Race For The Baltic, som fokuserar på att förhindra övergödning av Östersjön, är en långvarig partner i Östersjöprojektet.

Östersjöprojektet finansierar Race For The Baltic med 50 000 euro i år. Helene Isander, kommunikationsdirektör, berättar om organisationens arbete med Östersjön.

Berätta först hur ditt Östersjön ser ut?

Östersjön är en viktig del av vår kultur och som en stiftelse som är dedikerad till att främja ett friskt Östersjön, har vi en stark koppling till havet

Östersjön står inför stora utmaningar. Övergödning, döda zoner och förlusten av marint liv är allvarliga problem som kräver omedelbara åtgärder. För oss som organisation betyder ett friskt Östersjön mycket. Det handlar om att skydda och bevara den biologiska mångfalden, säkerställa att våra havsresurser är hållbara och tillgängliga för kommande generationer. Dessutom är Östersjön en plats för rekreation och avkoppling, där vi och många andra kan njuta av vårt unika innanhav.

Östersjöprojektet finansierar goda idéer och åtgärder för att främja Östersjöns tillstånd. Vad är er projektidé? Hur bidrar den till Östersjöns tillstånd?

Våra projekt fokuserar på att minska inflödet av näringsämnen till Östersjön genom att implementera innovativa åtgärder och lösningar. Genom att samarbeta med olika aktörer, företag och organisationer strävar vi efter att maximera vår påverkan och bidra till att förbättra Östersjöns tillstånd.

Vår projektidé bidrar till att förbättra Östersjöns tillstånd genom att minska övergödningen, vilket är det allvarligaste hotet mot havet. Genom att minska fosforhalterna minskar vi risken för algblomning, dålig vattentransparens och döda havsbottenområden. Detta gynnar både den biologiska mångfalden och fiskbeståndet.

Genom att fokusera på praktiska och mätbara projekt, och utvärdera dem baserat på kostnadseffektivitet, skalbarhet och strategisk passform, strävar vi efter att få en maximal avkastning för Östersjön. Vi söker ständigt efter nya idéer och åtgärder som kan bidra till att förbättra Östersjöns tillstånd

Vad betyder det för er att få finansiering ur Östersjöprojektet?

Vår samarbetspartner Ålandsbanken är lika passionerad för Östersjön som vi och vi är verkligen tacksamma för det generösa stöd som Östersjöprojektet ger. Tillsammans kan vi göra skillnad och vi värdesätter Östersjöprojektets kontinuerliga uppmuntran i arbetet med att främja vårt uppdrag, en rent och friskt Östersjön.

Har du bekantat dig med de andra projekten som i år fick finansiering ur Östersjöprojektet? Skicka en hälsning till ditt favoritprojekt!

Fantastiskt inspirerande att läsa om alla goda idéer och det viktiga arbete som sker bland alla vinnande organisationer. Vi som organisation bedriver just nu ett projekt i hamnar i Östersjöregionen i syfte att hitta kostnadseffektiva metoder för att minska läckaget av växtnäring i torrbulk vid hanteringen i hamnarna. Av den anledningen tycker vi att det var spännande att läsa mer om P2X Solutions, som också fokuserar på infrastruktur och praxis i Östersjöns hamnar.

Namn: Helene Isander

Titel: Kommunikationsdirektör

Finansiering: 50 000 euroa

Jaa somessa

Arkiv