”Vårt arbete omfattar praktiskt fältarbete för att minska näringsbelastningen från avrinningsområdet och för att återställa vattendrag och marina livsmiljöer.” – WWF är en långvarig partner till Östersjöprojektet

Världsnaturfonden WWF är en långvarig samarbetspartner till Ålandsbankens Östersjöprojekt. Östersjöprojektet finansierar WWF:s verksamhet i år med 25 000 euro. Vanessa Ryan, miljöorganisationens marinexpert, berättar om WWF:s Östersjöarbete.

Berätta först hur ditt Östersjön ser ut.

För mig är Östersjön både mitt vardagliga andningshål och min arbetsplats. Mitt Östersjön är ett vackert och mångsidigt hav av hopp, eftersom verktygen och metoderna för att förbättra dess tillstånd redan finns – nu måste vi förbättra själva genomförandet och mångdubbla dess effektivitet genom att involvera fler sektorer och intressenter i genomförandet!

Östersjöprojektet finansierar goda idéer och åtgärder för att främja Östersjöns tillstånd. Vad är er projektidé? Hur bidrar den till Östersjöns tillstånd?

Ålandsbankens understöd ger en bred finansiering till WWF:s mångsidiga arbete för Östersjön. Våra aktiviteter inkluderar praktiskt fältarbete exempelvis för att minska näringsbelastningen från avrinningsområdet, för att återställa strömmar och marina livsmiljöer och för att förhindra miljöskador genom våra frivilliga oljebekämpningsteam. Att påverka nationell och internationell havs- och fiskeripolitik och dess genomförande är också en viktig del av vårt arbete.

Vad betyder det för er att få finansiering ur Östersjöprojektet?

Vi är en långsiktig partner till Ålandsbanken och detta är mycket viktigt för oss – att förbättra Östersjöns tillstånd krävs långsiktig politisk lobbying och spridning samt replikering av bästa praxis, tillsammans med innovativa forsknings- och utvecklingsprojekt som använder ny kunskap och teknik, och detta är endast möjligt med långsiktig finansiering.

Har du bekantat dig med de andra projekten som i år fick finansiering ur Östersjöprojektet? Skicka en hälsning till ditt favoritprojekt!

Det är svårt att välja ett favoritprojekt! Det är fantastiskt att se en sådan mångfald av projekt för att förbättra Östersjöns tillstånd, allt från att främja den cirkulära ekonomin till praktiska restaureringsprojekt. Jag önskar alla projekt lycka till och framgång, eftersom insatser för Östersjön behövs på många olika nivåer!

 

Namn: Vanessa Ryan
Titel: Meriasiantuntija, WWF
Finansiering: 25 000 euroa

Jaa somessa

Kategorier

Arkiv