Itämeri-lähettiläsvierailut kouluissa – 10 000 €

Projektimme tavoitteena on järjestää puolentoista vuoden aikana 600 elämyksellistä Itämeri- lähettiläiden pitämää oppituntia peruskouluissa sekä toisen asteen oppilaitoksissa eri puolilla Suomea.

1. Projektin nimi ja sen toteuttaja

Itämeri-lähettiläsvierailut kouluissa, Luonto-Liitto r.y.

2. Ongelman kuvaus

Itämeren luonnon ja ekosysteemien kauneus ja monimuotoisuus on monille tuntematon. Projektin tarkoitus on lisätä tietoa ja tietoisuutta Itämerestä ja auttaa luomaan suhde mereen. Samalla herätetään halua toimia meren puolesta ja tarjotaan nuorille mahdollisuus näkemystensä esittämiseen.

3. Mihin projekti tähtää? / Miltä ratkaisunne näyttää?

Projektimme tavoitteena on järjestää puolentoista vuoden aikana 600 elämyksellistä Itämeri- lähettiläiden pitämää oppituntia peruskouluissa sekä toisen asteen oppilaitoksissa eri puolilla Suomea. Projektin päämääränä on tavoittaa 8000 lasta ja nuorta. Vierailuilla lapsille ja nuorille tarjotaan mahdollisuus myös omien Itämeri-viestien tuottamiseen ja jakamiseen sosiaalisessa mediassa. Osa vierailuista toteutetaan rantaretkiopastuksina Itämeren rannoille. Vierailuita toteutetaan sekä suomenkielisissä että ruotsinkielisissä kouluissa.

Koulutamme 60 pääasiassa nuorta Itämeri-lähettilästä kouluvierailuja pitämään. Itämeri- lähettiläät pääsevät tekemään käytännön ympäristökasvatustyötä kouluissa ja toimimaan ympäristökansalaisen roolimalleina. Lähettiläät saavat merkityksellisyyden kokemuksia saadessaan osallistua ja vaikuttaa tärkeänä pitämäänsä asiaan. Lähettilästunnit tukevat koulujen opetussuunnitelmien kestävän kehityksen ja aktiivisen kansalaisuuden aihekokonaisuuksia. Kouluille tarjotaan mahdollisuus myös oma-aloitteisesti käyttää vierailujen materiaaleja ja ideoita omassa toiminnassaan. Näin Itämeri-viestimme tavoittaa käytännössä vielä enemmän lapsia ja nuoria.

4. Miten projekti myötävaikuttaa Itämeren tilan parantamiseen?

Kouluvierailujen tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten kiinnostusta ja tietoisuutta Itämerestä ja mereen liittyvistä uhkista, sekä erityisesti omista mahdollisuuksista osallistua Itämeren suojeluun. Vierailut auttavat lapsia ja nuoria havaitsemaan omia vaikutusmahdollisuuksiaan Itämeren tilaan ja rohkaisevat heitä toimimaan Itämeren puolesta omassa arjessaan ja esimerkiksi sosiaalisessa mediassa.