“Vähennämme Itämeriprojektin tuella vesistöjä rehevöittävien ravinteiden kuormitusta maa- ja metsätaloudesta ja poistamme mereen jo päätyneitä ravinteita ruovikoita niittämällä.” John Nurmisen Säätiö pelastaa Itämerta tuleville sukupolville.

Merihistorian kulttuuriperinteen vaalimisesta ja Itämeren suojelusta tunnettu John Nurmisen Säätiö on Itämeriprojektin pitkäaikainen yhteistyökumppani. Itämeriprojekti rahoittaa säätiön toimintaa tänä vuonna 80 000 eurolla. JNS:n Itämerityöstä meille kertoo varainhankkija Erkki Salo.

 

 

Kerro ensin, millainen on sinun Itämeresi? 

Itämereni on elävä, monimuotoinen ja alati muuttuva. Itämeri on myös osin tuntematon – se yllättää ja sen äärellä oppii uutta. Koen Itämeren äärellä syvää kunnioitusta ja yhteyttä sekä kutsua seikkailuun.

Puhdas, hyvinvoiva Itämeri merkitsee kirkkaita, mieleenpainuvia hetkiä ja muistoja. Rakastan kesäpäivien pitkiä avovesiuinteja ja hetkiä rannoilla perheen kanssa. Samaan aikaan tiedostan, että elämme kilpajuoksua luontokadon kanssa – kaikki toimet ympäristömme pelastamiseksi on otettava käyttöön. Onneksi voimme aloittaa läheltä. Vastuunamme on varmistaa, että Itämeri jää parempaan kuntoon tuleville sukupolville.

Itämeriprojekti rahoittaa hyviä ideoita ja toimintaa Itämeren tilan edistämiseksi. Millainen on teidän projektinne idea? Miten se edistää Itämeren tilaa?

Pelastamme John Nurmisen Säätiössä yhdessä Ålandsbankenin kanssa Itämerta ja sen perintöä tuleville sukupolville. Tuki John Nurmisen Säätiön hyväksi tuottaa tuloksia Itämeren hyväksi. Parannamme Itämeriprojektin turvin Itämeren tilaa vähentämällä mereen kohdistuvaa kuormitusta ja ympäristöongelmia, kuten rehevöitymistä ja luontokatoa. Vaalimme, elävöitämme ja välitämme myös mereen liittyviä tarinoita sekä kulttuuriperintöä, jotta ihmiset ymmärtäisivät miksi Itämerta pitää suojella.

Ympäristöhankkeissamme vähennämme Itämeriprojektin tuella vesistöjä rehevöittävien ravinteiden kuormitusta maa- ja metsätaloudesta sekä lannoitekuljetuksista, ja poistamme lisäksi mereen jo päätyneitä ravinteita ruovikoita niittämällä. Suojelemme meriluonnon monimuotoisuutta myös ennallistamalla meriajokasniittyjä sekä vähentämällä haitallisten aineiden pääsyä mereen.

Herättelemme ihmisiä toimimaan Itämeren pelastamiseksi ja tutkimaan suhdettaan mereen Tuntematon Itämeri -näyttelyssämme Suomenlinnassa. Seitsemän taitelijan näyttely on maksuton ja avoinna Suomenlinnan Levyhallissa 15.9. asti.

Mitä Itämeriprojektin rahoitus merkitsee teille?

Toiminnallisena säätiönä lahjoitukset ja avustukset ovat elintärkeitä Itämeren pelastustyömme mahdollistamiseksi.

Ålandsbanken on yhtenä John Nurmisen Säätiön pitkäaikaisena pääkumppanina merkittävässä roolissa mahdollistamassa toimintaamme. Itämeriprojektin rahoituksen turvin voimme toteuttaa vaikuttavia ja mitattavia toimia Itämeren hyväksi. Itämeriprojektin rahoitus on elintärkeää sille, että voimme ohjata tehokkaita toimia sinne, missä tarve on suurin.

Oletko tutustunut Itämeriprojektin tämän vuoden muihin rahoituksen saaneisiin hankkeisiin? Lähetä terveisiä suosikkiprojektillesi!

Kyllä olen! Jälleen erittäin vaikuttavia innovaatioita Itämeren hyväksi. Upeaa, että tukea kohdennetaan useille keskeisillä Itämeren suojelutoimijoille pitkäjänteisesti. Itämeriprojekti vauhdittaa tärkeitä uusia Itämerta pelastavia innovaatioita niin vihreän energiasiirtymän kuin itämeriystävällisen ruokavalion kokoamisen kautta. Onnittelut jokaiselle Itämeriprojektin rahoituksen saajalle – yhdessä pelastamme Itämeren!

 

Haastateltu: Erkki Salo

Titteli: Varainhankintajohtaja

Rahoitus: 80 000 euroa

 

Jaa somessa

Arkisto