Itämeren rehevöitymisen estämiseen keskittyvä Race For The Baltic on Itämeriprojektin pitkäaikainen yhteistyökumppani.

Itämeriprojekti rahoittaa Race For The Balticin toimintaa tänä vuonna 50 000 eurolla. Järjestön Itämerityöstä meille kertoo viestintäjohtaja Helene Isander. 

 

Kerro ensin, millainen on sinun Itämeresi?  

Itämeri on tärkeä osa kulttuuriamme, ja terveen Itämeren edistämiseen omistautuneena säätiönä meillä on vahva yhteys mereen. 

Itämeri on suurten haasteiden edessä. Rehevöityminen, kuolleet alueet ja meren eliöstön häviäminen ovat vakavia ongelmia, jotka edellyttävät välittömiä toimia. Meille organisaationa hyvinvoiva Itämeri merkitsee paljon. Kyse on biologisen monimuotoisuuden suojelemisesta ja säilyttämisestä sekä sen varmistamisesta, että Itämeren luonnonvarat ovat tulevien sukupolvien käytettävissä ja kestävällä pohjalla. Lisäksi Itämeri on virkistys- ja rentoutumispaikka, jossa voimme nauttia ainutlaatuisesta sisämerestämme. 

Itämeriprojekti rahoittaa hyviä ideoita ja toimintaa Itämeren tilan edistämiseksi. Millainen on teidän projektinne idea? Miten se edistää Itämeren tilaa? 

Hankkeemme keskittyvät vähentämään ravinnevirtaa Itämereen toteuttamalla innovatiivisia toimenpiteitä ja ratkaisuja. Teemme yhteistyötä eri toimijoiden, yritysten ja organisaatioiden kanssa ja pyrimme maksimoimaan vaikuttavuutemme ja parantamaan Itämeren tilaa. 

Hankeideamme parantaa Itämeren tilaa vähentämällä rehevöitymistä, joka on vakavin uhka merelle. Vähentämällä fosforitasoja vähennämme leväkukintojen, veden huonon läpinäkyvyyden ja kuolleen merenpohjan riskiä. Tämä edistää meren monimuotoisuutta ja myös kalakantoja. 

Keskittymällä käytännöllisiin ja mitattaviin hankkeisiin ja arvioimalla niitä kustannustehokkuuden, skaalautuvuuden ja strategisen sopivuuden perusteella, pyrimme saamaan Itämerelle parhaan mahdollisen vaikuttavuuden. Etsimme jatkuvasti uusia ideoita ja toimenpiteitä, jotka voivat auttaa parantamaan Itämeren tilaa. 

Mitä Itämeriprojektin rahoitus merkitsee teille? 

Yhteistyökumppanimme Ålandsbanken suhtautuu Itämereen yhtä intohimoisesti kuin mekin, ja olemme todella kiitollisia Itämeriprojektin avokätisestä tuesta. Yhdessä voimme vaikuttaa asioihin ja arvostamme Itämeriprojektin pitkäaikaista yhteistyökumppanuutta missiomme eli puhtaan ja terveen Itämeren edistämisessä.   

Oletko tutustunut Itämeriprojektin tämän vuoden muihin rahoituksen saaneisiin hankkeisiin? Lähetä terveisiä suosikkiprojektillesi! 

Hämmästyttävän inspiroivaa lukea kaikista hyvistä ideoista ja tärkeästä työstä, jota kaikkien voittajaorganisaatioiden keskuudessa tehdään. Organisaationa meillä on käynnissä Itämeren alueen satamissa hanke, jonka tavoitteena on löytää keinoja kasviravinnevuotojen vähentämiseksi satamissa. Tästä syystä oli jännittävää lukea P2X Solutionsin hankkeesta, joka keskittyy niin ikään Itämeren satamien infrastruktuuriin ja toimintatapoihin. 

 

Haastateltu: Helene Isander 

Titteli: Viestintäjohtaja 

Rahoitus: 50 000 euroa 

Jaa somessa

Arkisto