“Toimintaamme sisältyy käytännön kenttätyötä valuma-alueelta tulevan ravinnekuormituksen vähentämiseksi sekä virtavesien ja merellisten elinympäristöjen ennallistamiseksi.” – WWF on Itämeriprojektin pitkäaikainen yhteistyökumppani

Maailman luonnonsäätiö WWF on Ålandsbankenin Itämeriprojektin pitkäaikainen yhteistyökumppani. Itämeriprojekti rahoittaa WWF:n toimintaa tänä vuonna 25 000 eurolla. WWF:n Itämerityöstä meille kertoo ympäristöjärjestön meriasiantuntija Vanessa Ryan.

 

Kerro ensin, millainen on sinun Itämeresi? Mitä Itämeri merkitsee sinulle?

Itämeri on minulle sekä arjen henkireikä että työmaa. Minun Itämereni on kaunis ja monimuotoinen toivon meri, sillä työkaluja ja menetelmiä sen tilan parantamiseksi on jo olemassa – nyt niiden toimeenpanoa pitää tehostaa ja vaikuttavuutta moninkertaistaa osallistamalla entistä laajemmin eri toimialoja ja sidosryhmiä niiden toteuttamiseen!

Itämeriprojekti rahoittaa hyviä ideoita ja toimintaa Itämeren tilan edistämiseksi. Millainen on teidän projektinne idea? Miten se edistää Itämeren tilaa?

Ålandsbankenin tuen avulla rahoitetaan laaja-alaisesti WWF:n monipuolista työtä Itämeren hyväksi. Toimintaamme sisältyy käytännön kenttätyötä esimerkiksi valuma-alueelta tulevan ravinnekuormituksen vähentämiseksi, virtavesien ja merellisten elinympäristöjen ennallistamiseksi, ja ympäristövahinkojen torjumiseksi vapaaehtoisten öljyntorjuntajoukkojemme voimin. Tärkeä osa työtämme on myös vaikuttaminen kansallisen ja kansainväliseen meri- ja kalastuspolitiikkaan ja sen toimeenpanoon.

 Mitä Itämeriprojektin rahoitus merkitsee teille?
Olemme Ålandsbankenin pitkäaikainen yhteistyökumppani, ja se on meille erittäin tärkeää – Itämeren tilan parantamiseksi vaaditaan innovatiivisten, uutta tietoa ja teknologiaa hyödyntävien tutkimus- ja kehittämishankkeiden rinnalla pitkäjänteistä poliittista vaikuttamistyötä ja parhaiden käytäntöjen jalkauttamista ja monistamista, ja se on mahdollista vain pitkäaikaisen rahoituksen turvin.

Oletko tutustunut Itämeriprojektin tämän vuoden muihin rahoituksen saaneisiin hankkeisiin? Suosikkiprojektia on vaikea valita! On hienoa nähdä näin monipuolisia hankkeita Itämeren tilan parantamiseksi, aina kiertotalouden edistämisestä käytännön ennallistamisprojekteihin. Toivotan kaikille hankkeille paljon onnea ja menestystä, sillä ponnistuksia Itämeren puolesta tarvitaan monella eri tasolla!

 

Nimi: Vanessa Ryan
Titteli: Meriasiantuntija

Jaa somessa

Arkisto