Oy Lykkan Ab pyrkii vähentämään maatalouden ravinnepäästöjä ja edistämään uudistavan viljelyn menetelmiä.

Maanviljely on edelleen merkittävin Itämerta rehevöittävän typin ja fosforin lähde. Itämeriprojekti rahoittaa projektia, jossa uudistetaan viljelytapoja Ahvenanmaalla. Projektista meille kertoo ympäristöasiantuntija Lena Korkea-aho.

 

Kerro ensin, millainen on sinun Itämeresi?  Mitä Itämeri merkitsee sinulle?

Yhteyteni Itämereen on sisäsaaristossa olevan kesämökin kautta, jossa perhe viettää aikaa veneilyn, kalastuksen ja uinnin parissa. Parhaimmat hetket meren ääressä ovat aikaiset kesäaamut, kun saa kokea peilikirkkaan vedenpinnan ja hiljaisuuden. Itämeri on ollut myös tärkeä kulkureitti minulle, koska asuin pitkään Ruotsissa ja matkustin usein kotiin Suomeen laivalla.

Itämeriprojekti rahoittaa hyviä ideoita ja toimintaa Itämeren tilan edistämiseksi. Millainen on teidän projektinne idea? Miten se edistää Itämeren tilaa?

Maatalous on edelleen merkittävä ravinteiden päästölähde Itämereen, vaikka paljon työtä onkin tehty päästöjen vähentämiseksi. Uudistavassa viljelyssä pyritään eri viljelytoimenpiteillä maksimoimaan yhteytystä, lisäämään maaperän suojaa ja mahdollistamaan maaperässä olevien mikrobien työ. Näin edistetään hyvinvoivaa maaperää, jonka hiilivarasto kasvaa. Kun ravinne- ja vesitase on kunnossa, luonnon monimuotoisuus lisääntyy. Maatalousmaan hyvinvointi on isossa roolissa Itämeren suojelussa, koska sillä vaikutetaan ravinnepäästöihin.

Viljelytapojen muuttaminen vie aikaa ja maanviljelijät tarvitsevat tukea muutoksessa. Lykkanin projektissa kehitetään vapaaehtoinen kompensaatiomalli, jossa yritykset ja yksityishenkilöt voivat tukea uudistavaan viljelyyn siirtyviä viljelijöitä, jotka viljelytoimenpiteillä parantavat maaperän hyvinvointia ja samalla edistävät ympäristön sekä luonnon tilaa. Projektissa hyödynnetään parasta saatavilla olevaa tietoa siitä, miten arvioidaan maaperän hyvinvointia sekä kehtitetään konsepti mittaamiselle ja monitoroinnille kentällä. Kehitystyö tehdään yhdessä useamman koetilan ja yhteistyökumppanin kanssa.

Mitä Itämeriprojektin rahoitus merkitsee teille?

Ilman rahoitusta projekti ei toteutuisi. Kehitystyö vaatii sekä ajan että rahan sijoittamista näytteenottoon, analyyseihin sekä seurantaan.

Oletko tutustunut Itämeriprojektin tämän vuoden muihin rahoituksen saaneisiin hankkeisiin? Lähetä terveisiä suosikkiprojektillesi!

Minua kiehtoo useamman tahon yhteistyöprojektit, joissa haetaan synergioita ja monipuolista ympäristöhyötyä. Siksi suosikkini tämän vuoden palkinnonsaajien joukossa on Under Ytan, jossa yhdistetään tuulivoima Itämeren suojeluun. Meriviljely kuulostaa jännittävältä käsitteeltä!

 

Haastateltu: Lena Korkea-aho

Titteli: Vastuullisuusasiantuntija

Rahoitus: 70 000 euroa

 

Jaa somessa

Kategoriat

Arkisto