Skärgårdshavets största enskilda marina skyddsområde inrättades med hjälp av Östersjöprojektet – Baltic Sea Action Group fortsätter sitt unika Ett levande Östersjön-projekt.

Ett levande Östersjön -projektet fokuserar på privatägda vatten, eftersom en stor del av den marinbiologiska mångfalden som behöver skyddas finns i privatägda områden. Anna Klemelä, projektledare på Baltic Sea Action Group, berättar vad som gör henne glad över de projekt som finansieras av Östersjöprojektet och vad BSAG har uppnått med hjälp av finansieringen.

Berätta först hur ditt Östersjön ser ut? 

Mitt Östersjön är överraskande och mystiskt i sin mångfald. Under ytan, dold för människans ögon, finns en annan verklighet. De senaste åren har jag tillbringat vintrarna på Själö i Skärgårdshavet, där Östersjöns närvaro på ett naturligt sätt förstärks. Östersjön kan, framför allt på en ö, betyda tystnad och lugn, men också häftiga stormar och en oemotståndlig naturkraft som sätter saker i perspektiv.

Östersjöprojektet finansierar goda idéer och åtgärder för att främja Östersjöns tillstånd. Vad är er projektidé? Hur bidrar den till Östersjöns tillstånd?

I Ett levande Östersjön -projektet skyddar vi olika undervattensområden, med fokus på privatägda vatten. Forskning visar att en stor del av de populationer av undervattensvarelser som behöver skyddas finns i privatägda områden. Vi identifierar områden som är lämpliga att skyddas, har kontakt med ägarna och underlättar dialogen mellan ägare och miljöexperter. Vi vill att privat bevarande ska vara frivilligt och bygga på ett konstruktivt samarbete med vattenområdets ägare. Genom information till allmänheten ökar vi också medvetenheten om Östersjöns unika karaktär, samt hur vackert det är under ytan. Att skydda Östersjöns biologiska mångfald är viktigt eftersom den rika biologiska mångfalden i ekosystemet kan bekämpa hot som övergödning och klimatförändringar.

Vad betyder det för er att få finansiering ur Östersjöprojektet?

Tack vare finansieringen från Östersjöprojektet har vi kunnat genomföra Ett levande Östersjön -projektet och således främja skyddet av den biologiska mångfalden i Östersjön. Finansieringen har hjälpt oss att fokusera på att bevara vår unika marina miljö, som har utvecklats med stormsteg under projektets gång. Till exempel inrättades Skärgårdshavets största privata skyddsområde, Gullkrona, med finansiering från Östersjöprojektet. BSAG är även involverat i två andra projekt för att förbättra marinbiologins tillstånd, och där bidrar Östersjöprojektet med ett betydande bidrag i samfinansieringen.

Har du bekantat dig med de andra projekten som i år fick finansiering ur Östersjöprojektet? Skicka en hälsning till ditt favoritprojekt!

Det är glädjande att se stor diversitet i de projekt som finansieras av Östersjöprojektet, eftersom de problem som Östersjön står inför också är olika och kräver olika typer av lösningar. Projekt Björkskär, där man undersöker om infrastrukturen för vindkraftsparker lämpar sig för marin odling, imponerar till exempel både med sin aktualitet och sina insatser för att främja den biologiska mångfalden under vattnet.

Jaa somessa

Kategorier

Arkiv