000 €

Käymäläjätteet kuriin – Imutyhjennyslaitteen hankinta saaristoon – 14 000 €

​Haluamme estää jätteiden mereen pääsyn, sillä yhden ihmisen yhden päivän käymäläjätökset meressä antavat levänkasvatuspotentiaalin 2,5 kilolle levää.

1. Projektin nimi ja sen toteuttaja

Käymäläjätteet kuriin – Imutyhjennyslaitteen hankinta saaristoon. Pidä Saaristo Siistinä ry.

2. Ongelman kuvaus

Suomessa käymäläjätteen päästäminen vesistöihin kiellettiin vuonna 2005. Jotta veneilijä voi noudattaa kieltoa, on oltava olemassa kattava imutyhjennyslaitteiden verkosto, johon veneilijä voi asianmukaisesti jättää käymäläjätteet. Verkosto ei tällä hetkellä ole tarpeeksi kattava tai tehokas. Pääasiallinen syy siihen, että käymäläjätteet päästetään vesistöön, on joko se, ettei tyhjennysasemaa ole lähettyvillä tai se on teknisistä syistä johtuen pois käytöstä. Pidä Saaristo Siistinä ry haluaa olla kantamassa vastuuta siitä, että verkosto saadaan ajan tasalle ja veneilijän on mahdollista toimia oikein.

3. Mihin projekti tähtää? / Miltä ratkaisunne näyttää?

Pidä Saaristo Siistinä ry hankkii yhden uuden imutyhjennyslaitteen, jonka vastaanottokapasiteetti on kymmenen kuutiota tai enemmän. Laite pyritään sijoittamaan mahdollisimman monen veneilijän ulottuville Läntiselle Suomenlahdelle tai Ahvenanmaan lähistölle.  Sijoituspaikan määrittelyssä vaikuttaa myös huolto- ja tyhjennysmahdollisuus sekä vesialueen omistajalta saatava lupa.

4. Miten projekti myötävaikuttaa Itämeren tilan parantamiseen?

Yksi uusi imutyhjennyslaite (10m3) pystyy vastaanottamaan noin 250 septitankillista käymäläjätettä, joka meressä ollessaan antaisi kasvupotentiaalin noin 5000 kilolle levää.

Jaa somessa

Arkisto