“Med stöd av Östersjöprojektet minskar vi näringsbelastningen från jord- och skogsbruk som eutrofierar vattendrag samt avlägsnar näringsämnen, som redan har hamnat i havet, genom klippning av gräsmarker.” John Nurminens Stiftelse räddar Östersjön för kommande generationer

 John Nurminens Stiftelse, som är känd för sitt engagemang för att bevara det maritima kulturarvet och skydda Östersjön, är en långvarig partner till Östersjöprojektet. I år finansierar Östersjöprojektet stiftelsens verksamhet med 80 000 euro. Erkki Salo, direktör för medelsanskaffning, berättar för oss om JNS:s Östersjöarbete.

 

 

Berätta först hur ditt Östersjön ser ut.

Mitt Östersjön är levande, mångsidigt och ständigt föränderligt. Östersjön är också delvis okänt – det överraskar och man lär sig nya saker. Jag känner en djup respekt för och samhörighet med Östersjön, som inbjuder till äventyr.

Ett rent och välmående Östersjön innebär ljusa, minnesvärda stunder och minnen. Jag älskar de långa simturerna i öppet vatten under sommardagarna och stunderna på stränderna med min familj. Samtidigt är jag medveten om att vi befinner oss i en kapplöpning mot förlusten av biologisk mångfald – alla åtgärder måste vidtas för att rädda vår miljö. Lyckligtvis kan vi börja i vår näromgivning. Det är vårt ansvar att se till att Östersjön förblir i bättre skick för kommande generationer.

 

Östersjöprojektet finansierar goda idéer och åtgärder för att främja Östersjöns tillstånd. Vad är er projektidé? Hur bidrar den till Östersjöns tillstånd?

Vi på John Nurminens Stiftelse, tillsammans med Ålandsbanken, räddar Östersjön och dess arv för kommande generationer. Stöd till John Nurminens Stiftelse ger resultat för Östersjön. Med hjälp av Östersjöprojektet förbättrar vi Östersjöns tillstånd genom att minska föroreningar och miljöproblem såsom övergödning och förlusten av biologisk mångfald. Vi bevarar, levandegör och kommunicerar också maritima berättelser och kulturarv för att hjälpa människor att förstå varför Östersjön måste skyddas.

Våra miljöprojekt, som stöds av Östersjöprojektet, minskar belastningen av näringsämnen från jordbruk, skogsbruk och gödseltransporter som eutrofierar vattendrag, och tar bort näringsämnen som redan har hamnat i havet genom klippning av gräsmark. Vi skyddar också den marina biologiska mångfalden genom att återställa sjögräsängar och minska utsläppen av skadliga ämnen i havet.

Vi uppmuntrar människor att vidta åtgärder för att rädda Östersjön och utforska sin relation till havet i vår utställning Okänd Östersjö på Sveaborgs slott. Utställningen med sju konstnärer är gratis och öppen till den 15 september i Levyhallen på Sveaborg.

 

Vad betyder det för er att få finansiering ur Östersjöprojektet?

Som en operativ stiftelse är donationer och bidrag avgörande för att möjliggöra vårt arbete med att rädda Östersjön.

Ålandsbanken, som är en av John Nurminens Stiftelses långvariga huvudsamarbetspartners, spelar en viktig roll för att möjliggöra vår verksamhet. Med hjälp av finansieringen från Östersjöprojektet kan vi vidta effektiva och mätbara åtgärder för Östersjön. Östersjöprojektets finansiering är avgörande för att vi ska kunna vidta effektiva åtgärder där behovet är som störst.

 

Har du bekantat dig med de andra projekten som i år fick finansiering ur Östersjöprojektet? Skicka en hälsning till ditt favoritprojekt!

Ja, det har jag! Återigen, mycket imponerande innovationer för Östersjön. Det är fantastiskt att stödet riktas till ett antal viktiga aktörer för Östersjöns bevarande på lång sikt. Östersjöprojektet påskyndar viktiga nya innovationer för att rädda Östersjön, både genom den gröna energiomställningen och genom Östersjövänlig kost. Grattis till var och en av mottagarna av Östersjöprojektets finansiering – tillsammans kommer vi att rädda Östersjön!

 

Namn: Erkki Salo

Titel: Direktör för medelsanskaffning

Finansiering: 80 000 euro

 

Jaa somessa

Kategorier

Arkiv