WWF Suomi – vuosittainen rahoitus (25 000 € vuonna 2019)

Kuvan on ottanut Ari Heinilä.

WWF Suomi – vuosittainen rahoitus (25 000 € vuonna 2019)

 

WWF Suomi on osa kansainvälistä WWF-verkostoa, jolla on toimintaa noin sadassa maassa, kaikilla mantereilla. WWF Suomi on työskennellyt Itämeren suojelemiseksi jo yli 30 vuotta. WWF Suomen Itämeri-työ kattaa kaikki toimintamuodot aina poliittisesta vaikuttamisesta käytännön kenttätyöhön.

1. Projektin tausta:

Itämeri kärsii erityisesti rehevöitymisestä. Myös ylikalastus, öljykuljetukset, lisääntyvä laivaliikenne ja ilmastonmuutos uhkaavat Itämerta. Suomessa erityisesti Itämeren rannikkovedet voivat huonosti. Ihminen on tähän suurin syypää. Rannikkovesiämme rehevöittävät eniten maa- ja metsätaloudesta valuvat ravinteet.

Itämeren rantavaltiot ovat sitoutuneet parantamaan Itämeren tilaa merkittävästi vuoteen 2021 mennessä. Valtiot allekirjoittivat Itämeren suojeluun tähtäävän toimenpideohjelman, Baltic Sea Action Planin, runsaat kymmenen vuotta sitten. Kaikki Itämeren yhdeksän rantavaltiota ovat kuitenkin lipsuneet sitoumuksistaan terveemmän Itämeren saavuttamiseksi.

2. Projektin tavoite:

Tavoitteenamme on Itämeren palauttaminen hyvään ekologiseen tilaan sekä terveet, ympäristön muutoksille vastustuskykyiset ja elinvoimaiset eliöyhteisöt. Vaikutamme päättäjiin, teemme yhteistyötä yritysten kanssa ja osallistumme tutkimushankkeisiin ja kenttäprojekteihin. Työskentelemme sekä Suomessa että Itämeren rantavaltioiden WWF-toimistot kattavan Itämeri-verkostomme kautta.

Työmme on varsin kattavaa: vaikutamme meripolitiikkaan sekä EU:n kautta että HELCOMin virallisina tarkkailijajäseninä, vaikutamme maatalouden tukipolitiikkaan kestävien viljelykäytäntöjen aikaansaamiseksi, toimimme EU:ssa ja Suomessa ylikalastuksen ja laittoman kalastuksen lopettamiseksi Itämerellä, vaikutamme aktiivisesti asiantuntijana muovin käytön järkeistämiseksi sekä roskaantumisen kitkemiseksi Itämerellä sekä autamme kuluttajia ja kalakauppiaita tekemään Itämeren kalakantojen näkökulmasta hyviä valintoja Kalaoppaamme avulla.

Kenttätyömme on laajaa: kunnostamme rannikon ja saariston uhanalaisia ja lajistoltaan arvokkaita perinneympäristöjä talkoovoimin, rakennamme kosteikkoja ja ennallistamme soita, kunnostamme erittäin uhanalaisen taimenen lisääntymis- ja poikasalueita mereen laskevissa joissa ja varaudumme öljyonnettomuuksiin ylläpitämällä ja kouluttamalla vapaaehtoisia öljyntorjuntajoukkoja.

3. Projektin vaikutus Itämeren tilaan:

Vuosien varrella useat vaatimuksemme ovat toteutuneet ja Itämeren suojelemiseksi on otettu paljon edistysaskelia. Itämeren palauttaminen hyvään ekologiseen tilaan ja Itämeren suojelun toimintaohjelman täysimittainen toteuttaminen tämän tavoitteen saavuttamiseksi vaativat kuitenkin vielä paljon työtä.

 

Jaa somessa

Kategoriat

Arkisto