Baltic Sea Science Center öppnar dörrarna för gymnasieelever, knyter samman unga människor och uppmuntrar till ansvarstagande

BSSC, som ingår i Skansen i Stockholm, och Marint Kunskapscenter i Malmö samlar forskare, experter och ungdomar från hela Sverige för att öka kunskapen om Östersjön. Gemensamma evenemang och möten, även i en digital miljö, ger unga människor verktyg för att påverka Östersjöns tillstånd. Enhetschef Anna Björn och verkställande direktör Michael Palmgren berättar mer om projektet.

Berätta först hur ditt Östersjön ser ut?

Anna: Jag njuter av havet till fullo, både ovan och under ytan. Mitt Östersjön är unikt, fantastiskt och levande. Det är ett hav som knyter oss samman med varandra. Visst finns det utmaningar, men de måste vi axla och fortsätta ta oss an.

Michael: För mig är framtidens Östersjön ett levande havsområde som knyter samman länderna runtomkring. För närvarande är Östersjön ett stressat havsområde med övergödning och överfiske, men genom att öka medvetenheten om havet ho oss alla kan vi förändra detta. Ett friskt, rent och produktivt hav är avgörande för oss alla.

Östersjöprojektet finansierar goda idéer och åtgärder för att främja Östersjöns tillstånd. Vad är er projektidé? Hur bidrar den till Östersjöns tillstånd?

Anna: Vår idé är att uppmuntra ungdomar att göra sin röst hörd och se att de kan bidra till förändring. Vi har märkt att många ungdomar har många tankar, förhoppningar och ideal och att de vill ta ansvar. Vi måste ge dem möjligheten att göra det, utan att lägga all tyngd på deras axlar. Att låta ungdomar träffas och diskutera samtidigt som de lär sig och får känna hopp är vägen framåt. Kunskap är en oerhört viktig och helt avgörande faktor för att det skall vara möjligt att förbättra Östersjön.

Michael: Vi vill ge ungdomarna information, verktyg att förändra och en röst för att bli delaktiga i framtida beslut som rör Östersjön. Ungdomar är framtidens beslutsfattare.

Vad betyder det för er att få finansiering ur Östersjöprojektet?

Finansieringen har öppnat vägen för att göra projektet ännu bättre. Den har gjort det möjligt för oss att utvidga konceptet, som syftar till vars mål är att nå ännu fler ungdomar och ge dem en plattform.

Har du bekantat dig med de andra projekten som i år fick finansiering ur Östersjöprojektet? Skicka en hälsning till ditt favoritprojekt!

Anna: Jag tycker att Projekt Björkskär är enormt intressant! Att se ett samlat projekt kring vindkraft och biologisk mångfald och möjligheterna vindkraftparker kan medföra är helt klart i linje med grön omställning när den är som bäst.

Michael: Projekt Björkskär är även ur min synpunkt intressant. Jag ser likheter med de som vi sett vid Öresundsbron och vindkraftsparkerna här i södra Östersjön. Alla pelare blir artificiella rev med musslor, alger och mängder av fisk. Jag fäste uppmärksamhet även vid Hailia Nordics projekt som förädlar strömming till livsmedel.

Namn: Anna Björn, enhetschef på Baltic Sea Science Center och Michael Palmgren, verksamhetschef för Naturrum Öresund/Marinskunskapscenter

Finansiering: 15 000 euro

Jaa somessa

Arkiv