Oy Lykkan Ab har som mål att minska näringsutsläppen från jordbruket och främja regenerativa jordbruksmetoder.

Jordbruket är fortfarande den främsta källan till kväve och fosfor som eutrofierar Östersjön. Östersjöprojektet finansierar ett projekt var syfte är att reformera jordbruksmetoderna på Åland. Miljöexpert Lena Korkea-aho berättar om projektet.

 

Berätta först hur ditt Östersjön ser ut.

Min koppling till Östersjön är genom min sommarstuga i den inre skärgården, där familjen tillbringar tid med att åka båt, fiska och bada. De bästa stunderna vid havet är de tidiga sommarmorgnarna, då man kan uppleva det spegelblanka vattnet och tystnaden. Östersjön har också varit en viktig resväg för mig, eftersom jag bodde i Sverige under en lång tid och ofta reste hem till Finland med båt.

Östersjöprojektet finansierar goda idéer och åtgärder för att främja Östersjöns tillstånd. Vad är er projektidé? Hur bidrar den till Östersjöns tillstånd?

Jordbruket är fortfarande en stor källa till utsläpp av näringsämnen i Östersjön, även om mycket arbete har gjorts för att minska utsläppen. Regenerativt jordbruk använder en mängd olika jordbruksmetoder för att maximera kontakten, öka markskyddet och låta markens mikrober arbeta. Detta bidrar till en frisk jord med ett ökande kollager. När närings- och vattenbalansen är rätt ökar den biologiska mångfalden. Jordbruksmarkernas välmående spelar en viktig roll för att skydda Östersjön genom att påverka tillförseln av näringsämnen.

Att ändra jordbruksmetoder tar tid och jordbrukare behöver stöd i förändringen. Lykkans projekt utvecklar en frivillig kompensationsmodell där företag och privatpersoner kan stödja jordbrukare som övergår till regenerativt jordbruk, vilket förbättrar markens välbefinnande genom jordbruksmetoder som bidrar till miljön och naturen. I projektet utgår man från bästa tillgängliga kunskap om hur man bedömer markhälsan och utvecklar ett koncept för mätning och övervakning i fält. Utvecklingsarbetet kommer att genomföras i samarbete med flera försöksgårdar och partners.

Vad betyder det för er att få finansiering ur Östersjöprojektet?

Utan finansieringen skulle projektet inte kunnat genomföras. Utvecklingsarbetet kräver investeringar i både tid och pengar för provtagning, analys och uppföljning.

Har du bekantat dig med de andra projekten som i år fick finansiering ur Östersjöprojektet? Skicka en hälsning till ditt favoritprojekt!

Jag är fascinerad av flera av samarbetsprojekten, i vilka man söker synergier och mångsidiga miljöfördelar. Därför är min favorit bland årets pristagare Under Ytan, som kombinerar vindkraft med skydd av Östersjön. Marin odling låter som ett spännande koncept!

 

Namn: Lena Korkea-aho

Titel: Expert inom hållbarhet

Finansiering: 70 000 euro

Jaa somessa

Arkiv