Nutribute – 15 000 €

Nutribute – joukkoistamisesta voimaa ja nopeaa apua Itämeren suojeluun – 15 000 €

Ainutlaatuinen joukkorahoitusalusta muuttaa Itämeren suojeluideat toiminnaksi.

1. Projektin nimi ja sen toteuttaja

John Nurmisen Säätiö luo suomalais-ruotsalaisena yhteistyönä Nutribute-verkkopalvelun, jolla saadaan joukkoistamisen voimin uusi vaihde päälle Itämeren tilan parantamisessa. Lisätietoja NutriTrade-hankkeesta löytyy sivuilta http://nutritradebaltic.eu/ ja http://nutritradebaltic.eu/nutribute-platform/

2. Ongelman kuvaus

Itämeren suurin ja näkyvin ympäristöongelma on liiallisesta ravinnekuormituksesta johtuva rehevöityminen.

Alueen valtioiden toimet ravinnepäästöjen rajoittamiseksi eivät nykyisellään ole riittäviä rehevöitymisongelman poistamiseksi. Siksi tarvitaan aktiivisia toimijoita, konkreettisia päästövähennyshankkeita sekä rahoitusta niiden toteuttamiseen. Nutribute-joukkorahoitusalusta vastaa näihin haasteisiin kannustamalla hankkeiden ideointiin ja toteuttamiseen. Lisäksi Nutribute kanavoi kansalaisten ja erilaisten organisaatioiden auttamishalun kustannustehokkaisiin toimiin Itämeren hyväksi.

3. Mihin projekti tähtää? / Miltä ratkaisunne näyttää?

Itämeren tilan parantamiseen tähtäävässä joukkorahoituksessa suuri joukko vapaaehtoisia rahoittajia tukee sopivaksi katsomiensa päästövähennysten toteuttamista. Nutribute-alustan rooli on saattaa projekti-idean ehdottaja ja idean tukijat yhteen eli muuttaa suojeluhalukkuus aktiiviseksi vesiensuojelutyöksi.

Joukkorahoitusalusta on avoin ja maksuton kaikille toimijoille. Itämerta suojelevat tahot voivat esitellä alustalla ravinnepäästöjä mitattavasti vähentäviä hankkeitaan ja kampanjoida niiden rahoittamiseksi.

Alustan kautta kansalaiset ja erilaiset organisaatiot voivat tukea valitsemiaan keinoja ja siten osallistua Itämeren pelastamiseen. Alustan hallinnoija arvioi ehdotettujen hankkeiden toteuttamismahdollisuudet asiantuntijapaneelin avulla, julkaisee riskiarvioinnin läpäisseet hankkeet alustalla ja siirtää kampanjan jälkeen lahjoitusvarat hankkeille.

Toivomme kilpailun kautta saavamme tukea alustan ylläpidolle ja kehitystyölle EU-rahoituksen päättymisen jälkeen. Tähän kuuluvat käyttäjäpalautteen kokoaminen, kehitystarpeiden analysointi ja suunnittelu sekä ohjelmakoodia koskevat muutostyöt.

4. Miten projekti myötävaikuttaa Itämeren tilan parantamiseen?

Ravinnepäästöjen leikkaaminen kohentaa Itämeren tilaa vähentämällä sinileväkukintoja ja hapettomia merenpohjia sekä parantamalla kalojen ja muun vesieliöstön elinympäristöjä. Samalla paranevat myös ihmisten mahdollisuudet nauttia merestä ja ranta-alueista.

Nutribute kannustaa myös kestävään kulutukseen ja tuotantoon: Alusta mahdollistaa henkilökohtaisen tai yrityksen ravinnejalanjäljen neutraloinnin. Valittua hanketta voidaan tukea sellaisella summalla, joka vähentää ravinnepäästöjä oman tai yrityksen ravinnejalanjäljen verran.

Joukkorahoitusta ei ole ennen sovellettu Itämeren suojeluun. Uskomme, että Nutribute avaa digitalisena palveluna täysin uudenlaisia mahdollisuuksia joukkoistamisen hyödyntämiseen ympäristönsuojelussa. Vapaaehtoiset toimet täydentävät lakisääteistä ympäristönsuojelua ja päästövähennystoimien lisääntyessä Itämeri puhdistuu.

Jaa somessa

Kategoriat

Arkisto