Maarianhaminan Slemmernin lahti mikromuovittomaksi – 35 000 €

Maarianhaminan Slemmernin lahti mikromuovittomaksi – 35 000 €

Slemmernin lahti mikromuovittomaksi – perustamme monivaikutteisen kosteikon, jolla estetään saasteiden virtaamista pintavalumavesien mukana mereen. Maarianhaminan kaupunki yhteistyössä Ahvenanmaan maakuntahallituksen ympäristötoimiston kanssa.

1. Projektin nimi ja sen toteuttaja

Slemmernin lahti mikromuovittomaksi – perustamme monivaikutteisen kosteikon, jolla estetään saasteiden virtaamista pintavalumavesien mukana mereen. Maarianhaminan kaupunki yhteistyössä Ahvenanmaan maakuntahallituksen ympäristötoimiston kanssa.

2. Ongelman kuvaus

Itämeren luonto on hyvin kuormittunut. Rehevöityminen on vakava ongelma, minkä lisäksi on ilmennyt uusi ympäristöongelma – mikromuovi. Mikromuovin havaitseminen vaatii usein mikroskoopin. Tavallisesti mikromuovina pidetään enintään viiden millimetrin kokoisia hiukkasia. Järviin ja meriin joutuva mikromuovi voi säilyä vedessä satoja vuosia, sillä se hajoaa hitaasti.  Mikrohiukkasten koosta ja tiheydestä riippuen mikromuovi voi joko ajelehtia vesivirtojen mukana tai vajota pohjasedimentteihin. Vedessä elävät eläimet altistuvat sen vuoksi sekä veteen joutuneelle että pohjasedimentteihin kertyneelle mikromuoville. Mikromuovihiukkasia on hyvin erikokoisia, myös niiden kemiallinen koostumus vaihtelee. Tällä hetkellä ei tiedetä, millaisia vaikutuksia eri muoveilla on eläimistölle pitkällä aikavälillä nyt esiintyvinä määrinä

Renkaista ja tiestä irronneita hiukkasia pidetään ympäristön suurimpana mikromuovin lähteenä. Tieliikenne vain kasvaa, joten mikromuovista johtuvat ongelmat eivät katoa mihinkään lähitulevaisuudessa. Slemmernin lahti on erittäin herkkä paikalliselle kuormitukselle, koska se on sisäsaaristoa, jossa vedenkierto on rajallista. Vesianalyysimme ovat osoittaneet, että on erittäin tärkeää ryhtyä toimenpiteisiin, joilla saasteiden ja ravintoaineiden veteen kulkeutumista voidaan vähentää.

3. Mihin projekti tähtää? / Miltä ratkaisunne näyttää?

Nabbenin niemen läheisyydessä toteutettava kosteikkoratkaisu siihen kuuluvine altaineen ja jälkipuhdistuksineen luo edellytykset mikromuovien, ravintoaineiden ja muiden saasteiden erottelulle. Samalla voidaan luoda sekä kalojen kutemiselle että linnustolle sopiva biotooppi. Tämä projekti lisää arviomme mukaan tietoa mikromuoviongelmasta ja saa aikaan keskustelua sekä yhteistyötä mikromuoviongelman ratkaisemiseksi sekä useiden tärkeiden kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Se tukee niin vesiympäristön tilan kohentumista kuin ihmisten terveyden parantumista.

4. Miten projekti myötävaikuttaa Itämeren tilan parantamiseen?

Monivaikutteisen kosteikon perustaminen Nabbenin niemelle tuo seuraavia etuja:

  • Itämereen joutuu vähemmän mikromuovia, ravinteita, happea kuluttavia aineita, raskasmetalleja ja öljyjäämiä.
  • Erityisesti hauen luonnollista lisääntymistä voidaan pitkällä aikavälillä edistää, mikä lisää petokalojen määrää rannikon läheisyydessä. Tutkimukset ovat osoittaneet, että petokalakannan kasvu voi estää rehevöitymistä Itämeren rannikoilla ja tukea vesien tervehtymistä.
  • Asukkaiden ja turistien virkistysmahdollisuudet paranevat. Kosteikot lisäävät biologista monimuotoisuutta ja rikastuttavat kasvistoa ja eläimistöä, minkä ansiosta kaikenikäiset ihmiset viihtyvät luonnossa paremmin. Alueelle suunniteltujen kävelyteiden ansiosta ihmisillä on mahdollisuus päästä lähelle luontoa nauttimaan kasveista ja eläimistä sekä niihin liittyvistä pedagogista arvoista. Suunnitelmana on rakentaa niin kutsuttu luontohuone kaiken informaation kokoamiseksi yhteen paikkaan sekä kosteikon vetovoiman lisäämiseksi entisestään.
Jaa somessa

Kategoriat

Arkisto