Mekaaninen eliönesto – 7 000 €

Mekaaninen eliönesto – 7 000 €

Itämeren alueella veneiden pohjiin kasvaa levää ja merirokkoa, joiden kiinnittymistä estetään ympäristölle haitallisilla eliönestomaaleilla.

1. Projektin nimi ja sen toteuttaja

Mekaaninen eliönesto / Seaboost Oy

2. Ongelman kuvaus

Itämeren alueella veneiden pohjiin kasvaa levää ja merirokkoa, joiden kiinnittymistä estetään ympäristölle haitallisilla eliönestomaaleilla. Näiden myrkkymaalien vaikuttavat aineet ovat mm. kupari ja sinkki, jotka haittaavat avainlajien kuten rakkolevän sekä sinisimpukan lisääntymistä. Avainlajit tarjoavat ravintoa ja suojaa monelle muulle lajille ja vaikuttavat näin koko Itämeren ekosysteemiin.

Veneitä käytetään paljon rannikon tuntumassa, jossa veden vaihtuvuus on huono ja jossa veneitä liikkuu pienellä alueella runsaasti. Rannoilla myös pestään ja huolletaan veneiden pohjia ja tässä yhteydessä irtoaa runsaasti eliönestomaaleja, jotka suureksi osaksi päätyvät Itämereen. Erityisesti pienvenesatamien läheisyydessä haitalliset aineet kerääntyvät pohjasedimenttiin suurina pitoisuuksina muodostaen vakavan ympäristöongelman.

3. Mihin projekti tähtää? / Miltä ratkaisunne näyttää?

Seaboost on suomalainen startup-yritys, joka haastaa perinteiset eliönestomaalit Itämeren alueella uusilla mekaanisilla eliönestoratkaisuilla. Tavoitteenamme on kaupallistaa ja vakiinnuttaa vaihtoehtoisia eliönestomenetelmiä, jotka tekevät työn paremmin kun nykyiset eliönestomaalit. Näin veneilijät voivat tehdä vihreitä valintoja ilman henkilökohtaisia uhrauksia. Onnistumalla viitoitamme tietä uusille käytännöille ja myös kilpaileville vaihtoehtoisille eliönestomenetelmille.

Yrityksen ensimmäinen tuote on kelluva harjasmatto, joka kiinnitetään venepaikalle ja jonka päälle vene ajetaan aina kun saavutaan satamaan. Tuuli ja aallokko liikuttavat venettä harjasmaton päällä, jolloin pohja saa osakseen jatkuvaa harjausta.

Ensimmäiset Powerturf-harjasmatot lanseerattiin keväällä 2014. Teho sekä käyttömukavuus, sai runsaasti kiitosta Kippari-lehden laajassa käyttötestissä jo samalla kaudella. Lokakuun lopulla testiveneen pohja oli täysin puhdas ja nopeudet eri kierrosluvuilla täsmälleen samat kun keväällä vesille laskun yhteydessä.

Uusin tuotteemme on Powerbrush-pohjaharja, joka mahdollistaa veneen pohjan tehokkaan harjauksen veneestä ja laiturilta käsin. Tälle tuotteelle lanseerataan parhaillaan vaihtoharjoja, joiden avulla myös isompien sekä purjeveneiden harjaus onnistuu kohtuullisen pienellä vaivalla.

Näistä tuotteista löydät lisätietoa sekä käyttöön opastavia videoita osoitteessa

www.seaboost.fi.

4. Miten projekti myötävaikuttaa Itämeren tilan parantamiseen?

Jos onnistumme, on pelkästään näillä mekaanisilla tuotteella mahdollista hoitaa jopa 80% Suomen huvivenekannan eliönestosta. Kun tämän suhteuttaa veneiden kokoon, arvioimme että se edustaa huviveneiden osalta noin 50% huviveneiden eliönestomaalien käytöstä rannikollamme. Lisäksi myös muissa Itämerta ympäröivissä maissa kuten Ruotsissa on hyvin samanlainen pienvenekulttuuri kun Suomessa.

Tämä on merkittävä potentiaali, jonka hyödyntämisessä toivottavasti yhdessä onnistumme.

Seaboost Oy

Christian Feodoroff

Jaa somessa

Kategoriat

Arkisto