Östersjöns unga hjältar utbildar grundskoleelever i medvetenhet om Östersjön

Att nå ut till nästa generation är en investering i Östersjöns framtid, säger Thomas Saurén på Östersjöfonden. Östersjöprojektet finansierar en serie utbildningsfilmer om livet i Östersjön och människans påverkan på havet, som Östersjöfonden tagit fram.

Berätta först hur ditt Östersjön ser ut. Vad betyder Östersjön för dig?

Vi har en stuga i Ålands skärgård. Vi får bada, leka och paddla i Östersjön, som är ett vackert hav på många sätt. Det visar oss de spegelblanka nätterna och de vilda höststormarna och det får oss att förundras över den kraft och känslighet som finns i havet. Tyvärr är Östersjön också ett av världens mest förorenade innanhav. Dess unika flora och fauna behöver skyddas.

Östersjöprojektet finansierar goda idéer och åtgärder för att främja Östersjöns tillstånd. Vad är er projektidé? Hur bidrar den till Östersjöns tillstånd?

Östersjön Unga Hjältar är ett utbildningsprojekt som riktar sig till elever i årskurs 1–6 i Sverige, Åland och svenskspråkiga grundskolor i Finland. Utbildningsmaterialet består av 50 korta, roliga filmer om livet i och kring Östersjön och människans påverkan på havet.

Metoden för inlärning bygger på mikrolektionskonceptet ”Grej of the day”, där eleverna under en mikrolektion på cirka två minuter får lära sig minst en ny och spännande sak om Östersjön. Att öka medvetenheten om Östersjön och stimulera nyfikenheten hos nästa generation är en investering i framtiden, så att dagens grundskoleelever en dag kan bli Östersjöhjältar.

Vad betyder det för er att få finansiering ur Östersjöprojektet?

Finansieringen kommer att göra det möjligt för oss att fortsätta vårt arbete med att utveckla undervisningsmaterialet och även att börja förbereda en finsk översättning av materialet så att vi kan nå finska grundskolor.

Har du bekantat dig med de andra projekten som i år fick finansiering ur Östersjöprojektet? Skicka en hälsning till ditt favoritprojekt!

Allt som kan hjälpa Östersjön förtjänar uppmuntran och hejarop! Jag skickar mina hälsningar till alla de andra projekten och tackar dem för deras engagemang.

 

Jaa somessa

Arkiv