”Tanken bakom vårt projekt är att möjliggöra användningen av koldioxidsnåla elektriska bränslen inom sjötransporter och hamnområden” – P2X Solutions

Berätta först hur ditt Östersjön ser ut? Vad betyder Östersjön för dig?

Nedan har vi samlat några tankar om hur vårt Greenteam ser på Östersjön och vad det betyder för oss.
”Östersjön är ett löfte om frihet och äventyr.”
”Östersjön är en vind som fladdrar i håret och en våg som glittrar i ögonen ger dig kraft att fortsätta.”
”Östersjön för in naturen i stadsmiljön och skapar en maritim miljö för vandring och motion.”
”Östersjön är ett stolt hem för sill.”
”Östersjön förbinder Finland med Europa.”
”Östersjön innebär ett skärgårdsäventyr.”

Östersjöprojektet finansierar goda idéer och åtgärder för att främja Östersjöns tillstånd. Vad är er projektidé? Hur bidrar den till Östersjöns tillstånd?

Tanken med vårt projekt är att utforska koldioxidsnåla hamnvärdekedjor i Östersjön och därmed möjliggöra införandet av nya elektriska bränslen med låga utsläpp (grön vätgas, e-metan, e-metanol och e-ammoniak) för både sjötransporter och hamnområden.  Införandet av elbränslen minskar koldioxidutsläppen och begränsar därmed klimatförändringen. Att mildra klimatförändringarna förbättrar i sin tur välbefinnandet för den ömtåliga biologiska mångfalden i kust- och havsområden.  Vi fokuserar också på säkerhets- och licensfrågor för elektriska bränslen, så att införandet av nya bränslen kan genomföras på säkrast möjliga sätt för Östersjön.

Vad betyder det för er att få finansiering ur Östersjöprojektet?

Vi är fast beslutna att främja införandet av nya gröna lösningar i hela vår värdekedja och öka medvetenheten om dem även i samhället i stort. Finansieringen ur Östersjöprojektet ger oss möjlighet att fortsätta vårt arbete med att främja införandet av nya gröna lösningar och därmed göra ett konkret arbete för att skydda Östersjön, som ligger oss varmt om hjärtat.

 

 

Har du bekantat dig med de andra projekten som i år fick finansiering ur Östersjöprojektet? Skicka en hälsning till ditt favoritprojekt!

Vi skickar en särskild hälsning till de små fiskarna i Hailia! Förhoppningsvis kommer vi snart att kunna äta Östersjön ren även i våra lokala butiker. Grattis även till alla andra fantastiska projekt som fått finansiering!

 

Namn: Jenni Borg  

Titel: Specialist, P2X Solutions Oy

Finansiering: 60 000 euro

 

Jaa somessa

Arkiv