”Kärnan i problemet är utmaningen att få människor att göra sig av med de kläder som ligger oanvända i deras garderober” – Emmy Clothing Companys innovation främjar en cirkulär ekonomi för kläder

Emmy Clothing Company Oy, Finlands största nätbutik för begagnade kläder, fick finansiering från Östersjöprojektet för att genomföra ett pilotprojekt tillsammans med det finska klädföretaget Nanso. Timo Huhtamäki, verkställande direktör för Emmy, berättar för oss om projektet.

Berätta först hur ditt Östersjön ser ut.

Redan som barn hade jag som hobby att fiska gädda med fluga. När jag flyttade till Helsingfors byttes inlandsvattnen ut mot Östersjöns stränder. Det blev en rejäl överraskning för mig att se vilken ärtsoppa Östersjön höll på att bli. Upplevelsen öppnade mina egna ögon och sedan dess har jag sett på all verksamhet ur perspektivet hur vi kan minska belastningen på vårt unika hemmahav. Under min karriär har jag lanserat komposter, torrtoaletter, fiskfoder som förbättrar Östersjöns tillstånd och nu senast konsumentlösningar för cirkulär ekonomi. Jag anser att alla dessa lösningar underlättar för enskilda individer att skapa en mer hållbar värld och förbättra Östersjöns tillstånd.

Östersjöprojektet finansierar goda idéer och åtgärder för att främja Östersjöns tillstånd. Vad är er projektidé? Hur bidrar den till Östersjöns tillstånd?

Klädindustrin är en av de mest förorenande industrierna i världen. I takt med att den cirkulära ekonomin inom klädbranschen växer har utbudet av begagnade produkter blivit en flaskhals i den cirkulära ekonomin. Kärnan i problemet är utmaningen att få människor att göra sig av med de kläder som ligger oanvända i deras garderober. Emmy hade identifierat en lösning för att göra det så enkelt och problemfritt som möjligt för människor att sälja sina kläder genom en nyckel i handen- tjänst.

Således skapade Emmy ett projekt som heter Emmyfy. Emmyfy är en kombination av teknik och tjänst som gör det enkelt för företag och organisationer att erbjuda sina kunder eller intressenter ett enkelt sätt att sälja sina kläder och tjäna pengar. Med Emmyfy blir företaget eller organisationen en accelerator för cirkulär ekonomi, eftersom dess kunder och intressenter enkelt kan sälja de kläder som ligger och sover i garderoben och tjäna pengar på cirkulär ekonomi. Det finska klädföretaget Nanso har varit först ut med att använda tjänsten.

 

 

Vad betyder det för er att få finansiering ur Östersjöprojektet?

Finansieringen möjliggjorde den första fasen av Emmyfys utveckling och lanseringen av det första pilotprojektet för det finska klädföretaget Nanso. I praktiken innebär Emmyfy-tjänsten att Emmy och Nanso har slagit ihop försäljningen av begagnade kläder i Nansos webbtjänst. Tjänsten bygger på second hand-webbutiken Emmy, som sköter försäljningen av kläder för Nansos kunders del. Intäkterna från försäljningen av kläderna går direkt till Nansos kunder.

Det framgångsrika pilotprojektet har gjort det möjligt att erbjuda tjänsten även till andra aktörer, och under sommaren har vi fått flera intresserade företag som anslutit sig. Finansieringen från Östersjöprojektet har alltså möjliggjort pilotprojektet och därmed skapat en grund för att skala upp den cirkulära ekonomin till andra företag och organisationer.

Har du bekantat dig med de andra projekten som i år fick finansiering ur Östersjöprojektet? Skicka en hälsning till ditt favoritprojekt!

Personligen tycker jag mycket om Hailias affärsidé, som innebär att vi genom våra egna matval kan äta Östersjön ren. Samtidigt ökar förädlingsvärdet för småfisk, vilket kommer att påverka den finska ekonomins självförsörjning, eftersom vi kan få fisk av hög kvalitet från närmare och mer ekologiska källor. Jag hoppas att varje finländare inom en snar framtid får möjligheten att bekanta sig med småfiskprodukter i skolan genom skolmåltider.

 

Namn: Timo Huhtamäki

Titel: Verkställande direktör

Finansiering: 30 000 euro

Jaa somessa

Kategorier

Arkiv