Hiiliviljelyverkosto – 33 000 €

Hiiliviljelyverkosto – luomuviljelijä ilmastonmuutoksen hillitsijänä – 33 000 €

Kouluttamalla luomuviljelijät hiiliviljelijöiksi teemme pelloista hiilinieluja ja tukimme ravinnevuodot vesistöihin.

1. Projektin nimi ja sen toteuttaja

Hiiliviljelyverkosto – luomuviljelijä ilmastonmuutoksen hillitsijänä. Luomuliitto on luomuviljelijöiden etujärjestö, joka edistää suomalaista luomutuotantoa ja siten puhtaan ja monipuolisen ruuan tuotantoa sekä maaperän hyvää hoitoa.

2. Ongelman kuvaus

Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ei riitä, että vähennämme kasvihuonekaasupäästöjä – ilmakehästä on myös saatava poistettua hiilidioksidia, merkittävintä kasvihuonekaasuista. Hiilidioksidin talteenottoon ja varastointiin on olemassa tekniikoita, mutta ne ovat kalliita ja niihin sisältyy riskejä. Halvempia ja turvallisempia ovat niin sanotut luonnolliset ilmastoratkaisut, kuten hiilen sitominen kasvillisuuteen ja maaperään.

Maaperän kyky sitoa hiiltä on valtaisa: maahan on sitoutunut enemmän hiiltä kuin kasvillisuuteen ja ilmakehään yhteensä. Tällä hetkellä Suomen pellot kuitenkin vuotavat ilmakehään lisää hiiltä sen sijaan, että sitoisivat sitä maahan. Peltomaan hiili on sitoutunut orgaaniseen ainekseen, jonka määrä maaperässä vähenee vuosittain yli 200 kg/ha yksipuolisen tekniskemiallisen viljelyn seurauksena. Orgaanisen aineksen hajotessa ilmakehään vapautuu hiilidioksidia.

Kemiallisten lannoitteiden käyttö, voimakas maanmuokkaus sekä yksipuoliset viljelykierrot saavat maan vuotamaan myös ravinteita vesistöihin. Samalla peltojen kyky kasvattaa ruokaa heikkenee. Iso-Britanniassa on arvioitu, että nykymenetelmillä pellot pystyvät tuottamaan satoa enää 60 vuotta.

3. Mihin projekti tähtää? / Miltä ratkaisunne näyttää?

Maanviljelijät ovat avainasemassa ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Oikeilla viljelymenetelmillä pellot saadaan muutettua hiilinieluiksi. Tällaisia ”hiiliviljelymenetelmiä” ovat esimerkiksi monipuoliset nurmikasveja sisältävät viljelykierrot, kevennetty muokkaus sekä peltojen jatkuva kasvipeitteisyys.

Luomuliiton projektissa koulutetaan suomalaisia luomuviljelijöitä hiiliviljelyn menetelmiin liiton mentoreiden avulla. Luomuliitolla on 64 viljelijän mentoriverkosto ympäri Suomen. Mentorit ovat sitoutuneet vastaamaan aloittelevien viljelijöiden kysymyksiin ja tukemaan heidän kehittymistään luomuviljelijöinä.

Projektissa koulutetaan kaksi viljelijämentoria jokaisen luomuyhdistyksen toiminta-alueelta. Koulutetut viljelijämentorit jakavat tietoa hiiliviljelyn menetelmistä edelleen oman alueensa luomuviljelijöille. Projektissa viljelijät verkottuvat Itämeren alueella Ruotsin ja Viron suuntaan vaihtamaan kokemuksia hiiliviljelymenetelmien soveltamisesta luomuviljelyssä.

4. Miten projekti myötävaikuttaa Itämeren tilan parantamiseen?

Samoilla menetelmillä, joilla lisätään hiilen määrää pellossa, myös parannetaan keskimäärin sen sadontuottokykyä ja vähennetään ravinnehuuhtoumia vesistöihin.

Jaa somessa

Kategoriat

Arkisto