Rannikko-observatorio – 35 000 €

Rannikko-observatorio – sukellus ainutlaatuiseen vedenalaiseen maailmaamme – 35 000 €

Sukella Itämeren ainutlaatuiseen vedenalaiseen maailmaan – uusi, ainutlaatuinen rannikko-observatorio kertoo meren tilasta ja sen monimuotoisuudesta.

1. Projektin nimi ja sen toteuttaja

Rannikko-observatorio – sukellus ainutlaatuiseen vedenalaiseen maailmaamme; Helsingin yliopisto ja DROPP

2. Ongelman kuvaus

Itämeren arvokkaalla ja kauniilla rannikkoekosysteemillä on monia tehtäviä ekosysteemissä: meriruohoniityt toimivat lukuisten kalalajien lastenhuoneena, sinisimpukkasärkät ja rakkolevävyöt taas meren ravinnesuodattimina. Rannikon ekosysteemit ovat tärkeitä myös siksi, että ne ovat monien lajien elinympäristöjä. Ekosysteemit ovat kuitenkin herkkiä, ja niitä uhkaa sekä ilmastonmuutos että rehevöityminen.

Jotta voidaan havaita ympäristössä tapahtuvia muutoksia ja ehkäistä luonnolle haitallisten prosessien kuten ilmastonmuutoksen vaikutuksia, tarvitaan pitkäaikaisdataa. Tällä hetkellä rannikkoympäristöstämme ei ole saatavana tällaista tietoa. Käytettävissä ei ole vuosidataa eikä eri vuoden- ja vuorokaudenaikoja koskevaa tietoa. Lisäksi on paljon ihmisiä, jotka eivät ole nähneet, miltä Itämeren pinnan alla näyttää, ja siksi he eivät tiedä, mitä siellä tapahtuu. Omakohtainen kokemus upeasta merenalaisesta elämästä motivoi ja innostaa välittämään haavoittuvasta rannikkomerestämme.

3. Mihin projekti tähtää? / Miltä ratkaisunne näyttää?

Haluamme rakentaa automaattisesti toimivan mittariverkoston, joka mittaa keskeytyksettä tietoa ja lähettää sitä verkkoportaaliin. Suuri yleisö ja tutkijat voivat sen ansiosta seurata pinnan alla tapahtuvia muutoksia. Tulosten merkitys konkretisoituu vedenalaisissa kuvissa, veden alla kuvatuissa Virtual Reality -videoissa ja rannikon läheisyydessä elävistä tärkeistä lajeista kertovassa tiedossa. Tämä kuva- ja tietomateriaali on esillä projektin verkkoportaalissa kuten muukin data. Lisäksi ne ovat julkisesti esillä Allas Sea Poolissa Helsingissä ja Viking Linen laivoilla.

4. Miten projekti myötävaikuttaa Itämeren tilan parantamiseen?

Projekti antaa yleisölle mahdollisuuden tutustua upeaan vedenalaiseen maailmaan ja itse seurata esimerkiksi meren suolapitoisuuden ja lämpötilan muutoksia. Sen ansiosta yleisö voi muodostaa omakohtaisen suhteen lähiympäristöönsä ja ymmärtää paremmin, miten nämä muutokset vaikuttavat meren tilaan. Lisäksi mittarit antavat arvokasta seurantadataa rannikkoympäristön muutoksista. Se on tärkeää taustatietoa tuleviin tutkimusprojekteihin. Ympäristön säilyttäminen ja hoitaminen edellyttää panostusta sekä suurelta yleisöltä että tutkijoilta. Siitä, minkä tuntee omakohtaisesti, tulee tärkeää.

Jaa somessa

Kategoriat

Arkisto