Itämeriprojektin ilmastonmuutosta torjuvat hankkeet voivat vaikuttaa suotuisasti koko planeetan biodiversiteettiin

Luontokato ja ilmastonmuutos liittyvät läheisesti toisiinsa. Itämeriprojektin rahoittamilla hankkeilla voidaan aikaansaada suuri muutos teollisuuden eri aloille.  

Ilmastonmuutoksen aiheuttama elinympäristöjen köyhtyminen ja häviäminen ovat suuri uhka luonnon monimuotoisuudelle. 

Ihmisen ilmakehään päästämät kasvihuonekaasut kiihdyttävät ilmastonmuutosta. Pelkästään ruoantuotanto aiheuttaa noin kolmekymmentä prosenttia ihmisen tuottamista kasvihuonekaasupäästöistä. Pääosin ne tulevat kahdesta lähteestä, eli maankäytöstä ja eläintuotannosta.  

Eläinperäisillä tuotteilla on tyypillisesti suuri hiilijalanjälki. Se syntyy sekä eläimille tuotetusta rehusta että sen kulutuksesta ja eläinten lannan käsittelystä ja varastoinnista.  Lihan hiilijalanjälki syntyy muun muassa tuotantoeläimille valmistetun rehun tuotannosta ja -kulutuksesta sekä lannan käsittelystä ja varastoinnista. Lisäksi hiilijalanjälkeen lasketaan eläinsuojien energiankulutus sekä eläinten ruoansulatuksessa syntyvä metaani, joka on hiilidioksidia moninkertaisesti voimakkaampi kasvihuonekaasu.  

Itämeriprojektin rahoittama teknologia-alan startup Solar Foods on kehittänyt tavan tuottaa ravinteikasta Solein-proteiinia hyödyntämällä fermentaatiota, ilmaa ja sähköä. Lähes kaikki tarvittavat raaka-aineet saadaan puhtaasti ilmasta, joten proteiinia voidaan tuottaa myös vaikkapa kuivilla kesannoilla. Näin pystytään valmistamaan elintarvikkeita, jotka tuotetaan ilman maatalouden ympäristölle aiheuttamaa kuormitusta ja fossiilisia polttoaineita. Myöskään kasvihuonekaasuja ei synny. Parhaillaan Solar Foods on mukana Euroopan innovaationeuvoston Hydrocow-projektissa, jonka tarkoituksena on kehittää keinotekoinen maitoproteiini elintarvikekäyttöä varten hiilidioksidia ja sähköä hyödyntämällä. Onnistuessaan tämä voi tarkoittaa merkittäviä vähennyksiä ympäristöpäästöissä. 

Myös tekstiili- ja vaateteollisuus tuottaa valtavan määrän päästöjä. Suomen Tekstiili- & Muoti ry:n mukaan alan teollisuus tuottaa nykyään saman verran hiilidioksidipäästöjä kuin lento- ja laivaliikenne yhteensä. Suuri syyllinen vallitsevaan tilanteeseen on nopeakiertoinen pikamuoti. Alalla on esitetty arvio, että ilmastopäästöt leikkaantuisivat puoleen, jos vaatteita käytettäisiin tuplasti pidempään.  

Suomen suurin käytettyjen merkkivaatteiden verkkokauppaan erikoistunut yritys Emmy tekee tärkeää työtä pidentämällä vaatteiden käyttösykliä ja nostamalla pre-loved -tekstiilien profiilia vaihtoehtona uusille tuotteille. Itämeriprojektin rahoituksen turvin Emmy kehittää entistä kuluttajaystävällisempää ja helpompaa käytettyjen vaatteiden verkkokauppaa.  

Ilmakehään hiilidioksidia vapauttaa myös energiateollisuus, joka käyttää runsaasti fossiilisia polttoaineita. Öljyn ja hiilen käyttö kiihdyttävät ilmastonmuutosta, eivätkä nämä luonnonvarat uusiudu. Niiden tilalle tarvitaan ilmastonmuutosta ehkäiseviä, kestäviä ratkaisuja.  

Yksi vastaus on vihreä vety ja synteettiset polttoaineet. Itämeriprojekti on rahoittanut kahdella rahoituskierroksella P2X Solutionsia, joka on suomalainen vihreän vedyn ja Power-to-X-teknologian edelläkävijä. Yritys vauhdittaa vetymarkkinan syntyä kokonaisvaltaisesti ja innovatiivisesti arvoketjun kaikilla osa-alueilla, toimii vihreän vedyn ja synteettisen polttoaineen tuottajana ja jakelijana sekä toimittaa vetylaitoksia avaimet käteen -periaatteella.  

Itämeriprojektin rahoitus on ollut osaltaan mukana vauhdittamassa esimerkiksi Suomen ensimmäisen, teollisen mittakaavan uusiutuvan vihreän vedyn ja synteettisen metaanin tuotantolaitosta Harjavaltaan. Vihreässä vedyssä piilee valtava potentiaali – paitsi osana vihreää siirtymää, myös Euroopan energiaomavaraisuuden edistäjänä, joka voi kohentaa koko maapallon elinvoimaa.   

 

Lue myös:

Ennallistamista, suojelua ja puulaatikoita – Itämeriprojektin hankkeet vaalivat biodiversiteettiä monin keinoin 

Jaa somessa

Arkisto