Håll Skärgården Ren rf:s fadderskolprogram kombinerar teori och praktik – ”Utan Östersjöprojektet hade detta förblivit en idé” 

Håll Skärgården Ren rf:s projekt Snygg Beach, som är en långvarig partner till Östersjöprojektet, startade med finansiering från Östersjöprojektet. Nu har projektet utvidgats till ett fadderskolprojekt som omfattar hela det finska grundskolesystemet, vilket Julia Jännäri, programchef för HSR rf, förklarar mer i detalj. 

Berätta först hur ditt Östersjön ser ut. 

För mig är Östersjön en fristad som ger mig ro i själen. De lerbaserade stränderna vid kusten i sydvästra Finland och de klippiga grottorna i den yttre skärgården ligger mig bägge varmt om hjärtat. Jag känner mig som mest fridfull när jag tillbringar tid på min stuga i Vänö skärgård. När man både arbetar och tillbringar tid vid havet kan man inte blunda för dess problem och nöd. Därför är det fantastiskt att se hur aktörer som Östersjöprojektet kan främja ett brett spektrum av projekt för att förbättra havets tillstånd. 

Östersjöprojektet finansierar goda idéer och åtgärder för att främja Östersjöns tillstånd. Vad är er projektidé? Hur bidrar den till Östersjöns tillstånd? 

Håll Skärgården Ren rf är involverad i Östersjöprojektet genom fadderskolprogrammet Snygg Beach. Syftet med programmet är att erbjuda alla finska grundskolor en kostnadsfri aktivitet för att hjälpa barn att lära sig om nedskräpning och nedskräpningens effekter på vattendrag. Programmet kombinerar teori och praktik, som en motvikt till klassrumsundervisningen stärker eleverna sin relation till naturen genom att ta hand om sin egen fadderstrand. 

Syftet med det skolövergripande programmet är att ge barn och ungdomar bästa möjliga förutsättningar för att värna om miljön och främja noll nedskräpning. 

Vad betyder det för er att få finansiering ur Östersjöprojektet? 

Finansieringen av Östersjöprojektet är själva livskraften för vår miljöfostran. Fadderskolprogrammets moderprogram Snygg Beach, startades med stöd av Östersjöprojektet och Östersjöprojektet har gjort det möjligt för programmet att fokusera ännu mer på miljöutbildning. Utan Östersjöprojektet skulle fadderskolprogrammet Snygg Beach antagligen ha förblivit en idé, så vi är mycket tacksamma för det stöd och förtroende som Östersjöprojektet har visat för vårt arbete. 

Har du bekantat dig med de andra projekten som i år fick finansiering ur Östersjöprojektet? Skicka en hälsning till ditt favoritprojekt! 

Östersjöns utmaningar har återigen tacklats på ett verkligt tvärvetenskapligt sätt och alla projekt är extremt bra, så det är svårt att lyfta fram något framför de andra. 

Min personliga favorit är dock kanske Hailia Nordic Oy:s projekt som höjer profilen för Östersjöns ”skräpfiskar” och förädlar produkterna till människors matbord. Syftet med projektet blir tydligt även för vanliga människor som inte känner till Östersjöns problem, och alla kan delta i det genom att ibland ersätta proteinkällan i sin måltid med Östersjöfisk, så att det både främjar en hälsosam matkultur och minskar övergödningen. Det är fantastiskt att du kan ta hand om vår älskade Östersjö genom att njuta! 

Jaa somessa

Kategorier

Arkiv